Connect with us

Κτιριακά Έργα

Μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του Αμαλία Φλέμινγκ ύψους 5,2 εκατ.

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ. Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ» του Δήμου Πεντέλης».

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5,2 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 4,2 εκατ.). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Πεντέλης και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων είναι στις 31/12/2023.

Ταυτότητα του έργου

Ο Δήμος Πεντέλης θα υποβάλει πρόταση για αφορά σε Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ. Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ» του Δήμου Πεντέλης» και την αλλαγή χρήσης από Νοσοκομείο σε κτίριο πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης. Το ανωτέρω κτίριο βρίσκεται στον Δήμο Πεντέλης. Πρόκειται για το κτίριο «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρείς (3) ορόφους, συνολικής επιφανείας 2.176,19 τ.μ.

Advertisement
"

Η μορφολογική επεξεργασία των όψεων εξυπηρετεί ταυτόχρονα λειτουργικούς και αισθητικούς στόχους. Η διάταξη των ανοιγμάτων σέβεται την καταγωγή του κτιρίου, υπακούει στη μορφολογία του φέροντος οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις φωτισμού του κτιρίου. Η χρήση των υλικών στις όψεις εξασφαλίζει την καλή θερμική συμπεριφορά του κτιρίου και ταυτόχρονα την αισθητική του.

Εσωτερικά το κτίριο αναμορφώνεται και αναδιαρρυθμίζεται σε όλους τους ορόφους, σύμφωνα πάντα με το κτιριολογικό πρόγραμμα. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες: Θερμομονωτική προστασία των αδιαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους του κτιριακού συγκροτήματος. Στόχος η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των διαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους. Θα γίνουν επεμβάσεις στο σύστημα του φωτισμού των κτιρίων και ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ. Θα γίνουν επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού.

 Οι προτάσεις αυτές δύναται να κινηθούν στους εξής άξονες:

1. Αναβάθμιση του Κτιριακού Περιβλήματος: Η ενεργειακή θωράκιση του κελύφους αποτελεί το πρώτο βήμα εξοικονόμησης, ειδικά σε κτίρια που ο λόγος πλευρικών επιφανειών προς όγκο είναι μεγάλος, όπως στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα, εξετάζεται η εφαρμογή εξωτερικής και εσωτερικής θερμομόνωσης στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία , στις επιχρισμένες τοιχοποιίες των όψεων των κτιρίων του συγκροτήματος καθώς και η θερμομόνωση κάτω από την στέγη. Στο κτίριο θα εφαρμοστεί υγρομόνωση εσωτερικά της στέγης με συνθετικά υλικά. Επιπλέον προτείνεται να θερμομονωθεί εσωτερικά, με σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης που περιλαμβάνει θερμομονωτικά πάνελ από θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχου διογκωμένου πολυστυρενίου που θα επικαλύπτεται με επίχρισμα με πλέγμα και τελικό χρωματισμό. Σημειώνεται ότι η επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης γίνεται για να διαφυλαχθεί η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των όψεων της πτέρυγας.

Από τις παραπάνω παρεμβάσεις η μείωση των θερμικών απωλειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20%.

Advertisement
"

2.Αντικατάσταση κουφωμάτων: Τα κουφώματα των κτιρίων είναι στο σύνολό τους με πλαίσια χωρίς θερμοδιακοπή. Κανένας υαλοπίνακας δεν είναι ενεργειακός, δηλαδή με επίστρωση μεταλλικών οξειδίων. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση των θερμικών απωλειών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50%.

3.Επεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού: Η σύσταση βελτίωσης της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων, η οποία αφορά στο σύστημα φωτισμού είναι η αντικατάσταση των σωμάτων συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού τύπου Τ8 με φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας LED ίδιας μορφολογίας και χαμηλότερης ονομαστικής ισχύος.Επίσης θα προταθεί και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού και παρουσίας ατόμων. Από την παραπάνω παρέμβαση η μείωση στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 40%.

4. Ενσωμάτωση συστήματος ΑΠΕ με την εγκατάσταση Φωτοβολταικού Συστήματος και Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ψύξη -θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης που θα αναβαθμίσει ενεργειακά το προτεινόμενο κτιριακό συγκρότημα με τη συμβολή του στη μείωση του αποτυπώματος εκπομπών ρύπων (CO2),
5. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των υφιστάμενων χώρων

Παραδοτέα πράξης

Με το Υποέργο 1 πραγματοποιήθηκαν όλες εκείνες οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής Απόδοσης και τη συγκρότηση και διατύπωση των σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης της προτεινόμενης πράξης.

Με την εκπόνηση του Υποέργο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης, «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος της
πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ. Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ», του Δήμου Πεντέλης» θα γίνουν όλες εκείνες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου κατά την εκτέλεση του
κυρίου έργου, υποστήριξη της υπηρεσίας για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος ΑΠΕ της προτεινόμενης πράξης.

Advertisement
"

Το Υποέργο 3: Επεμβάσεις Αποκατάστασης, επανάχρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης, πρόκειται για τεχνικό έργο-εργολαβία και θα δημοπρατηθεί όπως ορίζει Ν. 4412/16 για ανάθεση έργων. Το Υποέργο 4: Επεμβάσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναφέρεται σε διαγωνισμό προμήθειας κάτω των ορίων και θα δημοπρατηθεί με βάση τον Ν. 4412/16 για διαγωνισμό
προμηθειών.

Τέλος το Υποέργο 5 : EX POST Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αφορά γενική υπηρεσία που είναι απαραίτητη να πραγματοποιηθεί για να γίνει η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Συνολικά Για την υλοποίηση όλων των Υποέργων θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 4412/16. Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων . Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής κατηγορίας Γ σε ψύξη και θέρμανση θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης EX POST μετά τις παρεμβάσεις και την κατάταξη του συγκεκριμένου κτιρίου στην ανάλογη ενεργειακή κλάση μετά τις πραγματοποιημένες παρεμβάσεις.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα