Connect with us

Επικαιρότητα

Μέσα στο 2018 ο νεός Νόμος για την αντιμετώπιση των Υπερβολικών Εκπτώσεων στα Δημόσια Έργα

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από τις 6 Φεβρουαρίου, συστάθηκε ομάδα εργασίας που θα έχει ως βασικό της αντικείμενο την αντιμετώπιση των υπερβολικών εκπτώσεων που ταλανίζει τον τεχνικό-κατασκευαστικό κλάδο της χώρας. Αφορμή στάθηκε η πολύκροτη έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ όπου έγινε μία μεγάλη συζήτηση, παρόντος του Υπουργού για το θέμα.

Ουσιαστικά πρόκειται για την εφαρμογή της υπόσχεσης που έδωσε εκείνο το μεσημέρι ο Υπουργός για την εξέταση του θέματος που ο ΣΑΤΕ ονομάζει ΑΧΠ (Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές).

Σύμφωνα με την απόφαση η Ομάδα Εργασίας θα έχει έξι μήνες (δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο) για να συντάξει μία έκθεση προκειμένου να εισηγηθεί τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την κατάθεση τροπολογίας και τον πιο εξειδικευμένο υπολογισμό των εκπτώσεων που δίδονται με πιο σύγχρονο τρόπο ακολουθώντας εφαρμογές του σε άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως η Γερμανία και η Αυστρία.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: Γέροντα Απόστολο, Καθηγητής Ε.Α.Π, Καραβοκύρη Ιωάννη, πρώην Πρόεδρο του Ε.Σ,Πρόεδρος Α.Σ.Ε.ΠĘ, Μακρή Διονύση, Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών Υπ.ΥΠΟΜΕ, Ποτουρίδη Σταύρο Προιστάμενο Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και Τουλιάτο Δημοσθένη, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό «υφίσταται ανάγκη μετά κατά και την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου μεγάλων δημοσίων έργων και έργων παραχώρησης έχοντας σωρευτεί επαρκής και ικανή εμπειρία και τεχνογνωσία να γίνει αποτύπωση των γενικών αρχών και της μεθοδολογίας του προϋπολογισμού και της κοστολόγησης δημοσίων τεχνικών έργων».

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο βασικών αρχών σχετικά όπως:
-Την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ωφελιμότητας ενός δημόσιου έργου λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κύκλο ζωής του και το κόστος του κύκλου ζωής του.
-Τον τρόπο και το βαθμό ανάλυσης και προσέγγισης της συνολικής δαπάνης ενός δημόσιου έργου σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σχεδιασμού του μέχρι και τη δημοπράτησή του.
-Τον τρόπο εκτίμησης του κόστους κατασκευής των δημοσίων έργων κατά το στάδιο του σχεδιασμού τους από την προμελέτη μέχρι και τον προϋπολογισμό δημοπράτησης και την τήρηση ιστορικών στοιχείων κόστους.
-Τον τρόπο διαμόρφωσης ανάλυσης και τεκμηρίωσης των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών και τον έλεγχό τους σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τον ανταγωνισμό.
-Την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς σε περίπτωση πολλαπλών κριτηρίων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της σχέσης κόστους-ωφελειών μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας (value for money).

Με βάση τα παραπάνω θα υπάρξει μία εφαρμογή για την αποτροπή επιζήμιων για το δημόσιο συμφέρον οικονομικών προσφορών ενώ θα υπάρξει μία νέα δομή με την υιοθέτηση αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών πρακτικών και προτύπων και η ανάπτυξη του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών Τιμολόγησης και Κοστολόγησης Τεχνικών Έργων».

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να -κάνει επισκόπηση του τρόπου ελέγχου ελλιπούς ή άκρατου ανταγωνισμού και των ΑΧΠ (Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών) σε διάφορες χώρες.
-Διερεύνηση υιοθέτηση σχετικών προτύπων από την τυποποιημένη διαδικασία που εφαρμόζεται σε Γερμανία κια Αυστρία.
-Ανασκόπηση, αξιολόγηση και εισήγηση για υιοθέτηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πιλοτικού έργου που εκπονήθηκε από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις το 2010 σχετικά με ένα νέο σύστημα αναλύσεων τιμών.
-Εισήγηση για την υιοθέτηση τυποποιημένης μεθοδολογίας εφαρμογής του συστήματος επιλογής της συμφερότερης προσφοράς σε περίπτωση πολλαπλών κριτηρίων με υποδείγματα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη και αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.
-Πλήρη κοστολογική ανάλυση σε φάση υποβολής προσφοράς του εργολαβικού ανταλλάγματος με το οποίο ανατέθηκαν στους μειοδότες συγκεκριμένα έργα και ειδικότερα εκείνα που ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως προς το ενδεχόμενο παράβασης των περί ανταγωνισμού διατάξεων.
-Κοστολογική ανάλυση με βάση τις αρχές και τη νέα μεθοδολογία και υποβολή πορίσμαστος ως προς, ενδεχόμενη οικονομική ζημία του Δημοσίου με την αποδοχή του εργολαβικού ανταλλάγματος του μειοδότη.
-Ανασκόπηση των σχετικών προβλέψεων από την παρ.24-28 του άρθρου 70 του Ν.4313/2014 και επιβεβαίωση συμπλήρωση ή τροποποίηση των ανωτέρω προβλέψεων και εισήγηση απαιτούμενων ρυθμίσεων υπό το πρίσμα του νέου θεσμικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
Ακολουθήστε τον Νίκο Καραγιάννη στο twitter

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Επικαιρότητα

Εύα Καϊλή: Ερώτηση στην Ευρωβουλή για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Εύα Καϊλή Ευρωβουλευτής

Απαντήσεις απαιτεί η Ευρωβυλευτής του ΚΙΝΑΛ, Εύα Καϊλή, σε σχέση με τον υπολογισμό της αξίας της εταιρίας που πωλήθηκε στους Ιταλούς για 45 εκ. ευρώ. Μετά την πώληση, η κυβέρνηση Τσίπρα επιδότησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με 103 εκατομμύρια ευρώ και όχι μόνο.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου «Πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να διευρυνθεί σε βάθος καθώς αποκαλύπτεται πως η ιταλική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie Dello Stato Italiane κατέβαλε το 2017 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόλις 45 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, και αποκαλύπτεται πως το επόμενο έτος η Ελλάδα κατέβαλε 103 εκατομμύρια και δέσμευση καταβολής ετήσιας επιδότησης 50 εκατ. για κάθε χρόνο μέχρι τουλάχιστον το 2020.

Στην ερώτησή της η Εύα Καϊλή υπογραμμίζει την σχέση που θα έπρεπε να έχει η τιμή πώλησης της εταιρίας με το βεβαιωμένο έσοδο της επιδότησης. Οι ροές των 50 εκατ. το χρόνο μέχρι το 2020 θα έπρεπε λογικά να συνυπολογιστούν στην αξία της εταιρίας πριν τη πώληση για να έχει λογική βάση η τιμή της. Αν οι ροές προστέθηκαν μετά τη πώληση, πρέπει να διερευνηθεί γιατί δεν προστέθηκαν νωρίτερα και αν εσκεμμένα απέκρυψαν ορισμένοι την πρόθεση και εκτίμηση της πραγματικής αξίας της.

Επιπλέον, ενώ είναι δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη επιδότησης ορισμένων δρομολογίων. Ο αρμόδιος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει παλιότερα ότι το κόστος των 50 εκατ. ευρώ που είχε εγκρίνει η ελληνική κυβέρνηση το 2010 ήταν πολύ μεγάλο, αλλά όταν κλήθηκε να πάρει εκείνος απόφαση καθορισμού της επιδότησης ενέκρινε το ίδιο ποσό. Ποιο είναι τελικά το σωστό ποσό της επιδότησης; Το εύλογο αυτό ερώτημα επανέφερε και ο δημοσιογράφος Γ. Παπαχρήστος στα Νέα.

«Πρέπει να δούμε πως είναι δυνατόν η Ιταλική εταιρία να πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες προκειμένου να έχει την ιδιοκτησία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επίσης πρέπει να δούμε αν η τιμή πώλησης των 45 εκατ. είναι η σωστή. Σε σχέση με την επιδότηση και το ύψος της, αναγνωρίζω απόλυτα τις οικονομικές, κοινωνικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας σε σχέση με τα μη «ελκυστικά» δρομολόγια του τραίνου, ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να συνυπολογίσει η Ιταλική εταιρία και να διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση αναζητώντας και οικονομικότερες λύσεις για να μην επιβαρύνει τους Έλληνες. Επιπλέον, όταν κάποιος αγοράζει μία εταιρία, την αγοράζει γιατί βλέπει δυνατότητα κέρδους από τη νέα διαχείριση της, όχι για να πληρώνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό», υπογράμμισε η Εύα Καϊλή.

«Πρέπει να δούμε πως είναι δυνατόν η Ιταλική εταιρία να πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες προκειμένου να έχει την ιδιοκτησία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επίσης πρέπει να δούμε αν η τιμή πώλησης των 45 εκατ. είναι η σωστή. Σε σχέση με την επιδότηση και το ύψος της, αναγνωρίζω απόλυτα τις οικονομικές, κοινωνικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας σε σχέση με τα μη «ελκυστικά» δρομολόγια του τραίνου, ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να συνυπολογίσει η Ιταλική εταιρία και να διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση αναζητώντας και οικονομικότερες λύσεις για να μην επιβαρύνει τους Έλληνες. Επιπλέον, όταν κάποιος αγοράζει μία εταιρία, την αγοράζει γιατί βλέπει δυνατότητα κέρδους από τη νέα διαχείριση της, όχι για να πληρώνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό», υπογράμμισε η Εύα Καϊλή.

Ακολουθεί η Ερώτηση της Ευρωβουλευτού:

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) πωλήθηκε στην Ιταλική Εταιρία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ.

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει κύκλο εργασιών περίπου 70 εκ ευρώ το χρόνο. Στο ποσό όμως αυτό προστίθεται μία επιδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο, στη λογική κάλυψης δρομολόγιών σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες και όχι κερδοφόρες. Πρόκειται για σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2015, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε εκτέλεση του Νόμου 3891/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 του Νόμου 4337/2015.

Τα ποσά αυτά εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά τα έτη 2017 και 2018, που πρακτικά σημαίνει ότι για να αγοράσει η Ιταλική εταιρία τα Ελληνικά Τραίνα για 45 εκ. ευρώ, θα έπαιρνε 50 εκατ. το χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ερωτάται η Επιτροπή

Συνυπολογίστηκε και πότε στο καθορισμό της αξίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η επιδότηση των 50 εκατ. Ευρώ που η εταιρία λαμβάνει από την κυβέρνηση;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ετήσια επιδότηση των 50 εκ. ευρώ ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος των δρομολογίων που εκτελούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και αν όχι, τίθεται άμεσα ζήτημα επανεξέτασης του ύψους της;»

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Δηλώσεις Πατούλη με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τις πλημμύρες της Μάνδρας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Γιώργος Πατούλης ομιλία

Χθες, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε δήλωση του επισημαίνει τα εξής:

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης όλων των αθώων θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους με τόσο άδικο και τραγικό τρόπο στις φονικές πλημμύρες της Μάνδρας πριν από 2 χρόνια, αλλά και μία αφορμή να επαναδιατυπώσουμε τη δέσμευση μας ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξαναζήσουν οι πολίτες της Αττικής, τέτοιες τραγικές στιγμές.

Για εμάς, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η καλύτερη θωράκιση της Αττικής και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου, ζήτησα από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας να προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις με στόχο την αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ παράλληλα δρομολογούμε μελέτες και εκτελούμε έργα για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στρατηγική και με τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών αλλά και ανθρώπων με τεχνογνωσία, διαμορφώνουμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο πολιτικής προστασίας, προκειμένου να μην ξανανιώσει κανένας πολίτης απροστάτευτος».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Επίσημη επίσκεψη του Πρέσβη της Ουκρανίας στην ΟΛΠ Α.Ε.

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σημαία ΟΛΠ Κτίριο Διοίκησης

Συνάντηση γνωριμίας του Πρέσβη της Ουκρανίας κ. Sergii Shutenko με τον  Deputy CEO Capt. Weng Lin και τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, Μέλος Δ.Σ. ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες της ΟΛΠ Α.Ε. και τα αναπτυξιακά σχέδια της Εταιρείας.

O κ. Shutenko έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο λιμάνι του Πειραιά, ενημερώθηκε για τo επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας και περιηγήθηκε στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα