Newsroom

Δημοσιεύτηκαν χθες τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία οι ζημιές για την Επιχείρηση διαμορφώθηκαν σε 274,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 48,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Άνοδο 4,8% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ (από 2,21 δισ. το Α’ εξάμηνο 2018) με παράλληλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 24,4%, φτάνοντας τα 2,29 δισ. ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ εξαμήνου του 2019 για το σύνολο του Ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή € 99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Χωρίς την επιστροφή αυτή το EBITDA διαμορφώνεται σε € 9,3 εκατ.

Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας με το α’ εξάμηνο 2018, το EBITDA της αντίστοιχης περυσινής περιόδου προσαρμόζεται με την χρέωση ύψους € 108,2 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ (η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019) και με την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού € 166,1 εκατ. και διαμορφώνεται σε € 366 εκατ.

Η σημαντική επιδείνωση του EBITDA οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

– Υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας (κατά € 275,3 εκατ.) η οποία οφείλεται κυρίως στην αυξημένη Οριακή Τιμή Συστήματος, στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας, καθώς και στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

– Μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (κατά € 122 εκατ.) λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους.

– Αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο (κατά € 80,9 εκατ.) λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής και – αυξημένη δαπάνη για υγρά καύσιμα (κατά € 30,3 εκατ.) λόγω υψηλότερων τιμών μαζούτ και diesel

Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η ανάκτηση μέρους της αυξημένης δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 μέσω της σχετικής ρήτρας σε πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, καθώς και η μείωση από 15% σε 10% της παρεχόμενης έκπτωσης συνέπειας προς τους πελάτες που εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Η Εταιρεία, προχώρησε σε επικαιροποίηση της αποτίμησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο Θυγατρικές Εταιρείες, «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» (Διακρατούμενα προς Πώληση στοιχεία), που δημιουργήθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν. 4533/2018.

Σε συνέχεια της επικαιροποίησης αυτής, στα αποτελέσματα του Ομίλου του α΄ εξαμήνου 2019 ενσωματώθηκε πρόσθετη απομείωση ύψους € 64,9 εκατ., ώστε η καθαρή αξία της συμμετοχής του στις δύο θυγατρικές να εμφανίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2018 είχε ενσωματωθεί για τον ίδιο λόγο απομείωση ύψους € 240,6 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του α΄ εξαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 352,8 εκατ. έναντι ζημιών € 3,2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018 μετά από τις προσαρμογές για χρέωση ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και απομείωση της αξίας των λιγνιτικών θυγατρικών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων κατά 921 GWh (ή 4,6%) λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το α’ εξάμηνο 2019 κατά € 94 εκατ. ή 4,3%, λόγω:

– Αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 3,8% (1.032 GWh) συμβάλλοντας σε αυξημένες πωλήσεις στο υφιστάμενο πελατολόγιο.

– Μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης,

– Μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με ισχύ από 1.4.2019.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξήθηκαν σε € 2.295,9 εκατ. έναντι € 1.845,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση κατά € 450,7 εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι προσαρμογές για το ΕΛΑΠΕ και η πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού για το α΄ εξάμηνο 2018.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές)

Το α΄ εξάμηνο του 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,8% στις 28.446 GWh έναντι 27.414 GWh το α΄ εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ανάλογη αύξηση κατά 3,7% το α΄ εξάμηνο του 2019.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 77,1% από 83,2% το α΄ εξάμηνο του 2018, ενώ οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν 4,6%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 73,9% τον Ιούνιο του 2019 από 80,4 % τον Ιούνιο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,8 % στην Υψηλή Τάση, 48,9% στη Μέση Τάση και 78,4% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 98,5 %, 61 % και 85 % τον Ιούνιο του 2018 αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 46,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α΄ εξάμηνο 2019 (43,4 % στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2018 ήταν 53,8% (50,8 % στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή του Ομίλου ήταν μειωμένη κατά 9,6% στις 14.205 GWh έναντι 15.705 GWh πέρυσι Συγκεκριμένα η παραγωγή: – από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 16,1%, ή κατά 1.106 GWh – από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 33,4%, ή κατά 861 GWh – από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 45,8% ή κατά 1.386 GWh καθώς το α΄ εξάμηνο του 2019 η εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες ήταν πολύ χαμηλή.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 24,7% ή κατά 1.325 GWh, εκ των οποίων 100 GWh από ΔΕΗ και 1.225 GWh από Τρίτους. Συμπερασματικά, η αύξηση της ζήτησης καλύφθηκε κατά προτεραιότητα από ΑΠΕ, εισαγωγές και παραγωγή από φυσικό αέριο καθώς τόσο η υδροηλεκτρική όσο και η λιγνιτική παραγωγή ήταν μειωμένες σε σχέση με πέρυσι.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς την χρέωση και την επιστροφή για τον ΕΛΑΠΕ) και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη αυξήθηκαν κατά € 494,1 εκατ. (42,3%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018.

Συγκεκριμένα:

– Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά € 30,3 εκατ. (10,5%), από € 289,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018 σε € 319,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019, ουσιαστικά λόγω των αυξημένων τιμών τόσο του μαζούτ όσο και του diesel κατά 14,9% και 5,3%, αντίστοιχα.

– Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε κατά 57,1% σε € 222,5 εκατ. έναντι € 141,6 εκατ. τόσο λόγω της αύξησης της τιμής φυσικού αερίου κατά 21,8% όσο και λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μη συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της χρέωσης για την κάλυψη του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ αυξήθηκε κατά € 275,3 εκατ. λόγω της αύξησης της Οριακής Τιμής Συστήματος από € 52,8 /MWh σε € 66,7/MWh (επιβάρυνση κατά € 131 εκατ.), του μεγαλύτερου όγκου αγορών ενέργειας (επιβάρυνση κατά € 52,1 εκατ.), και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας «ΝΟΜΕ» ήταν αυξημένη κατά € 70,1 εκατ. (€ 119,9 εκατ. έναντι € 49,8 εκατ.), ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2019, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ποσότητες «ΝΟΜΕ» υπερέβαιναν το αντίστοιχο άθροισμα λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, αντιπροσωπεύοντας το 95% της παραπάνω παραγωγής.

– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε € 251,1 εκατ. το α΄εξάμηνο 2019 από € 129,1 εκατ. το α΄εξάμηνο 2018, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 9,69/τόνο σε € 20,38/τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (από 13,3 εκατ. τόνους σε 12,3 εκατ. τόνους). Σημειώνεται ότι για το α΄ εξάμηνο 2019, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot (€ 23,78 /τόνο).

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά € 21 εκατ. σε € 419,3 εκατ. το 2019 από € 440,3 εκατ. το 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Προβλέψεις

Το α΄ εξάμηνο του 2019 καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 17,8 εκατ. έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους € 80,1 εκατ. Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά μειώθηκαν σε € 12 εκατ. έναντι € 42,6 εκατ. πέρυσι κυρίως λόγω του ότι το α΄ εξάμηνο 2018 η πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες επιβαρύνθηκε από περίπου € 30 εκατ. για τόκους υπερημερίας προς τον ΑΔΜΗΕ.

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

Το α΄ εξάμηνο 2019 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, αυξήθηκαν κατά € 10,9 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 47,2 εκατ. έναντι € 36,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018, κυρίως λόγω της μείωσης των πιστωτικών τόκων από ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών.

Αντίθετα, οι χρηματοοικονομικές δαπάνες κατέγραψαν μείωση κατά € 8,4 εκατ., παρά την αύξηση του συνολικού δανεισμού (από € 4.106,6 εκατ. στις 30.6.2018 σε € 4.229,4 εκατ. στις 30.6.2019.), λόγω σύναψης νέων δανείων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Black Sea Trade & Development Bank.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε € 378 εκατ. έναντι € 340,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018.

ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2019 ήταν € 3.894,7 εκατ., αυξημένο κατά € 202,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:

«Στα αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2019 αποτυπώνεται η σημαντική αρνητική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) από τις αυξημένες ποσότητες δημοπρασιών NOMΕ και την αύξηση των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2, που είχαν ήδη επηρεάσει τα αποτελέσματα του Β’ εξαμήνου 2018 και σε συνδυασμό με τη μη λήψη μέτρων, είχαν οδηγήσει σε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως επισημάνθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κατά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2018.

Για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας και των ταμειακών ροών προχωρήσαμε άμεσα σε τιμολογιακές αναπροσαρμογές αξιοποιώντας την μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ προκειμένου η επίπτωση στον καταναλωτή να είναι η ελάχιστη δυνατή ενώ παράλληλα ενσωματώσαμε και στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης μηχανισμό αναπροσαρμογής για μεταβολές στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση στην λειτουργική κερδοφορία με αποτέλεσμα την άρση της ουσιώδους αβεβαιότητας που υφίστατο την 31.12.2018. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη είσπραξη τον Ιανουάριο του 2020 των ΥΚΩ παρελθόντων ετών ύψους € 200 εκατ. περίπου θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των άμεσων αυτών μέτρων ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας, προχωρούμε στον σχεδιασμό διαρθρωτικών δράσεων μετασχηματισμού της Εταιρείας έτσι ώστε σταδιακά να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά εντός της επόμενης τριετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει την κατάρτιση νέου Business Plan το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και στο οποίο θα ενσωματώνονται οι παρακάτω στρατηγικές προτεραιότητες:

– Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και απογαλακτισμός της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροις με τον ανταγωνισμό.

– Επιτάχυνση της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.

– Εκσυγχρονισμός Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία».

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV