Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Με χρηματοδότηση 2,6 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ έργο ύδρευσης στο Δήμο Χανίων

Δημοσιεύθηκε

στις

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Τηλεμετρία και τηλεέλεγχος διαρροών σε νέα δίκτυα ύδρευσης , επέκταση αυτοματοποίησης σε νέους τοπικούς σταθμούς και αναβάθμιση των τοπικών σταθμών ελέγχου αυτοματοποίησης (SCADA) του Δήμου Χανίων», με συνολικό προϋπολογισμό 2.647.158,05 ευρώ.

Η προτεινόμενη πρόταση ένταξης πράξης περιλαμβάνει το σύνολο της Γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση όπως προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ όπου το υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ θα εκσυγχρονισθεί και θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις Δημοτικές Ενότητες ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και τμήμα της Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Α. ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

– Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος.

– Εκσυγχρονισμό συνόλου Η/Μ εγκαταστάσεων Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, Δεξαμενών και κύριων εισόδων νερού στις Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ. Βενιζέλου και μέρους της Δ.Ε. Θερίσου -που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας- ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους.

Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Δ.Ε. του Δήμου Χανίων όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Περιλαμβάνονται 50 νέες εγκαταστάσεις, ήτοι 5 φρεάτια διασύνδεσης δικτύων, 33 Δεξαμενές και 17 Γεωτρήσεις και Αντλιοστάσια (και πιεστικά) στις Δ.Ε. του Δήμου. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικός Σταθμός) ή ΤΣΥ ή ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ύδρευσης ή Ελέγχου).

Μέρος των εγκαταστάσεων αυτών θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις Ύδρευσης της ορεινής Δ.Ε. Κεραμιών (1 Γεώτρηση, 4 Αντλιοστάσια και 9 μικρές Δεξαμενές) που αποτελούν ενιαίο ξεχωριστό δίκτυο υδροδότησης (που καλύπτει μικρή πληθυσμιακά ομάδα), ο έλεγχος των οποίων θα γίνει αργότερα με την τοποθέτηση GSM modem και υδρομετρητών σε κάθε εγκατάσταση. Το κόστος θα καλυφθεί κατά την υλοποίηση από την ΔΕΥΑ Χανίων.

Επίσης (για λόγους μείωσης του συνολικού προϋπολογισμού) σε 15 εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Θερίσου που εξυπηρετούν μικρό πληθυσμό, θα εγκατασταθούν μόνο μετρητικές διατάξεις που να επιτρέπουν τον υπολογισμό του συνολικού Υδατικού Ισοζυγίου.

– Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου σε Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.

Β. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Είναι απαραίτητο όμως μια σειρά υφισταμένων ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) και ΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας) που είχαν υλοποιηθεί το 1998, να αναβαθμισθούν και να εκσυγχρονισθούν. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και να υλοποιηθούν από άλλο ανάδοχο, με διαφορετική τεχνολογία και λογισμικά ανάπτυξης εφαρμογών. Το κόστος υλοποίησης των δράσεων αυτών θα καλυφθεί από την ΔΕΥΑ Χανίων και συγκεκριμένα είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί:

– Εκσυγχρονισμός των ΤΣΕ υδροδότησης της πόλης των Χανιών με σύγχρονα συστήματα Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας. Περιλαμβάνονται (5) εγκαταστάσεις οι οποίες επίσης κωδικοποιούνται ως ΤΣΕ αλλά με τον χαρακτηρισμό ΤΣ.

– Αναβάθμιση και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων εσωτερικού δικτύου διανομής νερού της Δ.Ε. Χανίων με στόχο τον έλεγχο του πόσιμου νερού. Οι τηλεμετρικοί αυτοί σταθμοί τοποθετούνται εντός υφισταμένων φρεατίων και μετρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνονται συνολικά 17 εγκαταστάσεις. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων επίσης κωδικοποιούνται ως ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) αλλά με τον χαρακτηρισμό ΣΕΠ (Σταθμοί Ελέγχου Ποιότητας).

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η ΔΕΥΑ Χανίων ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 30/04/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα