Newsroom

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ιδιαίτερα χρήσιμη ημερίδα με θέμα: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα – Απαιτήσεις για Φορείς & Επιχειρήσεις», που διοργάνωσε η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» σήμερα, Τρίτη 27/9/22, στην Αθήνα. Η ημερίδα -στην οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Εκπρόσωπος του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κυριάκος Ψύχας (αν. προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας), ενώ επί του θεσμικού πλαισίου τοποθετήθηκε ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, για θέματα, Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Γιώργος Κρεμλής- εστίασε στην «πράσινη επανάσταση», που θα αλλάξει σταδιακά τον τρόπο ζωής μας, την καθημερινότητα μας και αναμφίβολα θα επηρεάσει καθοριστικά το «επιχειρείν». Δεδομένου ότι το ανθρακικό αποτύπωμα -που θα είναι τα νέο επιχειρηματικό προαπαιτούμενο- τείνει να αποτελέσει το βασικό χαρακτηριστικό κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας και κάθε επιχείρησης, αλλά και των ΟΤΑ. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).

Ο πρόεδρος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Δημήτρης Σαμαράς κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε: «Με τον κλιματικό νόμο, η χώρα μας αποκτά, την κατεύθυνση, τους θεσμούς, αλλά και τους κανόνες, που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κλιματικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Μέσα από τις διατάξεις του προσεγγίζονται οι δύο βασικότεροι άξονες δράσεων κατά της κλιματικής κρίσης: Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πετύχουμε τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ για το 2030, αλλά και την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ για το 2050. Με τον δεύτερο άξονα, δημιουργείται το απαραίτητο αναπτυξιακό περιβάλλον ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινου υδρογόνου. Τομείς, δηλαδή, οι οποίοι τα επόμενα έτη πρόκειται να είναι καθοριστικοί τόσο για τον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα, όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ανταγωνιστικότητας».

Ο ίδιος συμπλήρωσε «μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς καλούνται να χαράξουν μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και μετάβασης σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες» θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κυκλικής Οικονομίας & της Εξοικονόμησης Ενέργειας, που συνδυάζουν, σύγχρονες μεθοδολογίες και ψηφιακές λύσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες και γενικότερα τους πελάτες μας, να αποτυπώσουν το νέο περιβάλλον, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για την αναζήτηση χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, βοηθάμε τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς, να εφαρμόσουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, να μετρήσουν και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους».

Στο Α’ μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο -από τον κ. Κρεμλή- όσο και σε εθνικό -από το στέλεχος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Κυριακή Μεθενίτη.

Στη συνέχεια διευκρινίστηκαν τόσο για τα στελέχη των ΟΤΑ, όσο και των Επιχειρήσεων, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις, οι κρίσιμες ημερομηνίες, αλλά και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Επιπλέον, έγινε μια αναλυτική παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου σύνταξης και επαλήθευσης της αναφοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (το περίφημο ανθρακικό αποτύπωμα), με παράθεση ενδεικτικών μέτρων μείωσης ή αντιστάθμισης.

Ο Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων, της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», Αλέξης Μπούλιας, αιτιολογώντας τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες για την υιοθέτηση υπολογισμού & έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος σε ετήσια βάση διευκρίνισε: «Ως προς τις επιχειρήσεις η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ( Ν. 4936/2022) δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για προϊόντα και υπηρεσίες (η τάση της αγοράς κατευθύνεται σε προϊόντα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα), συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου λειτουργικού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης διαχείρισης των ενεργειακών πόρων (ειδικά όταν συνδυάζεται με ISO 50001), αλλά και στην αύξηση εταιρικού κύρους. Ως προς τους δήμους, επιπλέον η συμμόρφωση θα αποβεί απαραίτητη για τη δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής (από την 1η Ιανουαρίου 2024), ενώ αναμφίβολα εξασφαλίζει, επίσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου λειτουργικού κόστους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο κ. Μπούλιας όσο και ο Υποδιευθυντής Πιστοποίησης – Τομέας Αειφορίας της «Eurocert», Σηφάκης Νικόλαος υπογράμμισαν ότι έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού πρέπει να καταρτίσει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο κ. Σηφάκης, επιπλέον διευκρίνισε ότι «ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο «2006 IPCC Guidelines και το πρότυπο «GHG Protocol – WORLD RESOURCES INSTITUTE» ή εναλλακτικά, σύμφωνα με το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2. Η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/ 31.5.2016».

Στο Β΄ μέρος της ημερίδας, υπήρξαν αναφορές σε «Επιτυχημένες πράσινες εφαρμογές» από εταιρείες και ΟΤΑ που ήδη εφαρμόζουν ανάλογες πρακτικές, από την Διευθύντρια Τμήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης & Εσωτερικού Ελέγχου, της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ», Θωμαή Ευαγγέλου, την Ειδικό Ποιότητας Αέρα, Κλιματικής Αλλαγής & Κοινωνικής Δέσμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ, Ευδοκία Αναματερού, καθώς και από το Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομηνέα.

Η εκδήλωση -χορηγός της οποίας ήταν η EUROCERT και χορηγοί επικοινωνίας τα «energypress.gr», το «GRTIMES», το «ypodomes.com» και το «INDUSTRY»- ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση. Στη διάρκεια της συζήτησης, ο γενικός διευθυντής της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», Γιώργος Χριστοφορίδης ερωτηθείς από το δημοσιογράφο Θοδωρή Παναγούλη σχετικά με το «πώς θα βρεθούν τα χρήματα και εν μέσω μάλιστα ενεργειακής κρίσης, καθώς οι δράσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου θα δημιουργήσουν σημαντικά κόστη» απάντησε: «Οι δαπάνες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα ενίσχυσης. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22 που είναι ήδη σε ισχύ, χαρακτηρίζει ως επιλέξιμες και ενισχύει δαπάνες φιλο-περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είτε στο πλαίσιο των περιφερειακών είτε των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων». Ο ίδιος υπογράμμισε και τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης: «Παράλληλα, με την έναρξη των προκηρύξεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του ΕΣΠΑ, αναμένεται η ενεργοποίηση του άξονα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», στον οποίον θα ενισχύονται επενδυτικές ενέργειες των επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, υποδομών και διεργασιών σε επιχειρήσεις, την ενσωμάτωση ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά σε στέγες) και την προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης, θα παρέχονται κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προσαρμογή έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης. Τέλος, αυτού του είδους οι δαπάνες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιμέρους τμήμα ευρύτερων επενδυτικών σχεδίων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσον αφορά τους ΟΤΑ, χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πχ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και το Πράσινο Ταμείο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Εμείς, ως Όμιλος “Σαμαράς & Συνεργάτες” μπορούμε να αναλάβουμε την συμβουλευτική υποστήριξη για τους φακέλους των προτάσεων χρηματοδότησης τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τους ΟΤΑ».

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV