Νίκος
Καραγιάννης

Με αυξημένα κέρδη κατά 82% στα 24 εκατ.  ευρώ έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2024 o Όμιλος Ελλάκτωρ, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της να υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ ή €2,89 ανά μετοχή, ενώ αυξημένη είναι και η καθαρή ρευστότητα του Ομίλου που διαμορφώθηκε στα 493 εκατ. ευρώ από 308 εκατ. στα τέλη του 2023.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Όμίλου,  τα αποτελέσματα του 1ου Τριμήνου 2023, με τα οποία συγκρίνονται αυτά του 1ου Τριμήνου 2024, παρουσιάζονται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.) και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.)· οι τελευταίες περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου 1ου Τριμήνου 2024

 • Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.
 • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
 • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).
 • Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.
 • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ..
 • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023 (Εξαιρουμένου του καθαρού δανεισμού του Μορέα και υποχρεώσεων από μισθώσεις ΔΠΧΑ 16)
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
 • Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV