Κατερίνα
Παναγέα

Με αποθήκευση ενέργειας εγκρίθηκε νέα επένδυση ΑΠΕ σε φωτοβολταϊκά στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 59,51232 MW, στη θέση “Πετροκαλύβα” της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η τροποποίηση αφορά στην ενσωμάτωση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) μέγιστης ισχύος έγχυσης 60 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 60 MW στην ήδη αδειοδοτημένη έκταση εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού του θέματος.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΗΛΙΑΚΗ ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟΥ M.I.K.E.

Περιγραφή του έργου

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 59,51232 MW πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση που αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους τμήματα (ΕG34-P01 = 356.187,97 m2, ΕG34-P02 = 94.855,59 m2, ΕG34-P03 = 191.145,61 m2, ΕG34-P04 = 156.293,81 m2 και ΕG34-P05 = 325.491,26 m2) συνολικής έκτασης 1.123.974.24 m2 στη θέση “Πετροκάλυβα” των Τ.Κ. Πολυδαμείου, Κάτω Βασιλικών και Σκοτούσσης, του Δήμου Φαρσάλων στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέγιστης ισχύος έγχυσης και μέγιστης ισχύος απορρόφησης αποθηκευτικού συστήματος 60 MW, πρόκειται να εγκατασταθεί σε επιφάνεια εμβαδού Ε= 14.730,15 m2, η οποία αποτελεί τμήμα της συνολικής έκτασης του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Σκοπός του μελετώμενου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με την χρήση τεχνολογίας που είναι φιλική προς το περιβάλλον και μέρος αυτής να αποθηκεύεται στη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές). Η Τροποποίηση έχει σκοπό την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σταθμό και την μεταγενέστερη επαναπόδοση της στο ηλεκτρικό σύστημα από την ίδια εγκατάσταση όποτε αυτό απαιτηθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Σύμφωνα με τη θεωρημένη ΜΠΕ και τον υποβληθέντα φάκελο Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του Φ/Β σταθμού με την ενσωμάτωση του συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του θέματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο Φ/Β σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

• φωτοβολταϊκά στοιχεία
• μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών
• αντιστροφείς τάσης (inverters)
• μετασχηματιστές
• προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων
• διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.)
• κατασκευή περίφραξης

Το ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

• Μονάδες αποθήκευσης-συσσωρευτές
• Μετατροπείς ισχύος
• Μετασχηματιστές
• Οικίσκος κέντρου ελέγχου όπου θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος ηλεκτρολογικός – μηχανολογικός εξοπλισμός (γειώσεις-αντικεραυνική προστασία, σύστημα θέρμανσης-ψύξης, σύστημα συναγερμού- πυρανίχνευσης- κάμερες ασφαλείας)
• Συμπληρωματικός εξοπλισμός σταθμού αποθήκευσης (γειώσεις-αντικεραυνική προστασία, σύστημα ασφαλείας, σύστημα περιμετρικού φωτισμού)
• Περίφραξη

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV