Λιμάνια, εταιρείες ύδρευσης και ΕΓΝΑΤΙΑ στις προτεραιότητες του ΤΑΙΠΕΔ

Σε ανοικτή γραμμή βρίσκονται η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, το υπουργείο Οικονομικών και η Διοίκηση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου καθώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο 2013 θα πρέπει να ρυθμισθούν μια σειρά εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις αποκρατικοποιήσεις.

Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου 2013 – Μαρτίου 2013 θα πρέπει να τρέξουν ζητήματα που αποτελούν προαπαιτούμενες δράσεις και εμπεριέχονται στο Μνημόνιο και βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η Κυβέρνηση από την τρόικα στα τέλη Μαρτίου.
Αυτά αφορούν :

-Στη θεσμοθέτηση κανονιστικού πλαισίου για τα αεροδρόμια (Ιανουάριος 2013), για τα Κρατικά Λαχεία και τα λιμάνια (Απρίλιος 2013) και τις εταιρείες ύδρευσης (Δεκέμβριος 2012).

-Στην έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης σε διαχειριστή του αυτοκινητόδρομου ΕΓΝΑΤΙΑ (Μάρτιος 2013).

-Στον προσδιορισμό 40 νέων ακινήτων που αφορούν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και τα οποία θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ (Μάρτιος 2013).

-Στον προσδιορισμό όλων των υπολοίπων ακινήτων από το σύνολο των 3.150 ακινήτων που έχουν ήδη προεπιλεγεί και αποτιμηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

-Στην μεταφορά στο πρώτο τρίμηνο 2013 του πλήρους ιδιοκτησιακού καθεστώτος 250 εμπορικά βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ.

Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοσιεύσει στα τέλη Μαρτίου 2013 τριμηνιαία αναφορά για τις ενέργειές του που διευκολύνουν τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων καθώς και τις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικές ροές, εκτέλεση προϋπολογισμού).

 

Πηγή: news.gr