Θοδωρής
Κολοκυθάς

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης & των εναλλακτικών καυσίμων για πλοία περνά το λιμάνι του Πειραιά.

Ανάμεσα στα έργα ύψους 240 εκ. ευρώ περιλαμβάνονται και νέες υποδομές για την ηλεκτροδότηση των πλοίων αλλά και υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα για τον ανεφοδιασμό των πλοίων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένων Πειραιώς, ενώ στη δεδομένη στιγμή το έργο στο λιμάνι του Πειραιά τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31/08/2023 από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης περνά το λιμάνι

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Ealing, για το λιμάνι του Πειραιά σχεδιάζονται θέσεις ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων στις εξής ακτές:

• Ακτή Περικλέους
• Ακτή Αγίου Διονυσίου
• Ακτή Ιετιώνια
• Ακτή Ποσειδώνος
• Περιοχή κρουαζιέρας (για εναλλακτικά καύσιμα)

Αρχικά έγινε εκτίμηση του συνόλου των ενεργειακών αναγκών ανά τερματικό σταθμό, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως

• τους τύπους των πλοίων
• τις θέσεις πρόσδεσης
• τις ενεργειακές ανάγκες των ελλιμενιζόμενων πλοίων

Οι τελικές μελέτες που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν πέντε θέσεις ελλιμενισμού, χαμηλής και μέσης τάσης.

Ακτή Ποσειδώνος

Η θέση αυτή θα αφορά τα πλοία που ελλιμενίζονται στην ακτή Ποσειδώνος.

Για την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σκαφών θα χρειαστεί η εγκατάσταση ενός “containerized” Υ/Σ (SCS 1), ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Υ/Σ ΤΖΕΛΕΠΗ.

Μέσα στον Υ/Σ θα εγκατασταθούν:

➢ τα πεδία εισόδου και εξόδου
➢ ο Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ (20/0,4 kV)
➢ ο μετατροπέας συχνότητας (0.5 MVA)
➢ o M/Σ ΧΤ/ΧΤ (0.4/0.4 kV)
➢ τα συστήματα ελέγχου και SCADA

Η σύνδεση με το πλοίο θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος CMS (SCP1), το οποίο θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου ελλιμενίζονται τα πλοία. To σύστημα αυτό θα είναι σταθερό και θα συνδέεται με το πλοίο χωρίς να εμποδίζεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Ακτή Αγ. Διονυσίου

Η θέση αυτή θα αφορά τα πλοία πουελλιμενίζονται στην ακτή Αγίου Διονύσιου.

Για την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σκαφών θα χρειαστεί η εγκατάσταση ενός “containerized” Υ/Σ (SCS 2), ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Υ/Σ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Μέσα στον Υ/Σ θα εγκατασταθούν:

➢ τα πεδία εισόδου και εξόδου
➢ ο Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ
➢ ο μετατροπέας συχνότητας (1 MVA)
➢ o M/Σ ΧΤ/ΧΤ
➢ τα συστήματα ελέγχου και SCADA

Η σύνδεση με το πλοίο θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος CMS (SCP2), το οποίο θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου ελλιμενίζονται τα πλοία. To σύστημα αυτό θα είναι σταθερό και θα συνδέεται με το πλοίο χωρίς να εμποδίζεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Ακτή Αγ. Διονυσίου

Η θέση αυτή θα αφορά τα πλοία που ελλιμενίζονται στην ακτή Αγίου Διονύσιου. Για την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σκαφών θα χρειαστεί η εγκατάσταση ενός “containerized” Υ/Σ (SCS 3), ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Υ/Σ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

Ο συγκεκριμένος Υ/Σ θα είναι διώροφος λόγω του μεγάλου όγκου του εξοπλισμού που θα περιέχει.

Συγκεκριμένα, στον ένα container θα περιέχονται:

➢ τα πεδία εισόδου και εξόδου
➢ ο Μ/Σ ΜΤ/ΜΤ (εισόδου)
➢ o M/Σ ΜΤ/ΜΤ (εξόδου)
➢ βοηθητικό πεδίο

ενώ στον δεύτερο container θα περιέχονται:
➢ τα συστήματα ελέγχου και SCADA
➢ ο μετατροπέας συχνότητας (4 MVA)

Η σύνδεση με το πλοίο θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος CMS (SCP3), το οποίο θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου ελλιμενίζονται τα πλοία. To σύστημα αυτό θα είναι σταθερό και θα συνδέεται με το πλοίο χωρίς να εμποδίζεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων

Ακτή Ιετιώνια

Η θέση αυτή θα αφορά τα πλοία που ελλιμενίζονται στην ακτή Αγίου Διονύσιου. Για την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σκαφών θα χρειαστεί η εγκατάσταση ενός “containerized” Υ/Σ (SCS 4), ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Υ/Σ 2/3 ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΑ.

Ο συγκεκριμένος Υ/Σ θα είναι διώροφος λόγω του μεγάλου όγκου του εξοπλισμού που θα περιέχει.

Συγκεκριμένα, στον ένα container θα περιέχονται:

➢ τα πεδία εισόδου και εξόδου
➢ ο Μ/Σ ΜΤ/ΜΤ (εισόδου)
➢ o M/Σ ΜΤ/ΜΤ (εξόδου)
➢ βοηθητικό πεδίο

ενώ στον δεύτερο container θα περιέχονται:

➢ τα συστήματα ελέγχου και SCADA
➢ ο μετατροπέας συχνότητας (4 MVA)

Η σύνδεση με το πλοίο θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος CMS (SCP4), το οποίο θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου ελλιμενίζονται τα πλοία. To σύστημα αυτό θα είναι σταθερό και θα συνδέεται με το πλοίο χωρίς να εμποδίζεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Ακτή Περικλέους

Η θέση αυτή θα αφορά τα πλοία που ελλιμενίζονται στην ακτή Περικλέους. Για την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σκαφών θα χρειαστεί η εγκατάσταση ενός “containerized” Υ/Σ (SCS 5), ο οποίος θα τροφοδοτείται από τον Υ/Σ 3ο DOCK. Ο συγκεκριμένος Υ/Σ θα είναι διώροφος λόγω του μεγάλου όγκου του εξοπλισμού που θα περιέχει.

Συγκεκριμένα, στον ένα container θα περιέχονται:

➢ τα πεδία εισόδου και εξόδου
➢ ο Μ/Σ ΜΤ/ΜΤ (εισόδου)
➢ o M/Σ ΜΤ/ΜΤ (εξόδου)
➢ βοηθητικό πεδίο

ενώ στον δεύτερο container θα περιέχονται:

➢ τα συστήματα ελέγχου και SCADA
➢ ο μετατροπέας συχνότητας (4 MVA)

Η σύνδεση με το πλοίο θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συστήματος CMS (SCP5), το οποίο θα εγκατασταθεί στο σημείο όπου ελλιμενίζονται τα πλοία. To σύστημα αυτό θα είναι σταθερό και θα συνδέεται με το πλοίο χωρίς να εμποδίζεται η διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

Τέλος θα εγκατασταθούν υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (ηλεκτροδότηση πλοίων) και LNG, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΠΔ64/2019 Κανονισμού για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο καθώς και ΕMSA Guidance on LNG Bunkering, κατάρτιση εγχειριδίου λιμένα ανεφοδιασμού LNG, Μελέτες και καθορισμός ζωνών ασφαλείας (ΗAZID) για κάθε περιοχή, σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV