Connect with us

Λιμάνια-Μαρίνες

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: τεράστια τα προβλήματα φέρνουν φουρτούνα στα ..έργα υποδομής

Δημοσιεύθηκε

στις

Μεγάλα τα προβλήματα με τα δύο έργα που όταν ολοκληρωθούν θα μετατρέψουν το λιμάνι σε ένα απο τα πιο σημαντικά της Μεσογείου

Μια καλή και μια κακή είδηση για την εξέλιξη των έργων στον… «Ελευθέριο Βενιζέλο» της θάλασσας, δηλαδή στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, ταυτόχρονα και έμμεση πίεση προς το δήμο Ηγουμενίτσας να αποδεχθεί την «τρανσέρα» στη «Γωνιά», περιέχει έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων-Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Ηπείρου αποφεύγοντας όμως να το σχολιάσει…

Το σίγουρο είναι ότι «φουρτούνα»… χτυπά το λιμάνι και όσο καθυστερούν τα έργα ο κίνδυνος να μην προλάβουν τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μεγαλώνει, όπως τονίζεται στο έγγραφο.

Πλέον, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα και να αναζητήσει λύση. Η Περιφέρεια συμφωνεί με την «τρανσέρα», ο δήμος διαφωνεί.

Η καλή είδηση είναι ότι ο εγκατεστημένος ανάδοχος της Γ΄ φάσης θα ολοκληρώσει τις εργασίες της Β΄ φάσης που άφησε η ανάδοχος εταιρεία που κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, αλλά ακόμη δεν ξεκαθαρίστηκαν πλήρως τα ζητήματα και δεν αποδόθηκαν οι χώροι για να ξεκινήσει και η Γ΄ φάση, στα σημεία που συμπίπτει με τη Β΄ φάση.

Αυτό θα αντιμετωπιστεί, όμως η κακή είδηση είναι ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την συνολική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και για τις δυο φάσεις και το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει η απόληψη αδρανών υλικών για τη Γ΄ φάση από την εθνική οδό προς Πλαταριά, στη «Γωνιά», με την κατασκευή «τρανσέρας» (εκσκαφή σε ανάποδο Π) με την οποία διαφωνεί και το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας και ο αντιπεριφερειάρχης Θ. Πιτούλης, παρόλο που η Περιφέρεια έχει συμφωνήσει….

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως υπέδειξε ο δήμος, απέτυχε και το υπουργείο επέστρεψε με νέα πρόταση και πλήρη μελέτη αποκατάστασης του… λατομείου που θα λειτουργήσει επί της εθνικής οδού, χωρίς να πείθει και πάλι το δήμο. Ουσιαστικά το έγγραφο θέτει το δήμο προ των ευθυνών του (εμπόδια φαίνεται να θέτει και το Λιμεναρχείο) για την καθυστέρηση και τον κίνδυνο να μείνει ημιτελές το έργο, αφού εθνικοί πόροι μετά το 2015 είναι άγνωστο αν θα υπάρχουν.

Παραθέτουμε αναλυτικά τα αναφερόμενα στο έγγραφο για πληρέστερη ενημέρωση:

Οι δυο εργολαβίες σε μία, αλλά με προβλήματα
1) Η εργολαβία της Β’ Φάσης ανατέθηκε την 20/03/2008 στην εταιρεία ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. και η δε ημερομηνία περαίωσης των σχετικών εργασιών σύμφωνα με την τελευταία απόφαση παράτασης είναι η 31/12/2012. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 63% του συνολικού αντικειμένου του έργου χωρίς όμως να υπάρχει αυτοτελές τμήμα του έργου το οποίο να μπορεί να παραδοθεί για χρήση στον τελικό αποδέκτη.

Από την μέχρι σήμερα πορεία του έργου και λόγω συνεχών και έντονων προβλημάτων ρευστότητας του αναδόχου τα οποία τον οδήγησαν να αναγκαστεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι βέβαιο ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να ολοκληρώσει το έργο.

Την 20/04/2012 η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση υποκατάστασης στην εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 από την εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. ανάδοχο της εργολαβίας της Γ1′ Φάσης, η οποία με το από 23-04-2012 έγγραφο της συναινεί και αποδέχεται την ανάληψη όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκτέλεση των υπολειπομένων προς κατασκευή εργασιών.

Η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ προκειμένου να εκκαθαρίσει την υφιστάμενη εργολαβία για να μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της υποκατάστασης συνέταξε σχετικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος και εγκρίθηκε με Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων την 12/06/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα δρομολογήσει σχετική εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα για έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και εμπρόθεσμη περάτωση των υπολειπόμενων εργασιών της εργολαβίας της Β’ Φάσης.

2) Η εργολαβία της Γ1′ Φάσης ανατέθηκε την 08/08/2011 στην εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 54 μήνες (08-02-2016).

Η άδεια εκτέλεσης του έργου εκδόθηκε από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας την 14/11/2011 (3 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης) ενώ η άδεια απόρριψης των βυθοκορημάτων απαραίτητη για τις προκαταρκτικές εργασίες εξυγίανσης και εκσκαφής του πυθμένα δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια Λιμενική Αρχή με αποτέλεσμα την αδυναμία έναρξης των λιμενικών εργασιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εργολαβία της Γ1′ Φάσης εξαρτάται απόλυτα από την εξέλιξη της εργολαβίας της Β’ Φάσης δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των χερσαίων χώρων της Β’ Φάσης στο Νότιο Τμήμα του Νέου Λιμένα αποτελεί αντικείμενο εκτέλεσης εργασιών της Γ1′ Φάσης, η δε απελευθέρωση του παραπάνω τμήματος από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργολάβου της Β’ Φάσης, εμποδίζει την υλοποίηση των εργασιών της Γ1′ Φάσης.

Αδρανή υλικά μόνο από τη «Γωνιά»

Στο αντικείμενο της εργολαβίας της Γ1′ Φάσης υπάρχει και η κατασκευή του υποτμήματος 1/β της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 2,4 km περίπου η οποία και έχει πλήρως αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά βάσει της 129334/23-08-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΚΑ – ΥΠΟΜΕΔΙ και της οικ. 70247/10-04-1998 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση προβλέπει ρητά ότι τα «πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών εκτός της φυτικής γης να χρησιμοποιηθούν ως αδρανή για την κατασκευή του έργου του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας και σε καμία περίπτωση δε θα εναποτεθούν σε άλλους χώρους».

Για τις ανάγκες της Γ1′ Φάσης του Λιμένα έχει καθορισθεί επίσης και το λατομείο των Μύλων, ως πηγή εύρεσης υλικών, η ποιότητα των οποίων όμως είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση τους ως υλικού παρασκευής σκυροδεμάτων, χαλικοπασσάλων και υλικών προστασίας και θωράκισης πρανών, παρά μόνο ως υλικό γενικής επίχωσης.

Ως εκ τούτου η πηγή εύρεσης υγιών υλικών για την παρασκευή αδρανών σκυροδεμάτων είναι από τα προϊόντα εκσκαφής του παραπάνω υποτμήματος 1/β της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας -Πρέβεζας όπως προβλέπεται στην οριστική Τεχνική μελέτη του έργου, και προαναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ηπείρου/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων με την 14467/1490/17-02-2012 Απόφαση, απεφάσισε τη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας από Χ.Θ. 2+420 έως 2+950 σε δύο χρονικές περιόδους δηλ. από 01/03/2012 έως 31/05/2012 και από 01/10/2012 έως 31/05/2013 για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών στα παραπάνω τμήματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας βάσει του 27/2011 Πρακτικού Συνεδρίασης απεφάσισε την 18/11/2011 ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι αντίθετος με την κατασκευή «τρανσέρας» στη θέση «ΓΩΝΙΑ» για την βελτίωση της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας και προτείνει την αλλαγή της υφιστάμενης μελέτης με παράλληλο αποκλεισμό λήψης αδρανών υλικών από τη θέση «ΓΩΝΙΑ».

Δεν είναι κατάλληλη η εναλλακτική, μελέτη αποκατάστασης
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Δημοτικής Αρχής η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία σε υποδειχθείσα εναλλακτική θέση λήψης υλικών η οποία όμως κρίνεται ως ακατάλληλη, δεδομένου ότι αφενός μεν ευρίσκεται εκτός των ορίων της εργολαβίας, αφετέρου δε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά τα δυνητικά παραγόμενα υλικά κρίνονται ως ανεπαρκή και ακατάλληλα για τις ανάγκες του έργου. Πέραν των ανωτέρω η υποδειχθείσα θέση δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη και επομένως όχι άμεσα διαθέσιμη. Τα παραπάνω τέθηκαν επί τόπου υπόψη της Δημοτικής Αρχής.

Παράλληλα δεν έχει υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Δήμο Ηγουμενίτσας στο αίτημα του Αναδόχου για παραχώρηση χώρου εναπόθεσης υλικών προϊόντων εκσκαφής καθώς και άδειας εγκατάστασης σπαστηροτριβείου για τις ανάγκες της εργολαβίας.

Ο Ανάδοχος του έργου εκπόνησε και υπέβαλε σχετική μελέτη «Φύτευσης, άρδευσης, αποκατάστασης Τοπίου Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας Χ.Θ. 1+375 έως Χ.Θ. 3+627» η οποία και διαβιβάστηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας με το 464/15-02-2012 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/Τ.Κ.Ε. Πρέβεζας ενώ πρόσφατα εκπονήθηκε και συμπληρωματική μελέτη που αναφέρεται στην αποκατάσταση υφιστάμενων ορυγμάτων στην Ε.Ο. από Χ.Θ. 1+590 έως Χ.Θ. 2+340.

Η Υπηρεσία μας με το από 08-03-2012 έγγραφο της προς το Δήμο Ηγουμενίτσας δεσμεύτηκε, τόσο για τη φύτευση των πρανών του υποτμήματος 1/β αμέσως μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών του παραπάνω υποτμήματος, όσο και για τη φύτευση του τμήματος που προηγείται του 1/β κατ’ εφαρμογή νέας φυτοτεχνικής μελέτης η υλοποίηση της οποίας θα γίνει με νέα εργολαβία.

Παρατάσεις και κίνδυνοι…
Λαμβάνοντας υπ’ όψη, τις αντικειμενικές αδυναμίες έναρξης υλοποίησης των εργασιών της εργολαβίας και κατόπιν σχετικών αιτήσεων του Αναδόχου η Υπηρεσία εξέδωσε δύο διαδοχικές αποφάσεις παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης την 13/09/2016, ήτοι 218 ημέρες μετά την αρχική ορισθείσα ημερομηνία.

Με το 1481/30-04-2012 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) αρμόδια για το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο της Γ1′ Φάσης επισημαίνει ότι η περίοδος ολοκλήρωσης του έργου εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2015) και ζητά τον διαχωρισμό του έργου σε δύο διακριτές, αυτοτελείς και ει δυνατόν λειτουργικές φάσεις, εκ των οποίων η μία θα εκτείνεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου (31-12-2015) και η άλλη μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης με αντίστοιχη κατανομή προϋπολογισμού.

Από τα παραπάνω είναι προφανής ο κίνδυνος να μη χρηματοδοτηθεί το έργο για τις μετά την 31-12-2015 εργασίες, η πληρωμή των οποίων, θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο από Εθνικούς πόρους.

Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση δημιουργεί πλέον ένα ασφυκτικό πλαίσιο χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου πόσο μάλλον εάν ξεκινήσουν απ’ αρχής άλλες μελέτες ή περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις προβληματικών θέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε χρόνιες καθυστερήσεις, οι οποίες θα θέσουν εν αμφιβόλω τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου, εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Πηγή:neoiagones.gr

Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις για έργα στην Ήπειρο πατώντας εδώ

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα