Λιγότεροι επιβάτες στους ελληνικούς λιμένες για το α’ τρίμηνο του 2020

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στην κίνηση των επιβατών στους ελληνικούς λιμένες κατά το α’ τρίμηνο του 2020 σύμφωνα με νέα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

 Ειδικότερα:

  • Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση κατά 15,8%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 2018 παρατηρήθηκε μείωση κατά 2,6%.
  •  Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 2,0%.
  • Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το α’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση 8,3%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α’ τριμήνου 2019 προς το α’ τρίμηνο 2018 σημειώθηκε μείωση κατά 2,4%.