Connect with us

Κτιριακά Έργα

Κτηματολόγιο: Διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μηχανικούς, τοπογράφους, δικηγόρους

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε τροχιά υλοποίηση μπήκε η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου στις καταχωρήσεις του εθνικού κτηματολογίου από τους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, το οποίο και ήταν πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.

Διεύρυνση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κτηματολογίου με εξ΄ αποστάσεως έλεγχο εγγραφών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ. Με επιστολή της προς προς τον υπουργό κ. Κ. Σκρέκα, τους υφυπουργούς κ. Ν. Ταγαρά κ. Γ.Στύλιο και το γενικό διευθυντή του Κτηματολογίου κ. Στ. Κοτσόλη, αιτείται να δοθεί άμεσα στους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, νομικούς και τεχνικούς παραστάτες των πολιτών (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικαστικούς επιμελητές) η δυνατότητα να διενεργούν απομακρυσμένο έλεγχο στις καταχωρήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, από τα γραφεία τους.

Ειδικός κωδικός

Οι ιδιοκτήτες ζητούν να γίνεται αυτό με την χρήση ειδικού κωδικού ταυτοποίησής τους. Ούτως ώστε, να μην απαιτείται να μεταβαίνουν κάθε φορά στην έδρα του κτηματολογικού γραφείου με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται, ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι εμπράγματες συναλλαγές. Επίσης αιτούνται να δοθεί και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν.

Οι νέες υπηρεσίες του κτηματολογίου

Το αίτημα συμπίπτει με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του κ. Στύλιου για τις ψηφιακές υπηρεσίες των νέων Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων τους. Σύμφωνα με τις οποίες, εντός του έτους, τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας θα έχουν μετεξελιχθεί σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματά αυτών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες του κάθε νέου Κτηματολογικού Γραφείου ή υποκαταστήματός του που τίθενται σε λειτουργία θα είναι οι εξής:

Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για αιτήσεις, πληρωμές και παραλαβή πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και αντιγράφων

Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαδικασία για παραλαβές, πληρωμές και αιτήσεις από τους δικηγόρους αγωγών, δικογράφων και άλλων πράξεων που συντάσσουν και διακινούν για καταχώριση

Ψηφιακή υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους

Αυτόματη σύγκριση τοπογραφικού του ιδιοκτήτη με το Κτηματολογικό Διάγραμμα

Advertisement

Αυτόματος προδικαστικός έλεγχος που εξασφαλίζει την δυνατότητα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Αυτόματος υπολογισμός τελών που διασφαλίζει το διαρκή έλεγχό τους

Ηλεκτρονικές συναλλαγές μόνο με e-banking (και μελλοντικά μέσω POS) ή μέσω τραπεζών, καθώς δεν γίνεται δεκτή η καταβολή μετρητών.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

Ήδη από πριν το ξέσπασμα την πανδημίας, είχαν προκύψει σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την ευχέρεια διενέργειας ελέγχου τίτλων και εγγραφών στα κτηματολογικά φύλλα του Εθνικού Κτηματολογίου, λόγω του γεγονότος ότι με την κατάργηση των έγχαρτων κτηματολογικών φύλλων, ο έλεγχος μπορούσε πλέον να πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.

Όμως στα περισσότερα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία ο αριθμός των διαθέσιμων τερματικών δεν ήταν επαρκής, προκειμένου να εξυπηρετηθεί έγκαιρα το σύνολο των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε αυτά. Βεβαίως το πρόβλημα εντάθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο τις εμπράγματες συναλλαγές, λόγω των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πράγματι σήμερα στα περισσότερα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, ο χρόνος ελέγχου ανά ενδιαφερόμενο είναι πολύ περιορισμένος (μισή μέχρι μία ώρα), ενώ δίνονται ραντεβού για έλεγχο μετά από ένα-ενάμιση μήνα, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αδύνατον να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικός έλεγχος, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνει τελικός έλεγχος την παραμονή ή ανήμερα μίας εμπράγματης συναλλαγής.

Παράλληλα, σε πολλά από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία που δεν εξυπηρετούν ηλεκτρονικά, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κτηματολογικών φύλλων και αποσπασμάτων, με αποτέλεσμα να εκδίδονται αρκετές ημέρες μετά και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη κατόπιν νέου ραντεβού.

Για όλους αυτούς του λόγους και επειδή απ’ ότι φαίνεται τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού θα εφαρμόζονται για πολύ καιρό ακόμα, αλλά και λόγω της υποστελέχωσης πολλών κτηματολογικών γραφείων και της δυσκολίας του προσωπικού να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, θα πρέπει να δοθεί άμεσα στους εμπλεκόμενους με τις εμπράγματες συναλλαγές, νομικούς και τεχνικούς παραστάτες των πολιτών (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και δικαστικούς επιμελητές) η δυνατότητα να διενεργούν απομακρυσμένο έλεγχο στις καταχωρήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, από τα γραφεία τους, με την χρήση ειδικού κωδικού ταυτοποίησής τους, έτσι ώστε να μην απαιτείται να μεταβαίνουν κάθε φορά στην έδρα του κτηματολογικού γραφείου με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται, ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν οι εμπράγματες συναλλαγές.

Advertisement

Εν συνεχεία θα πρέπει να δοθεί και στους απλούς πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στις κτηματολογικές εγγραφές των περιουσιακών στοιχείων που τους ανήκουν.

Παράλληλα θα πρέπει να διευρυνθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίου, καταλαμβάνοντας όλα τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία, έτσι ώστε να μπορούν να εκδίδονται αυτόματα και εξ αποστάσεως τα απαιτούμενα κτηματολογικά φύλλα, αποσπάσματα και διαγράμματα, χωρίς η έκδοσή τους να επιβαρύνει αφενός μεν τους πολίτες με άσκοπες μετακινήσεις, ταλαιπωρία, και έξοδα, αφετέρου δε το ήδη βεβαρυμμένο προσωπικό των κτηματολογικών γραφείων με ένα επιπλέον καθήκον το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά.

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα