Βαγγέλης
Θάνος

Η εταιρεία FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου με τίτλο “Προμήθεια και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις, “Πάρος-Αντίπαρος”, “Κόλπος Καλλονής Λέσβου”, “Τροιζηνία- Πόρος” και “Κεραμωτή-Θάσος”. Πρόκειται για διασυνδέσεις Μέσης Τάσης που περιλαμβάνονται στο  Σχέδιο Ανάπτυξης 2021 – 2025 του ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιεχόμενο της σύμβασης είναι η πραγματοποίηση τεσσάρων υποβρυχίων διασυνδετικών γραμμών ως εξής:

– Πόντιση δύο υποβρύχιων καλωδίων τάσεως 20 kV μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Τροιζηνία-Πόρος» και «Κόλπος Καλλονής Λέσβου».

– Πόντιση ενός υποβρύχιου καλωδίου τάσεως 20 kV μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Κεραμωτή – Θάσος» και «Πάρος – Αντίπαρος».

Ο προϋπολογισμός για τις τέσσερις διασυνδέσεις μέσης τάσης φτάνει στα 9,7 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 7,9 εκατ.) και αναθέτουσα Αρχή είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (ΔΕΔΔΗΕ).

Πάρος – Αντίπαρος

Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης 2021 – 2025 του ΔΕΔΔΗΕ, η Αντίπαρος τροφοδοτείται από το δίκτυο ΜΤ της Πάρου μέσω τεσσάρων μονοπολικών υποβρυχίων καλωδίων. Επειδή προβλέπεται τα επόμενα έτη αύξηση του φορτίου της Αντιπάρου λόγω τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης και προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής και εναλλακτική τροφοδότηση της Αντιπάρου, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός νέου τριπολικού υποβρυχίου καλωδίου (μήκους περίπου 2 χλμ) νοτιότερα της υφιστάμενης θέσης διασύνδεσης, προκειμένου η εναλλακτική τροφοδότηση να γίνει από άλλη γραμμή ΜΤ της Πάρου.

Κεραμωτή – Θάσος

Για το συγκεκριμένο έργο ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει πως, το καλοκαίρι του 2017 υπήρξε μια αλματώδης αύξηση της τάξης του 17,5%, που οδηγεί εκ του ασφαλούς στην εφεξής αδυναμία εξασφάλισης αδιάλειπτης τροφοδότησης των πελατών του νησιού, σε περίπτωση βλάβης ενός υποβρυχίου καλωδίου. Λόγω της αλματώδους αύξησης της ζήτησης κατά τους θερινούς μήνες, δρομολογείται πόντιση πέμπτου υποβρυχίου καλωδίου Μέσης Τάσης (ΜΤ).

Τροιζηνία-Πόρος

To νησί του Πόρου συνδέεται με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω εναέριας γραμμής ΜΤ (μήκους 726 m), η οποία διέρχεται πάνω από θαλάσσια περιοχή με πολλά σκάφη.
Επιπλέον, οι αγωγοί της γραμμής εκατέρωθεν του θαλάσσιου περάσματος στηρίζονται σε μη τυποποιημένες κατασκευές, μέρος των οποίων βρίσκονται εντός ιδιωτικού ακινήτου στην πλευρά του Γαλατά και ως εκ τούτου υπάρχει δυσκολία πρόσβασης, και εντός της πόλης του Πόρου στην άλλη πλευρά (έντονες αντιδράσεις κατοίκων).

Παρά το γεγονός ότι η μέγιστη ζήτηση στο νησί κατά τη θερινή αιχμή θα μπορούσε να καλυφθεί με ένα υποβρύχιο καλώδιο, για την εξασφάλιση, απαιτείται η εγκατάσταση και δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου, καθώς η υφιστάμενη εναέρια γραμμή ΜΤ δεν μπορεί να διατηρηθεί ως εφεδρεία. Συνεπώς, θα εγκατασταθούν δύο νέα υποβρύχια καλώδια 3×95 mm2 Cu με μόνωση XLPE, μήκους 1,6 χλμ το καθένα.

Κόλπος Καλλονής Λέσβου

Ο ΥΣ Καλλονής Λέσβου (66/20 kV) τροφοδοτείται από μία εναέρια γραμμή των 66 kV, με αποτέλεσμα πιθανό σφάλμα στη γραμμή να προκαλέσει διακοπή τροφοδοσίας στο δυτικό τμήμα του νησιού. Η εγκατάσταση δύο νέων υποβρυχίων καλωδίων στον κόλπο Καλλονής θα εξασφαλίσει εναλλακτική τροφοδότηση στο δίκτυο ΜΤ σε περίπτωση διακοπής στη γραμμή των 66 kV, που τροφοδοτεί τον Υ/Σ Καλλονής. Το μήκος των νέων υποβρυχίων καλωδίου είναι 2,7 km το καθένα.

Στο έργο περιλαμβάνεται η παραγωγή – προμήθεια των απαιτούμενων υποβρυχίων καλωδίων, καθώς και του συνόλου των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων και η πραγματοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών, ώστε οι προαναφερόμενες υποβρύχιες διασυνδετικές γραμμές να παραδοθούν στο ΔΕΔΔΗΕ έτοιμες προς χρήση.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 04/02/2022 και η διάρκεια των εργασιών ανέρχεται στους 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τέλος, να αναφέρουμε πως για το έργο υποβλήθηκαν συνολικά δύο φάκελοι ενδιαφέροντος.

Ταυτότητα έργου

Το έργο που αφορά τέσσερις διασυνδέσεις μέσης τάσης  θα υλοποιηθεί ως εξής:

-πόντιση 2 υποβρύχιων καλωδίων τάσεως 20 kV, μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Τροιζηνία – Πόρος» και «Κόλπος Καλλονής Λέσβου».

-πόντιση 1 υποβρύχιου καλωδίου τάσεως 20 kV, μόνωσης XLPE ανά διασύνδεση, στις διασυνδέσεις «Κεραμωτή – Θάσος» και «Πάρος – Αντίπαρος».

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα εξής:

α) η προμήθεια ενός υποβρυχίου καλωδίου ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής , ενιαίου μήκους 1.6 χλμ , για τη διασύνδεση «Πάρος – Αντίπαρος».

β) η προμήθεια δύο υποβρυχίων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής , σε ενιαία μήκη 2.7 χλμ έκαστο, για τη διασύνδεση «Κόλπος Καλλονής Λέσβου» .

γ) η προμήθεια δύο υποβρυχίων καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm2 Cu, σε 2 ενιαία μήκη, και συγκεκριμένα 1.86 χλμ το βόρειο καλώδιο και 2.015 m το νότιο καλώδιο, για τη διασύνδεση «Τροιζηνία – Πόρος».

δ) η προμήθεια ενός υποβρυχίου καλωδίου ισχύος, τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm2 Cu, ενιαίου μήκους 8.15 χλμ, για τη διασύνδεση «Κεραμωτή – Θάσος» . Σε κάθε περίπτωση, η επάρκεια του μήκους των καλωδίων, από ακτή σε ακτή, αποτελεί ευθύνη του αναδόχου·

ε) η προμήθεια δύο (άκαμπτων συνδέσμων επισκευής ,.

στ) η προμήθεια δώδεκα υπόγειων συνδέσμων μετάβασης, για την ένωση των υποβρυχίων καλωδίων με τα υπόγεια καλώδια 20kV .

ζ) η πραγματοποίηση δοκιμών των υποβρυχίων καλωδίων στο εργοστάσιο του αναδόχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

η) η φόρτωση, μεταφορά, πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων.

θ) οι απαιτούμενες από την τεχνική περιγραφή εργασίες προστασίας των Υ/Β καλωδίων στις περιοχές προσαιγιάλωσης.

η) οι δοκιμές μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV