Νίκος
Καραγιάννης

Δύο μεγάλα Ελληνικά έργα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Invest EU ανάμεσα σε 49 έργα ύψους 7,7 δισ. ευρώ. Το ένα από αυτά είναι η χρηματοδότηση με 190 εκατ. ευρώ των τριών έργων ΣΔΙΤ που αφορούν στην κατασκευή των φοιτητικών εστιών στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θράκης και Θεσσαλίας (είναι τρεις ξεχωριστοί διαγωνισμοί).

Οι διαγωνισμοί για αυτά τα φιλόδοξα έργα ξεκίνησαν το 2020 και το μεγάλο αγκάθι αποτέλεσε η χρηματοδότηση τους. Με την ένταξη τους στο Invest EU, οι διαγωνισμοί παίρνουν πράσινο φως για να ολοκληρωθούν και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων. Ήδη για τις Σ10 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πιο αναλυτικά τα έργα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία φοιτητικών καταλυμάτων και άλλων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης (R&D)) για 3 ελληνικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης χρησιμοποιώντας το μοντέλο σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Το δεύτερο έργο που υποστήριξε το InvestEU στην Ελλάδα, αφορά τα ηλιακά πάρκα της θυγατρικής της ΔΕΗ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ. Με 40 εκ. ευρώ από το InvestEU (σε σύνολο κόστους επένδυσης 143 εκ.), το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία τριών ηλιακών φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 230 MW, στην Κοζάνη («Ηλιακά Πάρκα Δυτ. Μακεδονίας Ι» 14.99ΜW, «Ηλιακά Πάρκα Δυτ. Μακεδονίας ΙΙ» 14.99MW και «Ηλιακό Βέλος» 200MW, όλα στην Πτολεμαΐδα).

Όπως σημειώνει στο ypodomes.com η κυρία Βίκυ Κεφαλά, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου InvestEU, (και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC), Μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ και Επικεφαλής Επενδύσεων & Αναπτυξιακών Έργων της CCC, μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, θα στηριχθούν οι επενδύσεις και η καινοτομία σε Ελλάδα και ΕΕ, θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα προωθηθούν σημαντικές πολιτικές της Ένωσης, όπως για το κλίμα, την πράσινη ενέργεια, την κυκλική οικονομία, την αειφορία και την ψηφιακή μετάβαση.

Όπως τονίζει η κα Κεφαλά, “τη δυνατότητα που προσφέρει το Ταμείο στις χώρες-μέλη να εισφέρουν μέρους των πόρων που έχουν λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στο InvestEU θα εκμεταλλευθεί η Ελλάδα. Έτσι, με εισφορά 500 εκ. ευρώ στο InvestEU, θα μοχλευθούν πολλαπλάσια κονδύλια χρηματοδότησης για έργα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα (με χρηματοδότηση που θα είναι διαθέσιμη μέσω των εγχώριων τραπεζών) που θα ανέλθουν και στα 5 δις ευρώ”.

Πάνω από 26 δισ. ευρώ για έργα στην Ε.Ε

Όπως επισημαίνει η κα Κεφαλά, το μεγαλύτερο εγγυοδοτικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το InvestEU, με 26.2 δις ευρώ στη διάθεση του, έχει εγκρίνει χρηματοδότηση σχεδόν 7.7 δις ευρώ μέχρι και σήμερα (Ιούλιος 2022). “Το Ταμείο είναι ο εγκριτικός και χρηματοδοτικός «πυλώνας» του προγράμματος InvestEU, το οποίο – πέραν του Ταμείου- αποτελείται κι από έναν Συμβουλευτικό Κόμβο αλλά και από την Πύλη InvestEU InvestEU Portal (europa.eu) , όπου μπορούν εύκολα και γρήγορα οι εταιρίες, επενδυτές και άλλοι φορείς να αναζητήσουν συνεργασίες” λέει χαρακτηριστικά.

 

To InvestEU διαδέχεται και απορροφά το επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο με 33.5 δις ευρώ κινητοποίησε επενδύσεις άνω των 542 δις ευρώ στην πενταετία 2016-2021. Όπως υπενθυμίζει η κα Κεφαλά, “μέσω του EFSI χρηματοδοτήθηκαν εμβληματικά έργα και στην Ελλάδα, όπως ο Διαδριατικός Αγωγός (TAP), τα Περιφερειακά Αεροδρόμια και πολλά άλλα (όπως, αιολικά πάρκα, εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών, εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου με καύση φυσικού αερίου για παραγωγή ενέργειας και χρηματοδοτήσεις ΜΜΕ μέσω ελληνικών τραπεζών)”.

Αντίστοιχα, το InvestEU στοχεύει στην κινητοποίηση χρηματοδότησης και επενδύσεων περί τις 14 φορές της εγγυοδοτικής του δυνατότητας, δηλ. 372 δις ευρώ. Το InvestEU λειτουργεί μέσω μιας 12-μελούς Επενδυτικής Επιτροπής η οποία συνεδριάζει για να εγκρίνει κάθε έργο σε συμμόρφωση με τον κανονισμό και τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου.

Οι συγκεκριμένοι τέσσερις τομείς πολιτικής αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την Ένωση και η υλοποίηση σχετικών έργων στον κάθε ένα από αυτούς στόχο έχει να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ε.Ε.

Πως λειτουργεί το Ταμείο

Η εγγύηση των 26,2 δις ευρώ του Ταμείου επιμερίζεται μεταξύ των τομέων πολιτικής ως εξής: οι βιώσιμες υποδομές με 9,9 δις ευρώ καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών στόχων του Ταμείου, τα έργα σε έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση με 6,9 δις ευρώ το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος, ενώ ακολουθεί η χρηματοτόδοτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 6,6 δις ευρώ και οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές και δεξιότητες με 2,8 δις ευρώ.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να αναπροσαρμόζει τα παραπάνω ποσά έως και κατά 15% σε κάθε σκέλος πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες αλλά και τη ζήτηση της αγοράς.

Από τα 49 έργα, τα 33 αφορά διακρατικά έργα (αφορά παραπάνω από μια χώρες), έξι έργα έχουν εγκριθεί για την Ισπανία, δύο για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία, ενώ από ένα έργο έχει εγκριθεί για Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Σουηδία.

“Πολλά έργα αφορούν περισσότερες από μία χώρα, όπως π.χ. συμμετοχή σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους θα επενδύσουν σε μεμονωμένα έργα που θα πληρούν τα κριτήρια και θα προάγουν τους στόχους του Ταμείου σε διάφορες χώρες” υπογραμμίζει η κα Κεφαλά. Επίσης, όπως σημειώνει “αρκετές από τις εγκρίσεις αφορούν προγραμματικές συμφωνίες χρηματοδότησης (framework operations) οι οποίες περιλαμβάνουν π.χ. χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και έργων μέσω εγχώριων τραπεζών που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα”.

Η χρηματοδότηση των πρώτων 49 έργων του Ταμείου υλοποιείται μέσω της συνεργασίας με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ έπεται συνεργασία και με άλλες τράπεζες που θα μπορούν να κάνουν χρήση της εγγυοδοσίας του InvestEU. Γενικά, ο Όμιλος της ΕΤΕπ αποτελεί τον κύριο εταίρο του Ταμείου για το 75% του προϋπολογισμού του.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV