Newsroom

Ομιλία απηύθυνε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά την έναρξη των εργασιών του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Έρευνα στις Μεταφορές με τίτλο: “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη”.

Αναλυτικά:

Κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μέλη του ΔΣ, κυρίες και κύριοι

Δράττομαι της ευκαιρίας από το θέμα του Συνεδρίου σας να πω «αλίμονο αν η εξέλιξη δεν είναι ευφυής».

Ειδικά στον τομέα των Μεταφορών, ως εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σας ενημερώνω ότι ασχολούμαστε καθημερινά με θέματα που άπτονται της εξέλιξης της τεχνολογίας στις μετακινήσεις και της δυνατότητας που υπάρχει από την πολιτεία να προσαρμοστεί στις αλλαγές ή ακόμη καλύτερα να προετοιμάσει το έδαφος για την έλευσή τους.

Το επιχειρούμε αυτό και ενδεικτικά αναφέρω πως σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο κυκλοφορίας για τα αυτοεξυπηρετούμενα μέσα και τα μέσα μικροκινητικότητας, τα οποία κατέκλυσαν τις πόλεις προτού το αντιληφθεί η πολιτεία. Είναι μέσα φιλικά προς το περιβάλλον και οικονομικά, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας οργανωμένος τρόπος να ενσωματωθούν στην κυκλοφορία.

Και αυτό γιατί τίθεται ζήτημα ασφάλειας στους δρόμους και προστασίας των χρηστών ακόμη και στα θέματα ποιότητας και προδιαγραφών, αν θέλετε, αυτών των μέσων. Και γνωρίζω ότι ως Σύλλογος έχετε ασχοληθεί κατ΄ επανάληψη με το ζήτημα, με πλήθος πρωτοβουλιών.

Ένας δεύτερος πυλώνας που προωθούμε είναι τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπου ενθαρρύνουμε τους Δήμους να διεκδικήσουν προγράμματα για ουσιαστικές παρεμβάσεις στον τομέα των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας.

Ηλεκτροκινούμενα οχήματα, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση. Το υπουργείο Μεταφορών απλοποιεί το πλαίσιο ώστε να διευκολύνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τέτοια προγράμματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμη και νέες τεχνολογίες ή εφαρμογές.

Τρίτος πυλώνας, η πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027. Στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων υποδομών και πολυτροπικών μεταφορών, με άξονα την υποστήριξη της ανάπτυξης της χώρας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφορών με αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του Συστήματος Μεταφορών και διασφάλιση ασφαλούς, ομαλής και οικονομικά αποτελεσματικής λειτουργίας των επί μέρους δικτύων και συστημάτων. Στοχεύουμε σε μια πιο συνδεδεμένη Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο μιας πιο συνδεδεμένης Ευρώπης.

Καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη είναι βασικός στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τη θεσμοθέτηση νέων εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας των έργων, μείωσης του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής της, τη δημιουργία παρατηρητηρίου απαλλοτριώσεων και «εθνικού μητρώου υποδομών» για την οργάνωση της συντήρησης και του ελέγχου των έργων.

Η ενίσχυση της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων προϋποθέτει και την υιοθέτηση έξυπνων λύσεων, με ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ώστε να δημιουργηθούν νέα μοντέλα διαχείρισης πληροφοριών.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία των υπηρεσιών των υποδομών θα λειτουργήσει και στο μέλλον, δηλαδή μια τεχνολογία στις υπηρεσίες των έργων θα μπορεί να ενσωματωθεί οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του έργου.

Σήμερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει σε έξι συγχρηματοδοτούμενα έργα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS), στα οποία θα αναφερθώ συνοπτικά.

1. Το «CROCODILE 2» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (National Access Point – NAP). Σε αυτή την πλατφόρμα συλλέγονται τα δεδομένα των διαδρόμων του Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, προς όφελος των δημόσιων αρχών και των χρηστών των οδικών υποδομών. Στόχος είναι η διαχείριση τη κυκλοφορίας και η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τους ταξιδιώτες.

2. Το «TN-ITS GO» έχει αντικείμενο την ανταλλαγή δεδομένων για την ενημέρωση ψηφιακών οδικών χαρτών. Το έργο υποστηρίζει την υλοποίηση των κανονισμών της Κοινοτικής Οδηγίας που σχετίζονται με τις προδιαγραφές ώστε να γίνουν τα δεδομένα των υπηρεσιών κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται από τους ψηφιακούς χάρτες, ακριβή και διαθέσιμα στους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και στους παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών.

3. Το Υπουργείο μας είναι εταίρος στο «CONCORDA», που αφορά δοκιμές συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης (connected automated driving). Το πρόγραμμα συμβάλλει στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητόδρομων για τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση και την υψηλής πυκνότητας «φάλαγγα φορτηγών» (truck platooning), παρέχοντας τεχνολογίες διαλειτουργικότητας σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. 

4. Ένα άλλο πρόγραμμα στον τομέα των Logistics είναι το «AEOLIX» (Architecture for EurOpean Logistics Information eXchange). Η προστιθέμενη αξία του έργου συνίσταται στην αύξηση της διαφάνειας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, μέσω της χρήσης ψηφιακών εγγράφων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.

5. Το «FENIX» (A European Federated Network of Information exchange in Logistics) είναι ένα  νέο έργο που μόλις εγκρίθηκε στο πλαίσιο του CEF Transport 2018. Αποτελεί συνέχεια του έργου AEOLIX και αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, ενοποιώντας πλατφόρμες διαχείρισης λειτουργιών Logistics.

6. Το Υπουργείο είναι, επίσης, Συντονιστής του Έργου «C-ROADS GREECE». Αντικείμενο είναι η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (C-ITS) σε τμήματα του κυρίου άξονα της χώρας και η εναρμόνιση με τις αντίστοιχες πιλοτικές δοκιμές στα άλλα κράτη – μέλη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αυτών.

Το ολοκληρωμένο Εθνικό Σύστημα Μεταφορών προβλέπει ένα ασφαλές και διασυνδεδεμένο, δίκτυο σιδηροδρόμων, αυτοκινητοδρόμων και οδών, λιμένων, αερολιμένων, αστικών κόμβων και συνδέσεων με εμπορευματικά και επιχειρηματικά κέντρα.

Η πολυτροπικότητα των εμπορευματικών μεταφορών θα προωθηθεί μέσω της βελτίωσης των διασυνδέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με λιμένες και αερολιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, τις πλατφόρμες εφοδιαστικής και επιχειρηματικών κόμβων. Βασικό άξονα αποτελεί η ασφάλεια στις μεταφορές πολιτών και εμπορευμάτων. Αυτό συνεπάγεται και Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών. 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ιεραρχεί ως προτεραιότητες δράσεις για μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανάπτυξη υποδομών τροφοδοσίας ηλεκτροκίνησης και αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

Στον νέο διαγωνισμό για τα αστικά λεωφορεία θα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ διαμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για τους τεχνίτες συντήρησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Αυτά τα δύο παραδείγματα καταδεικνύουν ότι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε δεν περιορίζονται σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά προωθούνται ήδη και θα εφαρμοστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Θα ήθελα να σημειώσω πως το επιστημονικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων στο Διεθνές αυτό Συνέδριο καθιστά εξαιρετικά σημαντική αυτήν την πρωτοβουλία, με δεδομένο ότι στις πόλεις μας πλέον, διαπιστώνουμε έναν κορεσμό στις υποδομές, στα μέσα που χρησιμοποιούμε και ακόμη χειρότερα, στις λύσεις με τις οποίες έχουμε συμβιβαστεί.

Θα περιμένω, λοιπόν, με μεγάλο ενδιαφέρον την κοινοποίηση των συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου “Μεταφορές – Ευφυής Εξέλιξη”.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία»

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV