Νίκος
Καραγιάννης

«Ανύπαρκτη» φαίνεται η Ελλάδα στις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία καταγγέλλει με ερώτησή του στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, η Ελλάδα παρουσιάζει απογοητευτικά αποτελέσματα. Από τα 7.850 σχολεία που κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα μόνο 19 της πρωτοβάθμιας και 37 της δευτεροβάθμιας ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, 189 ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με μαθητές, 146 με διευθυντές σχολείων, και 37 με γονείς. Αντίστοιχα, από τις 10 παραμέτρους που περιλαμβάνει η Έκθεση η χώρα μας παρείχε επαρκή στοιχεία μόνο για τις 3.

Σημειώνεται ότι ως προς το μερίδιο ψηφιακά εξοπλισμένων και συνδεδεμένων σχολείων, η Ελλάδα ξεκινά από 2% στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης και φθάνει έως 21%, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος αντίστοιχα ξεκινά από 35% και φθάνει στο 72%. Ως προς τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας άνω των 100 Mbps τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 4% και 11%, ενώ ο ευρωπαϊκός μ.ο. είναι από 11% έως 18%.

Ως προς το ποσοστό σχολείων που διαθέτουν ψηφιακή πολιτική και υποστήριξη, η Ελλάδα έχει χαμηλότερα ποσοστά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η χώρα μας συνεχίζει να κατέχει την προτελευταία θέση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI 2018) γεγονός που καταδεικνύει ότι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και αυτών που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρεται επίσης στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση» της Κομισιόν που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσει ως το τέλος του 2020, όπως τη στήριξη της ψηφιακής ικανότητας των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) ως το τέλος του 2019, προγράμματα για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (eTwinning network, School Education Gateway), μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την εισαγωγή μαθημάτων προγραμματισμού σε όλα τα σχολεία, ενώ από το 2020 θα προωθήσει την εβδομάδα προγραμματισμού (Code Week), με στόχο να συμμετάσχουν σ’ αυτήν το 50% των ευρωπαϊκών σχολείων και ρωτά τους Υπουργούς αν υπάρχει αντίστοιχος εθνικός σχεδιασμός και αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση για αυτές τις δράσεις. Επίσης, ο κ. Καλαφάτης ερωτά τους Υπουργούς πώς αιτιολογείται αυτή η περιορισμένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Έκθεση της Επιτροπής.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «Ανύπαρκτη» η Ελλάδα στις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία.

Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, που δημοσιοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, η Ελλάδα παρουσιάζει απογοητευτικά αποτελέσματα λόγω τόσο της ισχνής συμμετοχής στην έρευνα αλλά και της έλλειψης επαρκών στοιχείων ώστε να γίνουν όλες οι μετρήσεις.
Από τα 7.850 σχολεία που κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα μόνο 19 της πρωτοβάθμιας και 37 της δευτεροβάθμιας ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, 189 ολοκλήρωσαν συνεντεύξεις με μαθητές, 146 με διευθυντές σχολείων, και 37 με γονείς.

Αντίστοιχα, από τις 10 παραμέτρους που περιλαμβάνει η Έκθεση η χώρα μας παρείχε επαρκή στοιχεία μόνο για τις 3 με αποτέλεσμα, να μην υπάρχουν καθόλου μετρήσεις αλλά και συμπεράσματα για σημαντικά ζητήματα όπως το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν υπολογιστή στο σχολείο κάθε εβδομάδα, το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών και των μαθητών στις ψηφιακές τους ικανότητες, την ικανότητα προγραμματισμού και κωδικοποίησης των αγοριών σε σύγκριση με τα κορίτσια, τον τρόπο εκπαίδευσης των καθηγητών, την εμπιστοσύνη των γονέων ως προς τη χρήση του διαδικτύου κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Αλλά και στις 3 παραμέτρους για τις οποίες προέκυψαν μετρήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα έναντι του ευρωπαϊκού μέοου όρου.

Συγκεκριμένα, ως προς το μερίδιο ψηφιακά εξοπλισμένων και συνδεδεμένων σχολείων, η Ελλάδα ξεκινά από 2% στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης και φθάνει έως 21%, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος αντίστοιχα ξεκινά από 35% και φθάνει στο 72%. Ως προς τη σύνδεση υψηλής ταχύτητας άνω των 100 Mbps τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 4% και 11%, ενώ ο ευρωπαϊκός μ.ο. είναι από 11% έως 18%. Ως προς το ποσοστό σχολείων που διαθέτουν ψηφιακή πολιτική και υποστήριξη, όπως στρατηγική για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και προώθηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η Ελλάδα έχει χαμηλότερα ποσοστά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αντίστοιχα, η χώρα μας συνεχίζει να κατέχει την προτελευταία θέση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI 2018) γεγονός που καταδεικνύει ότι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και αυτών που απαιτεί η αγορά εργασίας παραμένει ευρύ, σε μία εποχή που όλες οι έρευνες συγκλίνουν στο ότι η μεγαλύτερη ζήτηση εργαζομένων είναι στο πεδίο των ΤΠΕ.

Η Επιτροπή στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση» [COM (2018) 22 FINAL] έχει ανακοινώσει πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσει ως το τέλος του 2020, όπως τη στήριξη της ψηφιακής ικανότητας των σχολείων με ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (SELFIE) ως το τέλος του 2019, προγράμματα για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (eTwinning network, School Education Gateway) και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια, τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας Παράλληλα, η Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή μαθημάτων προγραμματισμού σε όλα τα σχολεία, ενώ από το 2020 θα προωθήσει την εβδομάδα προγραμματισμού (Code Week), με στόχο να συμμετάσχουν σ’ αυτήν το 50% των ευρωπαϊκών σχολείων.

Επειδή οι ψηφιακές δεξιότητες βρίσκονται στον πυρήνα του Θεματολογίου της ΕΕ ενώ και η ψηφιακή εκπαίδευση εντάσσεται στην πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της χώρας μας να εναρμονιστεί με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Πώς αιτιολογείται η περιορισμένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Έκθεση της Επιτροπής για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

2. Υπάρχουν στοιχεία για την πρόοδο της ένταξης των ΤΠΕ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις παραμέτρους της σχετικής Έκθεσης της ΕΕ και ποια είναι αυτά;

3. Έχει λάβει η χώρα μας χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη των ΤΠΕ στα σχολεία; Ποια προγράμματα υλοποιούνται;

4. Υπάρχει επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες;

5. Ποιες από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση έχουν δρομολογηθεί;

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV