Σκαλώνει.. πάλι η ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων και Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα

Τη λύση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για την κατασκευή των υποβρύχιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο εξετάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς ο Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) δηλώνει αδυναμία εξεύρεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου.
 
Η ΡΑΕ ζητά παράλληλα από τον ΑΔΜΗΕ επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διασύνδεση των Κυκλάδων, η οποία σύμφωνα με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα δεκαετίας (2022) και αύξηση της μεταφορικής ικανότητας της διασύνδεσης της Κρήτης. Η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων καθώς τα νησιά ηλεκτροδοτούνται από τοπικούς σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με πετρέλαιο, με πολλαπλάσιο κόστος σε σχέση με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στο ηπειρωτικό δίκτυο. Το επιπλέον κόστος κυμαίνεται στα 700 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που καλύπτεται μέσω των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Η διασύνδεση των νησιών θα βελτιώσει επίσης την ασφάλεια εφοδιασμού, μειώνοντας τις πιθανότητες για ατυχήματα όπως αυτό που συνέβη εφέτος στη Σαντορίνη και θα επιτρέψει αυξημένη απορρόφηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές που θα παράγεται στα νησιά.
 
Η ΡΑΕ ενέκρινε με απόφασή της το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, αλλά με δύο βασικές τροποποιήσεις αναφορικά με τις διασυνδέσεις Κυκλάδων και Κρήτης. Αναλυτικά:
 
-Σε σχέση με τις Κυκλάδες η πρόταση του ΑΔΜΗΕ προβλέπει την υλοποίηση της διασύνδεσης σε τρεις φάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης διαδοχικά το 2016, το 2017 και το 2022. Η πρώτη φάση (2016) περιλαμβάνει τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου και τις διασυνδέσεις της Σύρου με Πάρο και Μύκονο. Η δεύτερη (2017) τις διασυνδέσεις Πάρος-Νάξος, Νάξος-Μύκονος και τον υποσταθμό Νάξου και η τρίτη φάση (2022) τη δεύτερη γραμμή διασύνδεσης Λαύριο-Σύρος. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι με το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν εξασφαλίζονται έγκαιρα επαρκείς εφεδρείες με αποτέλεσμα να πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα τοπικές μονάδες παραγωγής, κάτι που αυξάνει το κόστος. Επίσης ότι δεν λαμβάνεται υπόψη «και ο αντίστοιχος κοινωνικός αντίκτυπος που θα προκληθεί στην τοπική οικονομία των νησιών αλλά και της χώρας, μέχρι την υλοποίηση της Γ’ Φάσης του έργου, στην περίπτωση που συμβεί βλάβη, ειδικά κατά τη διάρκεια τουριστικής περιόδου (θερινή περίοδος), με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα νησιά αυτά». Η ΡΑΕ προκρίνει με την απόφασή της αφ’ ενός σύντμηση της Γ’ Φάσης του έργου, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί μαζί με τη Β’ Φάση (2017), ή το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2018, αφ’ ετέρου ολοκλήρωση της ενίσχυσης της υποβρύχιας διασύνδεσης Εύβοιας-‘Ανδρου και ‘Ανδρου- Τήνου έως το τέλος του έτους 2017, δηλαδή με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης.
 
«Η πρόταση για χρονική μετατόπιση της Γ’ Φάσης αποτελεί κατά βάση συνέπεια της αδυναμίας εξεύρεσης πόρων, και όχι αποτέλεσμα κάποιου τεχνικού λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΡΑΕ οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες των παρ. 7 και 8 του άρθρου 108 του ν.4001/2011», καταλήγει η απόφαση της Αρχής. Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση ή / και κατασκευή των έργων από τρίτους.
 
-Για την Κρήτη ο ΑΔΜΗΕ προτείνει μεταφορική ικανότητα της τάξης των 700 μεγαβάτ, ενώ η ΡΑΕ τονίζει ότι «ένα έργο τέτοιας στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι το έργο διασύνδεσης της Κρήτης, που διερευνάται εδώ και πολλές δεκαετίες, πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του νησιού τουλάχιστον σε βάθος 20ετίας», και προτείνει αύξηση της μεταφορικής ικανότητας στα 1000 μεγαβάτ. Η ΡΑΕ ζητά επίσης να προσδιορισθούν τα σημεία στα οποία θα γίνει η προσγειάλωση του καλωδίου τα οποία στη μεν Αττική θα είναι το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, ενώ στην Κρήτη εξετάζονται τα Λινοπεράματα (Ηράκλειο) ή μια νέα θέση 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρεθύμνου.
 
Πηγή: AMΠE