Connect with us

Λοιπά Έργα

Kατασκευαστικός κλάδος: χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας λόγω ύφεσης και περικοπής του ΠΔΕ

Δημοσιεύθηκε

στις


Μέσα σε τρία χρόνια (2008-2011) χάθηκαν 157.000 θέσεις εργασίας από τον κατασκευαστικό κλάδο, απώλειες οι οποίες είναι οι υψηλότερες σε σύγκριση με κάθε άλλο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, δηλαδή, χάθηκαν μιάμιση φορά περισσότερες απ’ όσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας 1998-2008, όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, στην έκθεση για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.
 

Συγκεκριμένα, στον κλάδο των κατασκευών οι 295.000 απασχολούμενοι του 1998, αυξήθηκαν σε 400.000 το 2008, για να μειωθούν σε 242.000 το τρίτο τρίμηνο του 2011.
 

Βασική αιτία αυτής της δραματικής μεταβολής, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, συνιστά η συνεχής συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από χρόνο σε χρόνο, αλλά και οι αλλεπάλληλες περικοπές του εντός του ίδιου χρόνου.
 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΔΕ για το 2011 κατά τον προϋπολογισμό είχε προσδιοριστεί στα 8,5 δισ. ευρώ, όμως έκλεισε στα 6,6 δισ. ευρώ μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές στη διάρκεια του χρόνου (μειωμένο κατά 22,3% ή 1,9 δισ. ευρώ).
 

Με την ψήφιση του Μνημονίου 2, το ΠΔΕ για το 2012 συρρικνώθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ σε 7,15 δισ. ευρώ.
 

Advertisement
Η συρρίκνωση του ΠΔΕ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση, οδήγησε στην έξοδο από το κλάδο μια στις τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες που υπήρχαν το 2004, επισημαίνει ο Σύνδεσμος.
 

Ειδικότερα, από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων την περίοδο 2004-2011 διαγράφηκαν 176 εταιρείες 3ης έως και 7ης τάξης, επί συνόλου 712, εκ των οποίων 37 το τελευταίο έτος.
 

Στην έκθεση του Συνδέσμου αναφέρονται ακόμα τα εξής πολύ ανησυχητικά στοιχεία:
 

– ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές (σύνολο κλάδου) συνεχίζει να συρρικνώνεται επί 12 συνεχόμενα τρίμηνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μειωμένος κατά 9,4% το Γ? τρίμηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010,
 

– η συμμετοχή του κλάδου στην δημιουργία του ΑΕΠ, συρρικνώνεται επί 9 συνεχόμενα τρίμηνα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται η χαμηλότερη τιμή της, τα τελευταία 12 έτη, μόλις 3,9% το Γ? τρίμηνο του 2011, έναντι 4,8% της ίδιας περιόδου του 2010, και 8,8% του Δ? τριμήνου του 2006,
 

– οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις σε κατασκευές παρουσίασαν μείωση κατά 19,7% το Γ? τρίμηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010, συνεχίζοντας επί 11 συνεχόμενα τρίμηνα την πτωτική πορεία για να φτάσουν μόλις 4 δισ. ευρώ, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή τους τα τελευταία 13 χρόνια,
 

Advertisement
– ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού (δημόσια έργα) εμφανίζει το Γ? τρίμηνο του 2011 αύξηση κατά 3,5 % έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010, ύστερα από διαρκή μείωση επί 11 τρίμηνα,

 

– ο δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων, αντίθετα, συρρικνώνεται επί 13 συνεχόμενα τρίμηνα, με περαιτέρω μείωση κατά 41,7% το Γ? τρίμηνο του 2011, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010, καταγράφοντας την χαμηλότερη τιμή από το 2000 με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί μόλις στο 1/5 της τιμής του 2005.
 

Ραγδαία αύξηση των ζημιών
 

Advertisement
Συνέπεια όλων αυτών είναι το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου να αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα, τα οποία, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, αντανακλώνται σε:
 

– σημαντικότατη αύξηση του ποσοστού των εργοληπτικών εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης που εμφανίζουν ζημίες κατά το 2010 έναντι του 2009, 29,3% του συνόλου έναντι 17,2%, αντίστοιχα,
 

– επιδείνωση του μέσου μεγέθους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 6,2% το 2010 έναντι του 2009 (από 8,4 εκ. ευρώ σε 9 εκ. ευρώ), με αποτέλεσμα, κάθε εταιρεία των τάξεων 3η-7η του ΜΕΕΠ, κατά μέσο όρο, να χρωστά 11,8 εκ. ευρώ το 2010 έναντι 10,8 εκ. το 2009 (+9,2%),
 

– Μείωση του μέσου κύκλου εργασιών των εταιρειών 3ης-7ης τάξης του ΜΕΕΠ κατά 16,4% το 2010/2009, από 12,1 εκ. ευρώ σε 10,1 εκ. ευρώ.
 

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται στη:
 

– μείωση κατά 28,2% του πλήθους των νέων δημοπρασιών προϋπολογισμού άνω των 2 εκ. ευρώ κατά το 2011 (370 έργα, προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ) έναντι του 2010 (516 έργα, προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ), με αμετάβλητο τον συνολικό προϋπολογισμό και στην
 

Advertisement
– πρωτοφανή μείωση των παραγγελιών ιδιωτικών έργων, όπως αυτές μετριούνται από τον όγκο των οικοδομικών αδειών, ο οποίος το Α? δεκάμηνο του 2011 ανήλθε μόλις σε 18,4 εκ. m3, την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 31 ετών, με δεύτερη χαμηλότερη αυτή του 2010 με 29 εκ. m3.
 

Επαχθής πρακτική το «ψαλίδι» στο ΠΔΕ
 

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι η περικοπή του ΠΔΕ, ως μέθοδος για την μείωση του ελλείμματος, είναι μία ιδιαίτερα επαχθής πρακτική, αφού η επίπτωση στη μείωση του ΑΕΠ είναι και μεγάλη και μόνιμη και μάλιστα για μακρά περίοδο με τελικό αποτέλεσμα αντίθετο από τον στόχο. Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αποτελεί η συνεχιζόμενη επί πέντε συναπτά έτη ύφεση που καταγράφεται στη χώρα.
 

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι σήμερα όλοι πλέον αποδέχονται πως για να πετύχει η προσπάθεια της ελληνικής δημοσιονομικής προσαρμογής, απαιτείται να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία, βασική προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους.
 

Κεντρικό ρόλο σε αυτήν την προοπτική καλούνται να διαδραματίσουν οι δημόσιες επενδύσεις υποδομής, είτε από εθνικούς πόρους, είτε μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων, οι οποίοι θα πρέπει να διοχετευτούν και σε μεσαία και μικρά έργα υποδομής, με άμεση απορρόφηση και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα