Νίκος
Καραγιάννης

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η Siemens για το Β’ τρίμηνο, καλλιεργώντας προσδοκίες για ένα «δυνατό» έτος από άποψη οικονομικών επιδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6%, στα €23.6 δισ. και τα έσοδα αυξήθηκαν 4%, στα €20.9 δισ. με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων στο 1.13 και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €142 δισ.

Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 4% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σκαρφάλωσαν κατά 7%, στα €2.4 δισ., με τις περισσότερες επιχειρήσεις να αυξάνουν την απόδοσή τους∙ το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων άγγιξε το 11,4%, ακόμη και με τις αποζημιώσεις να παίρνουν 0.3 ποσοστιαίες μονάδες

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.9 δισ., κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους που επωφελήθηκε σημαντικά από €0.7 δισ. προσαρμοσμένα EBITA από τις κεντρικά διαχειριζόμενες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου∙ η τρέχουσα περίοδος επωφελήθηκε από ένα χαμηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος και βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €2.24 επιβαρύνθηκαν από €0.08 από αποζημιώσεις.

Η υψηλή λήψη παραγγελιών συνεχίστηκε, οδηγούμενη από απότομη ανάπτυξη στη Διεύθυνση Mobility, που κατέγραψε υψηλότερο όγκο από μεγάλες παραγγελίες∙ επιπλέον, καθαρή ανάπτυξη της Siemens Healthineers, της Διεύθυνσης Energy Management και της Διεύθυνσης Building Technologies∙ σημαντική μείωση στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)
Αύξηση εσόδων στην πλειονότητα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, που οφείλονται στις καθαρές αυξήσεις στη Siemens Healthineers, στη Διεύθυνση Process Industries and Drives και στη SGRE∙ μέτρια πτώση στη Διεύθυνση Power and Gas.

Ισχυρός δείκτης καταγραφής πωλήσεων στο 1.13∙ ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €142 δισ. Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου προσέθεσαν δυο ποσοστιαίες μονάδες και στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων∙ οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν χάρη στις αυξήσεις στην πλειονότητα των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων∙ Η Διεύθυνση Digital Factory και η Siemens Healthineers συνέβαλαν το περισσότερο στα προσαρμοσμένη ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων.

Πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, τα κέρδη των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως χάρη σε κέρδη από την πώληση μεριδίου σε επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου∙ Τα προσαρμοσμένα EBITA του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2018 των €731 εκατ. από τις κεντρικά διαχειριζόμενες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου (CMPA) περιλάμβαναν κέρδος €900 εκατ. που προήλθε από την μεταφορά των μετοχών της Siemens στην Atos στη Siemens Pension-Trust e.V.

Tα έσοδα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τα καθαρά κέρδη επωφελήθηκαν από σημαντικά χαμηλότερα έξοδα φόρου εισοδήματος, που ακολούθησε την αντιστροφή των προβλέψεων φόρου εισοδήματος εκτός της Γερμανίας∙ Το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018 περιλάμβανε το κατά μεγάλο μέρος αφορολόγητο κέρδος από τις μετοχές της Atos που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η Διεύθυνση Digital Factory ήταν ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην διαθέσιμη ταμειακή ροή από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες των €1.041 δισ.∙ αρνητική διαθέσιμη ταμειακή ροή εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων περιλάμβανε σημαντικές πληρωμές φόρων. Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE κοντά στο εύρος στόχου χάρη στο ισχυρό καθαρό κέρδος.

Εκτιμήσεις

Η εταιρεία επιβεβαιώνει τις οικονομικές προσδοκίες για το χρηματοοικονομικό έτος 2019, αναμένοντας ένα συνεχές ευνοϊκό περιβάλλον αγοράς, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις μικρού κύκλου, με περιορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Για το χρηματοοικονομικό έτος 2019, αναμένει μέτρια αύξηση των εσόδων, καθαρή από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου ενώ επίσης εκτιμά ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1.

Η Siemens αναμένει περιθώριο κέρδους σε ένα εύρος από το 11,0% έως το 12,0% για τις Βιομηχανικές της Δραστηριότητες με βάση την τρέχουσα οργανωτική δομή μας, εξαιρώντας τις αποζημιώσεις. Επιπλέον, αναμένει τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος από το €6,30 έως το €7,00, εξαιρώντας και πάλι τις αποζημιώσεις.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το χρηματοοικονομικό έτος 2018 από τα καθαρά κέρδη από €7.12 επωφελήθηκαν από €1.87 ανά μετοχή σε κέρδη χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με τα μερίδια στην Atos SE και στην OSRAM Licht AG και επιβαρύνθηκαν από €0.76 από αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα €6.01 εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn