Connect with us

Εταιρικά Nέα

Ισχυρό το β΄τρίμηνο του 2020 για τη Siemens παρά την κρίση του κορωνοϊού

Δημοσιεύθηκε

στις

«Παραδώσαμε ένα ισχυρό τρίμηνο παρά τις δύσκολες συνθήκες. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την ομάδα μου καθώς, ήμασταν σε θέση να διατηρήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα του spin-off της εταιρείας μας για την ενέργεια.

Ενώ αναμένουμε μία έντονη πτώση στο τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020, συνεχίζουμε να έχουμε την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών και των εργαζομένων μας ως πρώτη προτεραιότητά μας, διατηρώντας παράλληλα, όσο είναι δυνατόν, με αίσθημα ευθύνης, την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG.

– Τα έσοδα ανήλθαν σε €14,2 δισ. σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο, καθώς οι αυξήσεις στις Siemens Healthineers και Mobility αντιστάθμισαν τη μείωση της Digital Industries. Οι παραγγελίες μειώθηκαν 8%, στα €15,1 δισ. με έντονα χαμηλότερο όγκο μεγάλων παραγγελιών στη Mobility.

– Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1% και οι παραγγελίες ήταν κατά 9% πιο χαμηλές. Ο Δείκτης καταγραφής της Τάσης Πωλήσεων παρέμεινε πάνω από τη μονάδα στο 1,06.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ήταν σημαντικά χαμηλότερα στα €1,6 δισ. με όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες να έχουν επηρεαστεί από την πανδημία Covid-19. Το 12,1% περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων έμεινε πίσω και εξαιτίας αποζημιώσεων €0,2δισ. πέφτοντας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

– Τα καθαρά έσοδα, περιλαμβάνοντας μια απώλεια της τάξης των €0,3 δισ. από δραστηριότητες που διακόπηκαν ήταν €0,7 δισ. σε σύγκριση με το €1,9 δισ. στο δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 που επωφελήθηκε από έσοδα €0,2 δισ. από δραστηριότητες που διακόπηκαν καθώς και από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν σε €0,80

– Δεδομένης της παρούσας κατάστασης, δεν μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε τις αρχικές μας εκτιμήσεις για το χρηματοοικονομικό έτος 2020. Για τις νέες εκτιμήσεις μας μπορείτε να ανατρέξετε στο τελευταίο σκέλος αυτού του δελτίου.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2020, η Gas and Power και η Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ταξινομήθηκαν ως έτοιμες για διάθεση και διακοπείσες δραστηριότητες. Τα ποσά προγενέστερης περιόδου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη βάση.

– Παρά την πανδημία του Covid-19, η Siemens κατάφερε να διατηρήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας κοντά σε κανονικά επίπεδα το 2ο τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, ο όγκος, τα έσοδα και οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν αισθητά από τις συνέπειες της πανδημίας, κυρίως από τη μείωση της ζήτησης και την περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πελατών στις πληγείσες περιοχές · Οι αρνητικές επιπτώσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον από τον Covid-19 αναμένεται να διευρυνθούν το τρίτο τρίμηνο του 2020

– Η παραγγελιοληψία είναι μειωμένη κυρίως εξαιτίας χαμηλότερου όγκου μεγάλων παραγγελιών στη Mobility σε ετήσια βάση. Μερική αντιστάθμιση από μία καθαρή αύξηση στη Siemens Healthineers. Eξαιρουμένης της αλλαγής στον όγκο μεγάλων παραγγελιών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν ελαφρώς.

– Έσοδα κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση στη Digital Industries, που περιορίζεται κυρίως στις επιχειρήσεις μικρού κύκλου, σχεδόν αντισταθμίστηκε από τις αυξήσεις στις Siemens Healthineers και Mobility

– Ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα €69 δισ. που αντανακλά την επαναταξινόμηση της Gas and Power και SGRE στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών για αυτές τις δύο επιχειρήσεις ήταν συνολικά €81 δισ. στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2020.

– Οι συναλλαγματικές διαφορές προσέθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα και στην ανάπτυξη των παραγγελιών και στην ανάπτυξη των εσόδων∙ τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση.

– Τα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων παρέμειναν ισχυρά παρά την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά. Η Siemens Healthineers είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά κρατώντας το προσαρμοσμένο ΕΒΙΤΑ της κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Μείωση στη Digital Industries κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων εσόδων στις επιχειρήσεις μικρού κύκλου και στην Smart Infrastructure που πήρε σημαντικά υψηλότερες αποζημιώσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας

– Πτώση για τα Corporate Items σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 -εκτός από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες που επωφελήθηκαν από θετικές επιπτώσεις- και για τις Οικονομικές Υπηρεσίες όπου μια σταθερή εισφορά κερδών περιορίστηκε από αυξημένες πιστωτικές κρούσεις και έφτασε κάτω από το επίπεδο του 2ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2019 που επωφελήθηκε σημαντικά από το κέρδος από την πώληση μετοχικού κεφαλαίου

– Απώλειες στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω κυρίως του έντονα μειωμένου Προσαρμοσμένου EBITA από τις επιχειρήσεις ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης απώλειας στο SGRE και έντονα υψηλότερα φορολογικά έξοδα που σχετίζονται κυρίως με την απόσχιση της Gas and Power

– Το καθαρό εισόδημα επηρεάστηκε από τους προαναφερθέντες παράγοντες: το 2ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 επωφελήθηκε από έναν σημαντικά χαμηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά την αντιστροφή των προβλέψεων για φόρο εισοδήματος εκτός Γερμανίας

– Η μείωση στην ελεύθερη ταμειακή ροή από τις Βιομηχανικές επιχειρήσεις από τα €1.513 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 σε €1.101 δισ. προήλθε κυρίως από χαμηλότερες πληρωμές έργων στη Mobility

Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε εξαιτίας του συνδυασμού μιας σημαντικής μείωσης στο καθαρό εισόδημα και μιας αύξησης στο μέσο χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο.

Εκτιμήσεις

Η Siemens είχε καλή απόδοση το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020, ακόμη και όταν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19 άρχισαν να επηρεάζουν τις δραστηριότητές μας και τα οικονομικά μας αποτελέσματα.

Αναμένουμε πιο ισχυρές επιπτώσεις από την πανδημία στην επιχειρηματική μας ανάπτυξη κατά το τρίτο χρηματοοικονομικό μας τρίμηνο.

Πέρα από το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονοικονομικού έτους 2020, οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η επιρροή τους στη Siemens δεν μπορούν προς το παρόν να αξιολογηθούν αξιόπιστα. Επομένως, δεν μπορούμε πλέον να επιβεβαιώσουμε τις αρχικές μας εκτιμήσεις για το χρηματοοικονομικό έτος 2020.

Αναμένουμε τώρα μια μέτρια μείωση των συγκρίσιμων εσόδων κατά τη χρήση του 2020, καθαρή από συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα χαρτοφυλακίου και δείκτη καταγραφής της τάσης των πωλήσεων πάνω από τη μονάδα (1). Η μείωση της ζήτησης επηρεάζει περισσότερο τις Operating Companies Digital Industries και Smart Infrastructure.

Τηρούμε το σχέδιό μας για την ολοκλήρωση του spin-off και της δημόσιας εγγραφής της Siemens Energy πριν από το τέλος του χρηματοοικονομικού έτους 2020. Αναμένουμε να σημειώσουμε ένα spin-off κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες, το ποσό του οποίου δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί αξιόπιστα. Συνεχίζουμε να αναμένουμε σημαντικές επιπτώσεις στο καθαρό εισόδημα από τα έξοδα του spin-off και τα φορολογικά έξοδα που σχετίζονται με τη απόσχιση και δημιουργία της Siemens Energy.

Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, προς το παρόν αποφεύγουμε να παρέχουμε εκτιμήσεις για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά έσοδα για τη χρήση του 2020.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα