Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

InvestEU: Ο διάδοχος του Πακέτου Γιουνκέρ, υπόσχεται επενδύσεις 700δισ.ευρώ την περίοδο 2021-2027

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή, μερική συμφωνία με τους υπουργούς της ΕΕ για το νέο πρόγραμμα επενδύσεων και χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ύψους σχεδόν 700 δισ. ευρώ, η πρωτοβουλία «InvestEU» αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) που συστάθηκε ως μέρος του «Σχεδίου Γιούνκερ» μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Οι ευρωβουλευτές προτίθενται να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνοντας τα ποσά που εγγυάται η ΕΕ από 38 δισ. ευρώ σε 40.8 δισ., για την προσέλκυση επενδύσεων αξίας 698 δισ., με τον αρχικό στόχο της Επιτροπής να είναι 650 δισ. Στις διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί κοινά αποδεκτές λύσεις στις παρακάτω προτεραιότητες του Κοινοβουλίου: σαφέστεροι και νέοι στόχοι, π.χ. για την απασχόληση, τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και για την οικονομική, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της θέσπισης του στόχου «τουλάχιστον 55%» των πόρων από το τμήμα του προγράμματος για τις βιώσιμες υποδομές να αφιερώνεται σε περιβαλλοντικούς στόχους. Η έκθεση των συνεισηγητών José Manuel Fernandes (ΕΛΚ, Πορτογαλία) και Roberto Gualtieri (Σοσιαλιστές, Ιταλία) υιοθετήθηκε με 463 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 29 αποχές.

Το πρόγραμμα InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα InvestEU θα συνεχίσει την καινοτόμο προσέγγιση του σχεδίου Γιούνκερ για τις επενδύσεις, με τη χρήση περιορισμένων ποσών δημόσιων πόρων με εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Η εγγύηση ύψους 38 δισ. ευρώ θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς: τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Προβλέπεται ότι θα κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Όπως και το σχέδιο Γιούνκερ, το ταμείο InvestEU θα συνοδεύεται από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU — παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους φορείς υλοποίησης έργων — και την πύλη InvestEU — μια εύκολα προσβάσιμη δεξαμενή ώριμων έργων για τους δυνητικούς επενδυτές. Όπως και στο σχέδιο Γιούνκερ, το InvestEU θα αποτελεί μέρος του μείγματος οικονομικών πολιτικών της Επιτροπής, που αποτελείται από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική υπευθυνότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι ελκυστικός τόπος για να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί σύμπραξη με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της τράπεζας της ΕΕ, και θα είναι ανοικτό και σε άλλους εταίρους υλοποίησης. Οι δημοσιονομικές πτυχές του προγράμματος InvestEU εξαρτώνται ακόμη από την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

Από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στρατηγικού εταίρου της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Γιούνκερ, προκύπτει ότι έως τον Απρίλιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους σχεδόν 393 δισ. ευρώ. Οι πράξεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αντιπροσωπεύουν συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 72,8 δισ. ευρώ και στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ ενέκρινε 524 έργα υποδομών με στήριξη του ΕΤΣΕ ύψους 53,8 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 554 συμφωνίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίας 19 δισ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθούν 945.000 επιχειρήσεις.

Το InvestEU συγκεντρώνει τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι προς το παρόν διαθέσιμα, μεταξύ άλλων: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», συγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME), καθώς και συγκεκριμένες εγγυήσεις και τμήματα του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την επέκταση του μοντέλου Γιούνκερ, δηλ. τη χρήση εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προσέλκυση επενδυτών. Το InvestEU θα αποτελείται από το «InvestEU Fund», το «InvestEU Advisory Hub» και το «InvestEU Portal».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το InvestEU, το πρόγραμμα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ψηφοφορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του προγράμματος InvestEU.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Το επενδυτικό σχέδιο επανέφερε την Ευρώπη στην επιχειρηματική δράση και απέφερε αποτελέσματα όσον αφορά αυτή την πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής: τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε περισσότερα και αυτή είναι η ουσία του προγράμματος InvestEU. Κάνοντας έξυπνη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, το InvestEU θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη δεκαετία το πρόγραμμα θα αποδεσμεύσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ για να επενδύσει η Ευρώπη στο μέλλον της, στην οικονομία της και στους πολίτες της».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Επικαιρότητα

Πεκίνο: Ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα

Χρήστος Δημόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Οι σημαίες Κίνας και ΗΠΑ

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε αμερικανικά αγαθά αξίας περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση στην παρατεταμένη εμπορική διένεξη ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 5% ή 10% σε συνολικά 5.078 προϊόντα προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία περιλαμβάνονται αγροτικά προϊόντα, αργό πετρέλαιο, μικρά αεροσκάφη και αυτοκίνητα. Οι δασμοί σε μερικά προϊόντα θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου και σε άλλα στις 15 Δεκεμβρίου.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Υπουργείο Εργασίας: Έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα για αδήλωτη εργασία

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Καθολικοί, στοχευμένοι και επιτόπιοι έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης, υποδηλωμένης και ανασφάλιστης εργασίας, ξεκινούν από αύριο με εντολή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο με τη συμμετοχή του υφυπουργού κ. Νότη Μηταράκη, του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Χρήστου Χάλαρη και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας που διαχειρίζονται το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο υπουργός επανέλαβε ότι η τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αποτροπή καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους των εργοδοτών αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου και μία από τις πλέον κρίσιμες συνιστώσες στη συνολική ιεράρχηση του κυβερνητικού έργου.

Ακολούθως αποφασίστηκε:

α. Η περαιτέρω στόχευση των προγραμματισμένων ελέγχων μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των αναγγελιών προσλήψεων και απολύσεων του Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ώστε να εντοπισθούν οι επιχειρήσεις με αποκλίνουσα συμπεριφορά καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο.

β. Η επέκταση της περιόδου εντατικοποίησης των ελέγχων μέχρι 31.10.2019 με στόχο οι έλεγχοι να ξεπεράσουν τις 18.000 με έμφαση στους παρακάτω τουριστικούς προορισμούς:

 • Παράλιες τουριστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής
 • Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο Θάσο και Ικαρία
 • Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλλόνησος, Σκύρος)
 • Νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ιδιαίτερα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος, Νάξος, Κουφονήσια, Πάρος, Αντίπαρος, Άνδρος, Κέα, Σύρος, Τήνος, Κάλυμνος, Λέρος, Κύθνος, Πάτμο, Αστυπάλαια, Σύμη, Σαντορίνη, Ίος, Μύκονος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος)
 • Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία, Χερσόνησο, Μάταλλα, Ελούντα, Μάλια, Στυλίδα, Νεάπολη, Μοίρες, Αγ. Πελαγία, Πλακιάς, Κεραμόκαμπος, Τσούτσουρας, Στάλος, Αγία Μαρίνα, Τυμπάκι, Γούβες, Πάνορμο, Βάϊ, Καστέλι, Αρκαλοχώρι, Πισκοπιανό, Πλακιάς)
 • Νησιά Ιονίου (Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Παξούς)
 • Παράκτιες τουριστικές περιοχές Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας (παραλιακή ζώνη Λάρισας και Μαγνησίας), Κ. Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πιερία,) και Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Καβάλα).

Πρώτη αποτίμηση

Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε μια πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων που έδωσε ο υπουργός Εργασίας με την ανάληψη των καθηκόντων τον Ιούλιο και διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του Ε.Φ.Κ.Α., μετά τη σχετική χαλάρωση που παρατηρήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο.

Τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όσο και η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. παρακολουθούν συνεχώς και στηρίζουν το έργο των Επιθεωρητών των Π.Ε.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι κοινωνικά ανεύθυνες πρακτικές μερικών επιχειρήσεων ούτε ακόμη και τα απαράδεκτα περιστατικά συμπεριφορών εκ μέρους ασυνείδητων εργοδοτών, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, μπορούν να κάμψουν την αποφασιστικότητα της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των ελεγκτών για την προστασία των εργαζομένων, του ασφαλιστικού συστήματος και των ίδιων των συνεπών επιχειρήσεων από συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τα πορίσματα των παραπάνω ελέγχων, όπως και αυτών της Επιθεώρησης Εργασίας, πέραν της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, θα αξιοποιηθούν ιδιαιτέρως και προς μια διαφορετική, θετική αυτή τη φορά, κατεύθυνση. Οι υποδειγματικοί εργοδότες θα αποτελέσουν τη «μαγιά» για τη συγκρότηση του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβραβευθεί η άσκηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης και υγιούς επιχειρηματικότητας με επίκεντρο το σεβασμό στην ποιοτική και αξιοπρεπή εργασία, στον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές πράξεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, η τέταρτη για το έτος 2019 συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έλεγχος οικονομικών πράξεων  μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2019.

Τα πέντε μέλη ειδοποιήθηκαν νόμιμα και έδωσαν το παρών:

 • ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Κόκκινος
 • ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 • Βασίλης Ψαθάς (Μέλος)
 • Πέτρος Φιλίππου (Μέλος)

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση και το Εποπτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έλεγξε όλα τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και συνέταξε έκθεση οικονομικής διαχείρισης, όπου διαπίστωσε ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε. και ουδεμία παρατήρηση έχει ως προς τις πράξεις αυτές:

Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τις οικονομικές πράξεις μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2019. Με τα α.π. 533 & 534/2019 έγγραφα ο κ. Χ. Κόκκινος γνωστοποίησε την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και στον Πρόεδρο κ. Κ. Αγοραστό (περιφερειάρχη Θεσσαλίας) και στο Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα