Νίκος
Καραγιάννης

Σε 148.3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Intrakat στο εννεάμηνο του 2022, έναντι 140.3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφωνόταν στο 1.2 δισ. ευρώ. Ακόμη, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε ισχύ 1.8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 0.7 GW.

Μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της περιόδου, ο όμιλος εντόπισε ότι τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στον τομέα. Εκτός της διάνθισης του χαρτοφυλακίου σε ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ό, τι αφορά μελλοντικά έργα, ολοκληρώνεται χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα εκκινήσουν εντός του 2023.

Ο όμιλος υπενθύμισε, επίσης, στα ορόσημα αυτού του έτους ότι την 1η Δεκεμβρίου, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της Intrakat αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αν καλυφθεί πλήρως, θα εισφέρει σε αυτή ποσό 100 εκατ. ευρώ περίπου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.

Αυτά τα κεφάλαια, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν τους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με την ανακοίνωση,

Ακόμη, σημειώθηκε ότι στη διάρκεια του γ’ τριμήνου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη τη 15η Ιουλίου, άρχισε να εκπονεί με γρήγορους ρυθμούς το πλάνο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του ομίλου, καθώς και νέου αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εστιάζει σε πέντε κύριους πυλώνες στρατηγικής. Νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, Αξιοποίηση Ακινήτων καθώς και έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Η ανακοίνωση

«Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων, συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας, συμπιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου.

Η ενεργειακή κρίση, τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο βαθύς οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Κατά συνέπεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα επιβαρύνοντας το κατασκευαστικό κόστος των έργων, το οποίο παρόλα αυτά αναμένεται να μετριασθεί με:

Τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών.
Το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που έχει ως στόχο να καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών των υλικών στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται.
Τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο της Πανδημίας και του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας».

Αποτελέσματα εννεαμήνου

Κατά το εννεάμηνο του 2022, ο όμιλος Intrakat σημείωσε αύξηση εσόδων, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 148.3 εκατ. ευρώ έναντι 140.3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές –3.3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών –3.1 εκατ. ευρώ και το EBIT σε ζημιές –7.47 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών –6.77 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 45.2 εκατ. ευρώ έναντι 53.3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το EBITDA σε κέρδη 5.23 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2.66 εκατ. ευρώ και το EBIT σε κέρδη 3.99 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1.47 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2022, δε σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση της Intrakat. Ο τραπεζικός δανεισμός την 30ή Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 132.8 εκατ. ευρώ έναντι 141.1 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνονται δάνεια ύψους 41.8 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα 37.6 εκατ. ευρώ σε Αιολική Ενέργεια και 4.3 εκατ. ευρώ σε Real Estate.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο όμιλος στο πρώτο εννεάμηνο, ανέρχονται σε 406.4 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου, ανήλθε σε 1.2 δισ. ευρώ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV