Newsroom

Το σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του Ρυθμιστή, κ. Ι. Μάργαρης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ψηφιακή ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ με τίτλο “Offshore Wind Energy in Greece: Institutional framework, challenges and perspectives”

Τα κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Μάργαρη είναι τα εξής:

Το κύριο αντικείμενο του ΑΔΜΗΕ εστιάζεται στον σχεδιασμό και την ορθολογική ανάπτυξη των απαραίτητων Δικτύων Υψηλής Τάσης. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται παρεμβάσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες των έργων ώστε να μπορούν να επιταχυνθούν, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η διαμόρφωση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για την υγιή ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Οι στόχοι για τις ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των offshore αιολικών πάρκων. Σημαντική παράμετρος για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων είναι το κόστος σύνδεσής τους με το Σύστημα.

Οι διασυνδέσεις των νησιών σε Αιγαίο και Ιόνιο φέρνουν πιο κοντά τον ηλεκτρικό χώρο στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, καθώς η απόσταση μεταξύ των πεδίων στα οποία υφίσταται υπεράκτιο αιολικό δυναμικό και του ηλεκτρικού συστήματος, μειώνεται.

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για να μπορούν οι επενδυτές να σχεδιάζουν με ασφάλεια τα επόμενα βήματά τους.

Η παρέμβαση του ΑΔΜΗΕ στη διαβούλευση για τα offshore αιολικά στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες:

1. Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς από τον ΑΔΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις νησιωτικές διασυνδέσεις στον Αιγαίο που ολοκληρώνονται μέχρι το 2030, όσο και τις χερσαίες αναβαθμίσεις.

2. Στη διαμόρφωση ενός διαφανούς και στιβαρού ρυθμιστικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ηπειρωτικό σύστημα.

3. Στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα offshore δίκτυα από τον ΑΔΜΗΕ με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους και την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς.

4. Στη διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (κρατικοί φορείς αδειοδοτήσεων, ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, αιολικοί παραγωγοί κ.α.)

Ο ΑΔΜΗΕ προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πλαίσιο ενός Εθνικού Master Plan με στοιχεία για το αιολικό δυναμικό σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες για υποδομές Mεταφοράς αλλά και τους εκάστοτε χωρικούς περιορισμούς που υπάρχουν. Το Μasterplan θα μπορούσε να αποτελέσει μία στέρεη βάση για τις κινήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών και επενδυτών.

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ σε τεχνικό επίπεδο

Ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υποβρύχιων διασυνδέσεων μέχρι ενός σημείου στη θάλασσα (offshore substation hub) όπου θα συνδέονται τα επιμέρους offshore αιολικά. Η παραπάνω λύση φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε κόστος και χρόνο, μεγαλύτερη αξιοπιστία και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την ευρωπαϊκή εμπειρία σε ανάλογα έργα (Γερμανία, Δανία, Βέλγιο κ.ο.κ). Η τεχνογνωσία του Διαχειριστή είναι καθοριστική στην όλη προσπάθεια.

Προτεινόμενη διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων

Οι Αρμόδιες Αρχές καθορίζουν/αδειοδοτούν τις θαλάσσιες περιοχές για ανάπτυξη Υπεράκτιων πάρκων.

Ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί την Στρατηγική Μελέτη Ανάπτυξης για τα υπεράκτια πάρκα, με την οποία εξασφαλίζεται η τεχνική συμβατότητα και η τροφοδότηση του Συστήματος μέσω αξιόπιστων διακλαδώσεων. Αυτή θα συμπεριλαμβάνει τις διασυνδέσεις των νησιών ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για επεκτασιμότητα/αναβάθμιση των δικτύων με παράλληλη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Επίσης, ο καθορισμός της μέγιστης δυνατής ηλεκτρικής ισχύος για την κάθε offshore περιοχή θα επιτρέψει τον σχεδιασμό άρτιων ανταγωνιστικών διαδικασιών.

Η ΡΑΕ διεξάγει ανταγωνιστικές διαδικασίες για Υπεράκτια πάρκα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μέγιστη ισχύ που έχει καθοριστεί ανά περιοχή από τον ΑΔΜΗΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει και αδειοδοτεί τα υπεράκτια Δίκτυα Υψηλής Τάσης.

Οι Παραγωγοί σχεδιάζουν και αδειοδοτούν τα υπεράκτια πάρκα.

Δίνονται Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και Συμβάσεις Σύνδεσης στους Παραγωγούς και ξεκινάει η υλοποίηση των υπεράκτιων δικτύων από τον ΑΔΜΗΕ και των υπεράκτιων πάρκων από τους Παραγωγούς.

 

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV