Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ μειοδότησε στο μεγάλο αρδευτικό έργο στις Πρέσπες Φλώρινας

Με επιτυχία συνεχίζει ο διαγωνισμός για ένα από τα μεγαλύτερα αρδευτικά έργα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com η ΙΝΤΡΑΚΑΤ μειοδότησε με ποσοστό 51,08% στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που αφορά την κατασκευή σύγχρονου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 110χλμ στην περιοχή των Πρεσπών, στη Φλώρινα. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων – Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 20,3 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 16,37εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου και η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 6 Ιουλίου 2020. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Π.Α.Α. 2014 – 2020», με τίτλο Πράξης: «Αρδευτικό δίκτυο Πρεσπών». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), κατά 75 % και από εθνικούς πόρους κατά 25 %. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην εφαρμογή στάγδην άρδευσης, μέσω κατασκευής νέου κλειστού υπό πίεση αρδευτικού δικτύου, σε αντικατάσταση τού υφιστάμενου ανοικτού με διώρυγες δικτύου στην περιοχή ανατολικά της μικρής λίμνης Πρεσπών, που περιλαμβάνει τις περιοχές των Δ.Δ. Πλατέος – Λευκώνα, Μικρολίμνης – Καρυών και την περιοχή της Πρόδαινας του Δ. Πρεσπών.

Οι συνολικές καθαρές αρδευόμενες εκτάσεις είναι της τάξης των 13.600 στρ..

Η περιοχή χωρίζεται σε 2 ζώνες:

Η χαμηλή ζώνη, συνολικά αρδευόμενης καθαρής έκτασης 8.741 στρ.: Αφορά στην περιοχή κατάντη της κεντρικής διώρυγας τής χαμηλής ζώνης (κατά το τωρινό σύστημα άρδευσης), στα αγροκτήματα Πλατύ – Καλλιθέα – Λευκώνας – Καρυές – Οξυά – Σέλτσα και Μικρολίμνη, και επιπλέον τη χαμηλή ζώνη των αγροκτημάτων της περιοχής του Λαιμού. Θα εξυπηρετείται μέσω του αντλητικού συγκροτήματος Α-Α/Σ.1.

Η υψηλή ζώνη, συνολικά αρδευόμενης καθαρής έκτασης 4.865 στρ.: Αφορά στην περιοχή κατάντη της κεντρικής διώρυγας τής χαμηλής ζώνης (κατά το τωρινό σύστημα άρδευσης), στα αγροκτήματα Πλατύ – Καλλιθέα – Λευκώνας – Καρυές – Οξυά – Σέλτσα και Μικρολίμνη, και επιπλέον τη ζώνη των αγροκτημάτων τής περιοχής του Λαιμού, που σήμερα αρδεύονται από το ρέμα του Αγ. Γερμανού. Θα εξυπηρετείται μέσω του αντλητικού συγκροτήματος Α-Α/Σ.2.

Η τροφοδότηση του δικτύου της χαμηλής ζώνης, καθώς και της υψηλής ζώνης, θα γίνει μέσω του υφιστάμενου αρδευτικού αντλιοστασίου Πρεσπών, το οποίο θα εκσυγχρονιστεί ως προς το ηλεκτρομηχανολογικό και ως προς το δομικό του μέρος.