Newsroom

Τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών εναλλακτικής χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες, που προσφέρει η νέα τεχνολογία, η Ένωση επιχειρεί να θέσει το Διαδίκτυο στην υπηρεσία των καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που αναζητούν την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με τους κανόνες για τις πλατφόρμες crowdfunding. Οι νέοι κανόνες, όπως συμφωνήθηκαν από την Προεδρία και το Κοινοβούλιο, θα καλύπτουν εκστρατείες crowdfunding ύψους έως και €5 εκατ. για περίοδο 12 μηνών. Οι μεγαλύτερες δραστηριότητες θα ρυθμίζονται από την οδηγία MiFID (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) και τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο. Να σημειωθεί ότι το crowdfunding, που βασίζεται σε ανταμοιβή ή σε δωρεές δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να άρουν τους φραγμούς για τη διασυνοριακή λειτουργία αυτών των πλατφορμών, εναρμονίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις, όταν λειτουργούν στην εγχώρια αγορά τους και όταν λειτουργούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η πρόταση θα αυξήσει, επίσης, την ασφάλεια δικαίου μέσω κοινών κανόνων προστασίας των επενδυτών.

Το νέο πλαίσιο καθορίζει κοινούς κανόνες αδειοδότησης και εποπτείας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα έχει ενισχυμένο ρόλο για τη διευκόλυνση του συντονισμού και της συνεργασίας, μέσω ενός δεσμευτικού μηχανισμού διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών και μέσω της κατάρτισης τεχνικών προτύπων.

Επερχόμενες αλλαγές

Το crowdfunding είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του Διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να δώσουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα, με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Με το δεδομένο ότι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και άλλες ΜμΕ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι συχνά δαπανηρός ή δύσκολος στην πρόσβαση λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού ή απτών εξασφαλίσεων, το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υποκατάστατη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους. Για παράδειγμα, καθορίζονται κοινές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, ενημέρωσης και διαφάνειας.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν, επίσης, ειδικές απαιτήσεις για μη επαγγελματίες επενδυτές. Συγχρόνως, οι κανόνες για την crowdfunding στην Ε.Ε. θα είναι ειδικά προσαρμοσμένοι, ανάλογα με το αν παρέχουν τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή δανείου ή επένδυσης (μέσω μετοχών και ομολόγων που εκδίδονται από την εταιρεία που αντλεί κεφάλαια).

Στόχος της Ε.Ε. είναι να θεσπίσει σύντομα νέους κανόνες για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των πλατφορμών χρηματοδότησης από το κοινό (crowdfunding). Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία αποσκοπεί στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Επί της διαδικασίας

Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο, που διευκολύνει τις πλατφόρμες crowdfunding να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ε.Ε. Επί της διαδικασίας, μετά από την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, η συμφωνία θα υποβληθεί στους Μόνιμους Αντιπροσώπους προς έγκριση, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία υπό τη μορφή θέσης του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα ελεγχθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να εγκρίνουν τον προτεινόμενο κανονισμό.

 

Πηγή: sepe.gr

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV