Connect with us

Επικαιρότητα

Η αποτίμηση του συνεδρίου από τον ΣΕΓΜ: «Το μέλλον είναι τώρα…»

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνέδριο

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2019 «Οι Μελετητικές – Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 280 και πλέον σύνεδροι, χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό, τόσο από πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας όσο και από την πολύ υψηλή ποιότητα των προσκληθέντων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο συνέδριο διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου και, εν γένει της βιομηχανίας των υποδομών-κατασκευών της χώρας μας.

Οι κ.κ. Nelson Ogunshakin OBE (CEO of FIDIC), Kevin Rudden (President of EFCA), Γιάννης Φωτεινός (CEO της ΣΑΛΦΩ ΑΕ) και Liv Kari Skudal Hansteen (CEO of the Norwegian Association for the Consulting Engineering industry) παρουσίασαν τις νέες απαιτήσεις, τις προοπτικές και τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στο σημερινό παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πολιτικό, γεωπολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι.

Από τις ομιλίες τους καταδείχθηκε η σημαντική υστέρηση του τεχνικού κλάδου της χώρας μας σε σχέση με τα άλλα ανεπτυγμένα κράτη και η επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης θεσμικών και επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών με στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστική παρουσία αυτού στο διεθνές περιβάλλον.

Οι κ.κ. Ελευθέριος Τσιάβος (Μονάδα C7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Jan Van der Putten (Secretary General of EFCA) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων υποδομής και κατασκευών που έχει σχεδιάσει η Ε.Ε. και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα.

Επίσης, ανέφεραν τον σημαντικό ρόλο που έχουν στη διαχείριση των κεφαλαίων οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί εξωτερικής βοήθειας των κρατών-μελών της Ε.Ε., καταδεικνύοντας την απουσία της χώρας μας στη λήψη των αποφάσεων λόγω της μη ύπαρξης αντίστοιχου οργανισμού, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και άλλων φορέων.

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης (Καθηγητής Ο.Π.Α.) παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας και το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σε σχέση με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών, τις ευκαιρίες που υπάρχουν για μια δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων (έπειτα από μια δεκαετία καθήλωσης), εφαρμόζοντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης.

Ο κ. Πέτρος Ευγενικός (ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) παρουσίασε τις βασικές αρχές και τις πολιτικές επιλογές προσέγγισης του στρατηγικού σχεδιασμού και της προετοιμασίας του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του υπό θέσπιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης πενταετούς ορίζοντα με στόχο τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και υλοποίησης του ΠΔΕ. Περαιτέρω, σημείωσε αφενός τη σημαντική υστέρηση που παρουσιάζει το τρέχον ΕΣΠΑ, αφετέρου την έλλειψη ωριμότητας έργων και, ως εκ τούτου, την αναγκαιότητα άμεσης χρηματοδότησης μελετών για την ωρίμανση νέα έργων και δράσεων στους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ.

Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος (ομ. Καθηγητής ΕΜΠ) παρουσίασε τη διαχρονική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την αναγκαιότητα κατάστρωσης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών, το οποίο θα έχει ολιστική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς των υποδομών, και θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της χώρας.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, παρουσίασε τις βασικές πολιτικές και αρχές που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για την κατάστρωση ενός ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ανάπτυξης Υποδομών, καθώς και τα νέα εργαλεία που προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους, διευρύνοντας τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ανακοίνωσε την επικείμενη προώθηση της νομοθέτησης του μοντέλου των «προτάσεων καινοτομίας» ή «πρότυπων προτάσεων», το οποίο κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων στην τρέχουσα συγκυρία.

Οι κ.κ. Χριστίνα Θεοχάρη (Δρ. Περιβαλλοντολόγος & Πολιτικός Μηχανικός), Ευάγγελος Σαπουντζάκης (Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (President of International Road Federation) και Αναστάσιος Στάμου (Καθηγητής ΕΜΠ), παρουσίασαν τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των υποδομών και τεχνικών έργων, καθώς και για τον έλεγχο και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης του μελετητικού κλάδου στους τομείς αυτούς.

Οι κ.κ. Ιωάννης Γκόλιας (Καθηγητής και τ. Πρύτανης ΕΜΠ), Άγγελος Αμδίτης (Διευθυντής Έρευνας Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Kasper Wildeboer (GRUNDFOS), Antonis Pothitos (Schneider Electric), Milena Feustel (Deputy Chair of EU BIM Task Group) και Issam El-Absi (CCC BIM Centres General Manager) παρουσίασαν δυνατότητες και ευκαιρίες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε νέα πεδία, όπως οι «έξυπνες πόλεις», οι «έξυπνες μεταφορές», έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, κ.ά., αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, εξοικείωσης και χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως το Building Information Modelling (BIM) που προβλέπεται να υιοθετηθεί από την ΕΕ σε όλα τα έργα που θα χρηματοδοτεί.

Ο κ. Γιάννης Μανιάτης (Καθηγητής Παν. Πειραιώς και π. Υπουργός) παρέθεσε τις αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις και μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Περαιτέρω, επισήμανε την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας και προώθησης μιας νέας εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ένα κράτος – στρατηγείο που θα χαράσσει πολιτική και θα ασκεί επιτελικά και ελεγκτικά καθήκοντα, το οποίο θα συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα παρέχουν, πιστοποιημένα, ποιοτικές υπηρεσίες.

Ο κ. Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανακοίνωσε την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), εκπροσωπώντας τους τρεις ιδρυτικούς φορείς ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ, οι οποίοι με τη διαμόρφωση κοινού μετώπου, με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας με σημαντικό έργο, με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και, εν τέλει, με την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, ως απάντηση στη διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης του ευρύτερου τεχνικού κλάδου, έκαναν πράξη την απαίτηση αλλαγής σελίδας και γόνιμης συνεργασίας όλων για την έξοδο από την καταστροφική πορεία, την ανάκαμψη του κλάδου και την ουσιαστική συμμετοχή του στην προσπάθεια ταχείας ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης (Αν. Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ) ανέλυσε τις 10 σημαντικότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μοχλό τον ιδιωτικό τομέα που έχει καταγράψει ο ΣΕΒ, ενώ ο κ. Μανώλης Σιγάλας (CEO of Hill International Hellas) παρουσίασε τις μεγάλες προσδοκίες και τον κρίσιμο ρόλο του τεχνικού κλάδου για την ωρίμανση και την υλοποίηση των επενδύσεων και, συνακολούθως, την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

Ο κ. Jaap N. De Koning (Chair of EFCA Internal Market Committee) παρουσίασε την εμπειρία από τις δημόσιες συμβάσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις θέσεις της EFCA για τους ενδεικνυόμενους τρόπους ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων με σύγχρονα, ποιοτικά κριτήρια. Στο ίδιο σημαντικό θέμα, ο κ. Vassilios Kanaras (DG GROW, European Commission) παρουσίασε τις πολιτικές της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις και την πολύ κακή εικόνα της χώρας μας στις σχετικές αξιολογήσεις, ιδίως στο μείζον θέμα της επικέντρωσης στην ποιότητα αντί στη χαμηλότερη τιμή, και πρότεινε την άμεση έναρξη τριμερούς συνεργασίας (DG GROW, ελληνικών αρχών και επιχειρηματικών φορέων) με στόχο τη βελτίωση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

Τέλος, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Νίκου Ρουσάνογλου (Καθημερινή), οι κ.κ. Δημήτρης Ζωντανός (LAMDA Development), Πάνος Παναγιωτίδης (DIMAND S.A.), Ευγένιος Δενδρινός (Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.) και Λιάνα Κυριοπούλου (Grivalia) σχολίασαν το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την προσέλκυση και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα και παρουσίασαν τα εκτελούμενα και τα προγραμματιζόμενα επενδυτικά τους σχέδια στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων, σημειώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επισήμαναν, όμως, το μειονέκτημα της πολυδιάσπασης των μελετητικών εταιρειών και την ανάγκη συνεργασιών προκειμένου να δημιουργηθούν σχήματα με ικανό μέγεθος και σύγχρονες υποδομές και εξειδίκευση, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη των χρονικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων των επενδύσεων.

Εξάγοντας το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, δήλωσε: «Απαιτείται –εδώ και τώρα- «αλλαγή σελίδας» και «τρέξιμο» από τις ελληνικές επιχειρήσεις, την πολιτική ηγεσία και τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ανακάμψει ο τεχνικός κλάδος, να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να συγκλίνει με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται πολύ μπροστά και συνεχίζουν με γοργά βήματα την προσαρμογή τους στις παγκόσμιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι επιτακτική ανάγκη, πλέον, να αφήσουμε πίσω μας τις αποτυχημένες πολιτικές και τις κακές πρακτικές, και να συνεργαστούμε όλοι για την προστασία και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη εταιρειών με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές, με πραγματικές δυνατότητες παροχής ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ευθύνη και σεβασμό στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στις μελλοντικές γενιές. Όπως είπε και ο CEO της FIDIC, Dr Nelson Ogunshakin OBΕ, “το μέλλον είναι τώρα…”».

image_pdfimage_print

Επικαιρότητα

Πατούλης: Μηδενική ανοχή σε όσους συνεχίζουν να ρυπαίνουν με διαφημιστικές πινακίδες

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Συνεπείς στις δεσμεύσεις της η Περιφέρεια Αττικής προχωρεί στο δεύτερο βήμα μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχουν διαφημιστές και διαφημιζόμενοι οι οποίοι συνεχίζουν να παρανομούν και να αναρτούν παράνομα αφίσες σε δρόμους της Αττικής.

Μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του δήμου Αχαρνών ότι επανατοποθετήθηκαν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Μετά τη σχετική διαπίστωση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έδωσε εντολή στην εντεταλμένη Σύμβουλο Τεχνικών Έργων Ευρώπη Κοσμίδη να ενημερωθεί ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός προκειμένου να αφαιρεθεί το υλικό και οι παραβάτες να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Συνεπείς στις θέσεις μας κάνουμε πράξη τη δέσμευση μας ότι θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε ασυνείδητο που συνεχίζει να ρυπαίνει με αφίσες τους δρόμους της Αττικής μας. Όσοι συνεχίσουν να παρανομούν θα πηγαίνουν στον εισαγγελέα και θα τους επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε το πρόσωπο της Αττικής και αυτό θα το αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις».

Να σημειωθεί ότι με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη οι αυτοψίες θα συνεχιστούν σε όλη την Αττική και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα ζητείται η παρέμβαση του δημάρχου και η υπόθεση θα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Επιπλέον ζητείται από τις δημοτικές αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να παρεμβαίνουν άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις.

Η επιστολή της Περιφέρειας

Για τις σχετικές διαπιστώσεις και τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζεται να ακολουθηθούν ενημερώνει με επιστολή της η Εντεταλμένη Σύμβουλος Τεχνικών Έργων το δήμαρχο Αχαρνών.

Μεταξύ άλλων ζητά ο δήμος να προβεί στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο οφείλει, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει στην άμεση αποξήλωση του παράνομου διαφημιστικού υλικού, στην επιβολή των προστίμων σε διαφημιζόμενο και διαφημιστή και στην κοινοποίηση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα του σχετικού φακέλου για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Συνάντηση Χαρωνίτη με τον Δήμαρχο Ληξουρίου για θέματα σχολικής στέγης

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σχολικό κτίριο στην Πάτρα

Συνάντηση για τις ανάγκες σχολικής στέγασης αλλά και τα έργα αποκατάστασης των σεισμόπληκτων σχολείων του Ληξουρίου, είχαν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης και ο Δήμαρχος Ληξουρίου, Γιώργος Κατσιβέλλης.

Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος ζήτησε την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για την στέγαση του Λυκείου Ληξουρίου λαμβάνοντας τη θετική ανταπόκριση του Διευθύνοντα Συμβούλου ο οποίος τόνισε ότι «εφόσον επιλυθούν τα θέματα με τους όρους δόμησης του ακινήτου στο οποίο προορίζεται να ανεγερθεί το νέο σχολείο, η ΚΤΥΠ ΑΕ είναι έτοιμη προκειμένου να προχωρήσει τις διαδικασίες ένταξης του έργου στον Προγραμματισμό της».

Ακόμη, τέθηκε από τον Δήμαρχο, το αίτημα της συνολικότερης ανακαίνισης των σχολικών μονάδων, πέραν των εργασιών αποκατάστασης ζημιών λόγω σεισμού, τις οποίες εκτελεί αυτή τη στιγμή η ΚΤΥΠ ΑΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, δεσμεύτηκε να εξεταστεί η δυνατότητα είτε της ένταξης των πρόσθετων έργων που θα απαιτηθούν στην υφιστάμενη εργολαβία, είτε της υλοποίησης του ως ξεχωριστό υπο-έργο που θα ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ .

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Νέο Προεδρείο για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σιδηροδρομικές Γραμμές

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18/10/2019, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών μετά το τέλος του 36ου Πανσιδηροδρομικού Συνεδρίου, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση σε σώμα και η εκλογή Προεδρείου.

Αναλυτικά οι σύνθεση του νέου Δ.Σ. και οι θέσεις της Π.Ο.Σ. έτσι όπως διατυπώνονται από τους εργαζόμενους  τις εταιρείες του Ομίλου ΟΣΕ:

Νέο Προεδρείο και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.

Πρόεδρος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Γενικός Γραμματέας: ΝΤΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Γραμματέας Οικονομικών: ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπλ. Γραμμ. Οικονομικών: ΤΣΕΚΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γραμματέας Οργανωτικού: ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραμ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γραμ. Κοινωνικής Μέριμνας: ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Γραμ. Διεθνών Σχέσεων: ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γραμ. Εκπαίδευσης & Μελετών: ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γραμ. Νεολαίας & Πολιτισμού: ΤΡΕΒΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γραμ. Περιουσίας & Υλικού: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλη:

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΓΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκλεγμένα Μέλη Γενικού Συμβουλίου Π.Ο.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΛΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΛΑΨΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΞΥΔΟΥΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΛΕΜΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Εκλεγμένα Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΚΑΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εκλεγμένοι Αντιπρόσωοποι της Π.Ο.Σ. στη Γ.Σ.Ε.Ε.

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκφράζοντας τη βούληση όλων των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου ΟΣΕ, ΠΑΝΤΑ Θ’ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

– Ενιαίο και δημόσιο Σιδηρόδρομο με κοινωνικά χαρακτηριστικά.

– Αναγνώριση της σιδηροδρομικής μεταφοράς ως κοινωνικό αγαθό.

– Επαναλειτουργία όλων των σιδηροδρομικών τμημάτων που καταργήθηκαν, συγχρόνως με ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.

– Επαναφορά των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των Σιδηροδρομικών στην κανονικότητα.

– Προσλήψεις παντού και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των Σιδηροδρομικών.

– Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με υπογραφή Σ.Σ.Ε. σε όλες τις εταιρείες.

– Αναγνώριση και πιστοποίηση του σιδηροδρομικού επαγγέλματος.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα