Connect with us

Επικαιρότητα

Η αποτίμηση του συνεδρίου από τον ΣΕΓΜ: «Το μέλλον είναι τώρα…»

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνέδριο

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2019 «Οι Μελετητικές – Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 280 και πλέον σύνεδροι, χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό, τόσο από πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας όσο και από την πολύ υψηλή ποιότητα των προσκληθέντων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο συνέδριο διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου και, εν γένει της βιομηχανίας των υποδομών-κατασκευών της χώρας μας.

Οι κ.κ. Nelson Ogunshakin OBE (CEO of FIDIC), Kevin Rudden (President of EFCA), Γιάννης Φωτεινός (CEO της ΣΑΛΦΩ ΑΕ) και Liv Kari Skudal Hansteen (CEO of the Norwegian Association for the Consulting Engineering industry) παρουσίασαν τις νέες απαιτήσεις, τις προοπτικές και τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στο σημερινό παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πολιτικό, γεωπολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι.

Από τις ομιλίες τους καταδείχθηκε η σημαντική υστέρηση του τεχνικού κλάδου της χώρας μας σε σχέση με τα άλλα ανεπτυγμένα κράτη και η επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης θεσμικών και επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών με στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστική παρουσία αυτού στο διεθνές περιβάλλον.

Οι κ.κ. Ελευθέριος Τσιάβος (Μονάδα C7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Jan Van der Putten (Secretary General of EFCA) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων υποδομής και κατασκευών που έχει σχεδιάσει η Ε.Ε. και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα.

Επίσης, ανέφεραν τον σημαντικό ρόλο που έχουν στη διαχείριση των κεφαλαίων οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί εξωτερικής βοήθειας των κρατών-μελών της Ε.Ε., καταδεικνύοντας την απουσία της χώρας μας στη λήψη των αποφάσεων λόγω της μη ύπαρξης αντίστοιχου οργανισμού, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και άλλων φορέων.

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης (Καθηγητής Ο.Π.Α.) παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας και το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σε σχέση με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών, τις ευκαιρίες που υπάρχουν για μια δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων (έπειτα από μια δεκαετία καθήλωσης), εφαρμόζοντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης.

Ο κ. Πέτρος Ευγενικός (ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) παρουσίασε τις βασικές αρχές και τις πολιτικές επιλογές προσέγγισης του στρατηγικού σχεδιασμού και της προετοιμασίας του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του υπό θέσπιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης πενταετούς ορίζοντα με στόχο τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και υλοποίησης του ΠΔΕ. Περαιτέρω, σημείωσε αφενός τη σημαντική υστέρηση που παρουσιάζει το τρέχον ΕΣΠΑ, αφετέρου την έλλειψη ωριμότητας έργων και, ως εκ τούτου, την αναγκαιότητα άμεσης χρηματοδότησης μελετών για την ωρίμανση νέα έργων και δράσεων στους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ.

Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος (ομ. Καθηγητής ΕΜΠ) παρουσίασε τη διαχρονική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την αναγκαιότητα κατάστρωσης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών, το οποίο θα έχει ολιστική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς των υποδομών, και θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της χώρας.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, παρουσίασε τις βασικές πολιτικές και αρχές που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για την κατάστρωση ενός ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ανάπτυξης Υποδομών, καθώς και τα νέα εργαλεία που προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους, διευρύνοντας τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ανακοίνωσε την επικείμενη προώθηση της νομοθέτησης του μοντέλου των «προτάσεων καινοτομίας» ή «πρότυπων προτάσεων», το οποίο κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων στην τρέχουσα συγκυρία.

Οι κ.κ. Χριστίνα Θεοχάρη (Δρ. Περιβαλλοντολόγος & Πολιτικός Μηχανικός), Ευάγγελος Σαπουντζάκης (Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (President of International Road Federation) και Αναστάσιος Στάμου (Καθηγητής ΕΜΠ), παρουσίασαν τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των υποδομών και τεχνικών έργων, καθώς και για τον έλεγχο και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης του μελετητικού κλάδου στους τομείς αυτούς.

Οι κ.κ. Ιωάννης Γκόλιας (Καθηγητής και τ. Πρύτανης ΕΜΠ), Άγγελος Αμδίτης (Διευθυντής Έρευνας Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Kasper Wildeboer (GRUNDFOS), Antonis Pothitos (Schneider Electric), Milena Feustel (Deputy Chair of EU BIM Task Group) και Issam El-Absi (CCC BIM Centres General Manager) παρουσίασαν δυνατότητες και ευκαιρίες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε νέα πεδία, όπως οι «έξυπνες πόλεις», οι «έξυπνες μεταφορές», έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, κ.ά., αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, εξοικείωσης και χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως το Building Information Modelling (BIM) που προβλέπεται να υιοθετηθεί από την ΕΕ σε όλα τα έργα που θα χρηματοδοτεί.

Ο κ. Γιάννης Μανιάτης (Καθηγητής Παν. Πειραιώς και π. Υπουργός) παρέθεσε τις αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις και μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Περαιτέρω, επισήμανε την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας και προώθησης μιας νέας εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ένα κράτος – στρατηγείο που θα χαράσσει πολιτική και θα ασκεί επιτελικά και ελεγκτικά καθήκοντα, το οποίο θα συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα παρέχουν, πιστοποιημένα, ποιοτικές υπηρεσίες.

Ο κ. Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανακοίνωσε την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), εκπροσωπώντας τους τρεις ιδρυτικούς φορείς ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ, οι οποίοι με τη διαμόρφωση κοινού μετώπου, με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας με σημαντικό έργο, με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και, εν τέλει, με την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, ως απάντηση στη διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης του ευρύτερου τεχνικού κλάδου, έκαναν πράξη την απαίτηση αλλαγής σελίδας και γόνιμης συνεργασίας όλων για την έξοδο από την καταστροφική πορεία, την ανάκαμψη του κλάδου και την ουσιαστική συμμετοχή του στην προσπάθεια ταχείας ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης (Αν. Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ) ανέλυσε τις 10 σημαντικότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μοχλό τον ιδιωτικό τομέα που έχει καταγράψει ο ΣΕΒ, ενώ ο κ. Μανώλης Σιγάλας (CEO of Hill International Hellas) παρουσίασε τις μεγάλες προσδοκίες και τον κρίσιμο ρόλο του τεχνικού κλάδου για την ωρίμανση και την υλοποίηση των επενδύσεων και, συνακολούθως, την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

Ο κ. Jaap N. De Koning (Chair of EFCA Internal Market Committee) παρουσίασε την εμπειρία από τις δημόσιες συμβάσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις θέσεις της EFCA για τους ενδεικνυόμενους τρόπους ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων με σύγχρονα, ποιοτικά κριτήρια. Στο ίδιο σημαντικό θέμα, ο κ. Vassilios Kanaras (DG GROW, European Commission) παρουσίασε τις πολιτικές της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις και την πολύ κακή εικόνα της χώρας μας στις σχετικές αξιολογήσεις, ιδίως στο μείζον θέμα της επικέντρωσης στην ποιότητα αντί στη χαμηλότερη τιμή, και πρότεινε την άμεση έναρξη τριμερούς συνεργασίας (DG GROW, ελληνικών αρχών και επιχειρηματικών φορέων) με στόχο τη βελτίωση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

Τέλος, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Νίκου Ρουσάνογλου (Καθημερινή), οι κ.κ. Δημήτρης Ζωντανός (LAMDA Development), Πάνος Παναγιωτίδης (DIMAND S.A.), Ευγένιος Δενδρινός (Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.) και Λιάνα Κυριοπούλου (Grivalia) σχολίασαν το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την προσέλκυση και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα και παρουσίασαν τα εκτελούμενα και τα προγραμματιζόμενα επενδυτικά τους σχέδια στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων, σημειώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επισήμαναν, όμως, το μειονέκτημα της πολυδιάσπασης των μελετητικών εταιρειών και την ανάγκη συνεργασιών προκειμένου να δημιουργηθούν σχήματα με ικανό μέγεθος και σύγχρονες υποδομές και εξειδίκευση, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη των χρονικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων των επενδύσεων.

Εξάγοντας το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, δήλωσε: «Απαιτείται –εδώ και τώρα- «αλλαγή σελίδας» και «τρέξιμο» από τις ελληνικές επιχειρήσεις, την πολιτική ηγεσία και τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ανακάμψει ο τεχνικός κλάδος, να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να συγκλίνει με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται πολύ μπροστά και συνεχίζουν με γοργά βήματα την προσαρμογή τους στις παγκόσμιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι επιτακτική ανάγκη, πλέον, να αφήσουμε πίσω μας τις αποτυχημένες πολιτικές και τις κακές πρακτικές, και να συνεργαστούμε όλοι για την προστασία και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη εταιρειών με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές, με πραγματικές δυνατότητες παροχής ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ευθύνη και σεβασμό στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στις μελλοντικές γενιές. Όπως είπε και ο CEO της FIDIC, Dr Nelson Ogunshakin OBΕ, “το μέλλον είναι τώρα…”».

image_pdfimage_print

Επικαιρότητα

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πατρέων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Χριστουγεννιάτικος στολισμός στο Δήμο Πατρέων

Ξεκίνησαν σήμερα, Σάββατο, υπό βροχή, οι εργασίες για τον γιορτινό στολισμό της πλατείας Γεωργίου και άλλων πλατειών της Πάτρας ενόψει των Χριστουγέννων.

Δεκάδες εργαζόμενοι από υπηρεσίες του Δήμου, εργάζονταν από το πρωί, μετατρέποντας την πλατεία Γεωργίου σε εργοτάξιο, για την τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου, την κατασκευή του χριστουγεννιάτικου χωριού και την τοποθέτηση φωτεινού διάκοσμου.

Όλες οι κατασκευές έγιναν στα εργαστήρια του Δήμου από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Παρόντες στις εργασίες, σήμερα στην πλατεία Γεωργίου, ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους για την δουλειά τους και τους ευχήθηκε καλές γιορτές.

Διάκοσμος θα τοποθετηθεί σήμερα και αύριο και στις πλατείες Εθνικής Αντίστασης (πρώην Όλγας) και Τριών Συμμάχων, ενώ ήδη από προχθές είχε ξεκινήσει η τοποθέτηση του γιορτινού γραμμικού φωτισμού στην οδό Παντανάσσης.

Τα εγκαίνια του χριστουγεννιάτικου χωριού θα γίνουν την Τρίτη 10 Δεκέμβρη με παράλληλες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.

Ο Δήμος με τον Πολιτιστικό Οργανισμό έχουν προγραμματίσει στολισμό και εκδηλώσεις και σε άλλες πλατείες και οδούς της πόλης και στις συνοικίες, όπως η πλατεία στην περιοχή του γηπέδου της Παναχαϊκής, και η πλατεία στις εργατικές κατοικίες Ταραμπούρα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Περιφέρεια Αττικής Λογότυπο

«Η διασφάλιση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, είναι κρίσιμα ζητήματα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όσο σημαντικό είναι για εμάς να είμαστε αποτελεσματικοί, χρήσιμοι και άμεσοι στην υλοποίηση έργων, άλλο τόσο σημαντικό είναι οι ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούμε να γίνονται σωστά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας η συνεργασία της Περιφέρειας με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

Στη σχετική επισήμανση προχώρησε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας με τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γεώργιο Καταπόδη.

Ο Περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο φορέων, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα του συμφώνου θα είναι προς όφελος των πολιτών, τόσο για την προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Διεύρυνση πλαισίου συνεργασίας

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμης και η Διευθύντρια Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αικατερίνη Κυριαζή, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν και επιπλέον συνεργίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεταξύ άλλων αναμένεται να οργανωθούν από κοινού θεματικές ημερίδες στις οποίες, με τη συμμετοχή των δημάρχων και στελεχών της αυτοδιοίκησης, θα γίνει ενημέρωση για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Στόχοι και τομείς συνεργασίας Συμφώνου Συνεργασίας

Στους βασικούς στόχους του Συμφώνου Συνεργασίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των εμπλεκομένων με τις δημόσιες συμβάσεις υπευθύνων της Περιφέρειας, η ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, η προώθηση αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (κυκλική, πράσινη οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη), η μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή στοιχείων προς εφαρμογή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, ο εντοπισμός στοιχείων απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, μέσω των στοιχείων που θα προκύψουν από την εποπτεία και παρακολούθηση του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Τομείς Συνεργασίας είναι μεταξύ άλλων οι παρακάτω:

– Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

– Συνεργασία σε θέματα που άπτονται των τομέων των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων (πράσινες, καινοτόμες, κοινωνικές).

– Η διαμόρφωση της στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις για την επόμενη πενταετία (2020-2025)

– Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων

– Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς φορείς ή άλλα Διεθνή Φόρα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Συνάντηση εργασίας Πατούλη με τον Δήμαρχο Κυθήρων για αναπτυξιακά έργα υποδομών 

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Συνάντηση Πατούλη με Δήμαρχο Κυθήρων

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Κυθήρων Ευστράτιο Χαρχαλάκη στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί με Δημάρχους της Αττικής με στόχο τη δρομολόγηση έργων με αναπτυξιακό πρόσημο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ε. Βελγάκη και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα που απαιτούνται στα Κύθηρα, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών από τον πρόσφατο σεισμό.

Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στις απαιτούμενες υποδομές που πρέπει να γίνουν για να μπορεί να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο του νησιού από μεγαλύτερα αεροπλάνα προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούνται και πτήσεις από το εξωτερικό, ενώ εκτενής αναφορά έγινε και στα έργα που είναι σε εξέλιξη και αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο στα Κύθηρα, όσο και στα Αντικύθηρα.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ευστράτιος Χαρχαλάκης ζήτησε, εκτός από έργα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, να υπάρξει πρόβλεψη και για τεχνικά έργα όπως είναι η διαχείριση λυμάτων και το οδικό δίκτυο. Επίσης ζήτησε στο προγραμματισμό των προσλήψεων της Περιφέρειας να υπάρξει ειδική πρόβλεψη θέσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των Κυθήρων για κτηνίατρο και γεωπόνο.

Τόσο τα στελέχη της Περιφέρειας, όσο και ο ίδιος ο Δήμαρχος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υποδειγματικό επίπεδο συνεργασίας και υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί.

Με αφορμή τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο Κυθήρων ο κ. Πατούλης σε δηλώσεις του τόνισε:

«Στόχος μας είναι η δημιουργία υποδομών και αναπτυξιακών προοπτικών και στον πλέον απομακρυσμένο Δήμο της Περιφέρειας μας όπως είναι αυτός των Κυθήρων.

Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένες δράσεις θα δώσει έμφαση σε θέματα που αφορούν στη νησιωτικότητα η οποία δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά χρυσή ευκαιρία ανάπτυξης. Ο νησιωτικός χώρος μπορεί να αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύουμε η Αττική να γίνει 12μηνος τουριστικός προορισμός.

Μέσα από το σχεδιασμό αυτό δεν μπορούν να λείψουν τα Κύθηρα, ένας Δήμος με ιδιαίτερη ομορφιά που μπορεί να γίνει πόλος τουριστικής έλξης επενδύοντας στο θεματικό τουρισμό και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου.

Μόνο έτσι θα φέρουμε ευημερία στις τοπικές κοινωνίες και θα διευρύνουμε τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες, κρατώντας και τους νέους μας στον τόπο τους. Είναι σημαντικό που στη θέση του δημάρχου βρίσκεται ένας άνθρωπος με γνώση και αποτελεσματικότητα. Με το Στράτο Χαρχαλάκη έχουμε συνεργαστεί στενά τα προηγούμενα χρόνια και μας συνδέει μια σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα