Connect with us

Επικαιρότητα

Γιανναδάκης: Εισήγηση για πρωτοβουλίες του ΤΕΕ σε θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών

Δημοσιεύθηκε

στις

Την δική του εισήγηση κάνει το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε, δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης για την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Τ.Ε.Ε για την αναβάθμιση των πολιτικών πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών». Το ypodomes.com σας παρουσιάζει παρακάτω στο σύνολο της την εισήγηση αυτή η οποία αναφέρει:

“Συνάδελφοι,
η τραγική εξέλιξη των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική με την απώλεια δεκάδων συμπολιτών μας και την καταστροφή μεγάλου ποσοστού του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί, δυστυχώς, άλλη μια εθνική πληγή για τη χώρα μας. Γίνεται, για άλλη μια φορά, σαφές ότι όσο το Κράτος και οι φορείς του, ακολουθούν την ίδια αναποτελεσματική πολιτική στον τομέα της πολιτικής προστασίας αλλά και σε αυτόν του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, οι πολίτες θα αναμετρώνται κάθε φορά με τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, κάθε μορφής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκ του ρόλου του, οφείλει να αναλάβει δραστικές και πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες, ώστε οι παθογένειες του παρελθόντος αλλά και οι συνέπειες των τωρινών καταστροφών να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα και σε κάθε περίπτωση να θέτουν μια καθοριστική διαχωριστική γραμμή με το χθες.

Οι βασικοί άξονες που πρέπει να ακολουθήσει το Τ.Ε.Ε, εμπίπτουν σε βραχυπρόθεσμες αλλά και χρονοπρογραμματισμένες πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα εστιάζουν κυρίαρχα στην πρόληψη και την ουσιαστική λειτουργικότητα των σχεδίων πολιτικής προστασίας όλων των βαθμών.

Αυτές συνοψίζονται ως εξής:
Βραχυπρόθεσμες πρωτοβουλίες
1. Ανάληψη πρωτοβουλίας από το Τ.Ε.Ε για τη συλλογή υλικών πρώτων βοηθειών, άμεσης ανάγκης και ενημέρωσης των μελών του για την υποστήριξη δομών εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2. Συγκρότηση κλιμακίου για την αυτοψία των πυρόπληκτων υποδομών και κτιρίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής. Για λόγους ταχύτερης ανταπόκρισης του Φορέα το κλιμάκιο μπορεί να στελεχωθεί με τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν εγγραφεί σε σχετικούς καταλόγους πραγματογνωμόνων. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει και ανοιχτό κάλεσμα στα μέλη του Τ.Ε.Ε τα οποία έχουν έδρα στην Αττική.
3. Απαλλαγή κατάθεσης εισφορών του έτους 2018 για τους Μηχανικούς των πυρόπληκτων περιοχών
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση και με το χαρακτήρα του κατεπειγόντως εκπόνηση σχεδίων αντιπλημμυρικής προστασίας των πυρόπληκτων περιοχών αλλά και την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.
5. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση του οικονομικού προσδιορισμού και προϋπολογισμού πόρων για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κρατικής αρωγής προς τους πολίτες και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες δήμους για την αποκατάσταση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

Μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες
1. Συγκρότηση Μητρώου Εθελοντών Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών κατά το πρότυπο που έχει δημιουργηθεί και από Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. (Αντίστοιχη εισήγηση είχε γίνει στις 21.11.2017)
2. Ανασυγκρότηση του Παρατηρητηρίου Ανασυγκρότησης πυρόπληκτων περιοχών και τη διεύρυνση του ρόλου του σε επίπεδο φυσικών καταστροφών σε συνέχεια της απόφασης Γ3/Σ41/2007 της ΔΕ του ΤΕΕ
3. Άμεση διοργάνωση Συνεδρίου για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων
4. Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Τ.Ε.Ε για
4.1 την επιθεώρηση και αναθεώρηση των Σχεδίων Εκκένωσης με προτεραιότητα σε αυτά τα πολεοδομικά συγκροτήματα τα οποία είναι εκτός σχεδίου πόλεων και παρουσιάζουν σημαντική οικιστική πύκνωση. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν περιοχές οι οποίες εξακολουθούν να μην έχουν ρυμοτομία ενώ χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό αδιάνοικτων ή αδιέξοδων οδεύσεων και προφανώς εργαλεία όπως η Τράπεζα Γης θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση και εξορθολογισμό του σχεδιασμού ακόμα και υφιστάμενων πολεοδομικών συγκροτημάτων.
4.2 την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των Σχεδίων Εκκένωσης με τη δημιουργία των κατάλληλων γεωχωρικών υποδομών οι οποίες θα έχουν διεπιφάνεια πρόσβασης για τις Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την πολιτική προστασία αλλά και για τους πολίτες μέσω των κινητών συσκευών τους. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντική αναβάθμιση των σχεδίων εκκένωσης αποτελεί και η χρησιμοποίηση συστημάτων Μαζικής Ενημέρωσης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Mass Alert System) μέσω των εταιρειών τηλεπικοινωνιών τα οποία θα καθοδηγούν αποτελεσματικά τους πολίτες προς ασφαλείς χώρους και θα τους ενημερώνουν άμεσα για την εξέλιξη των φαινομένων. Είναι προφανές ότι τα συστήματα Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εγρήγορση των πολιτών σε προληπτικό επίπεδο.
4.3 την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της δασικής πολιτικής της χώρας αλλά και την αναθεώρηση των αντιπλημμυρικών σχεδίων με βάση τα πλέον σύγχρονα δεδομένα και τεχνικές
4.4 την αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης δασικών πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων αλλά την απόκτηση στόλου μη επανδρωμένων οχημάτων με ενσωματωμένες θερμοκάμερες για την καλύτερη παρακολούθηση σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο.
4.5 την αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την πολιτική προστασία με την εγκατάσταση συστημάτων πλοήγησης
4.6 την θεσμική και λειτουργική απλοποίηση της διοικητικής ιεραρχίας των φορέων που εμπλέκονται με την πολιτική προστασία, ώστε να αποφεύγονται ζητήματα επικαλύψεων αλλά και αδράνειας
4.7 την αύξηση των πόρων που προϋπολογίζονται για την πολιτική προστασία στους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για πολιτικές πυροπροστασίας βρίσκονται στο επίπεδο του 0.2 και 0.3% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.
4.8 τον εξορθολογισμό της διαδικασίας κατανομής και πρόσληψης προσωπικού είτε μόνιμου είτε εποχικού και την ένταξη αυτής σε έναν σχεδιασμό ο οποίος θα λειτουργεί πραγματικά στην υπηρεσία των πολιτών και όχι μόνο ως τυπική υποχρέωση της πολιτείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας στελεχώνουν τα τμήματα πολιτικής προστασίας με μονοψήφιο αριθμό υπαλλήλων ενώ εποχικοί πυροσβέστες προσλαμβάνοντα πολλές φορές στα όρια λήξης της αντιπυρικής περιόδου.

Προφανώς η παραπάνω ανάλυση αποτελεί μια βάση διαλόγου για την εφαρμογή πολιτικών εκ μέρους του Τ.Ε.Ε, οι οποίες όμως είναι σημαντικές και ως εκ τούτου οφείλουμε να λάβουμε σχετικές αποφάσεις και να αναλάβουμε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες”.

Για την Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών
Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε

Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα