Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Για συγχρηματοδότηση ΠΔΕ-ΕΣΠΑ έργα του ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 60 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπεγράφη η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό πράξεων, ύψους και διαδικασίας χρηματοδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Τα έργα αναμένεται να φέρουν σημαντικές αναβαθμίσεις, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται στα 59,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση βάσει της παρούσας απόφασης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά στα παρακάτω έργα:

Κ/Δ ΙΛΙΟΥ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΙΛΙΟΥ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 30,5 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 64,5 % από το Π.Δ.Ε. Το έργο αποτελείται από:

– Το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Ίλιου (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). 

– Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή ΚΥΤ Αχαρνών – Κ/Δ Ίλιου. Το μήκος της διπλής Κ.Γ. 150kV εκτιμάται σε 12×2=24 km.

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα, παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV), μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV, μετασχηματίζοντάς τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές µέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Το έργο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.ά.), ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου Συστήματος.

Η προτεινόμενη επένδυση θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επάρκειας και στην αύξηση της αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης των πάσης φύσεως καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών κλπ.) της περιοχής που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τους Δήμους Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Ιλίου, Καματερού και Άνω Λιοσίων.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 5 έτη.

Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 15,5 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 66,3 % από το Π.Δ.Ε. Το έργο αποτελείται από: 

– Το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Χανίων ΙΙ (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ). Η 9 συνολική ισχύς του Κ/Δ θα είναι 3×50 MVA, αρχικά όμως θα λειτουργήσει με ισχύ 2×50 MVA. Το Κ/Δ θα κατασκευασθεί σε χώρο εντός του Ναυστάθμου, του οποίου τις εγκαταστάσεις θα τροφοδοτεί.

– Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Υ/Σ Χανίων – Κ/Δ Χανιά ΙΙ. Το μήκος της διπλής Κ.Γ. 150kV εκτιμάται σε 3,8×2=7,6 km .

Το έργο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίσταται τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.ά.), ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου Συστήματος.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4 έτη.

Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 13,8 εκατ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 65% από το Π.Δ.Ε. Το έργο αποτελείται από: 

– Το νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Κερατέας (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ και έργα πολιτικού μηχανικού στην αντίστοιχη ζεύξη). Η συνολική ισχύς του Κ/Δ θα είναι 3×50 MVA, αρχικά όμως θα λειτουργήσει με ισχύ 2×50 MVA. Το Κ/Δ θα κατασκευασθεί σε χώρο εντός του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) Κερατέας του οποίου τις εγκαταστάσεις θα τροφοδοτεί. 

– Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου πιλοτ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Ζεύξη Κερατέας – Κ/Δ Κερατέας. Το μήκος της διπλής Κ.Γ. 150kV εκτιμάται σε 3×2=6 km.

Η προτεινόμενη επένδυση θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της επάρκειας και κυρίως της αξιοπιστίας τροφοδότησης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει το ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, τις όμορες με αυτό περιοχές (Καλύβια, Λαγονήσι, Πόρτο Ράφτη κ.λπ.) και γενικότερα την ευρύτερη Νοτιοανατολική Αττική.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4 έτη.

Διευκρινίζεται πως το παραπάνω «πακέτο» έργων θα χρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, μετά από σχετική αξιολόγηση που διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης ενώ ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ypodomes.com

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement
ΑΚΤΩΡ - Εθνική Πινακοθήκη

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα