Connect with us

Μετρό Θεσσαλονίκης

Σφοδρή επίθεση Αττικό Μετρό για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Αττικό Μετρό, όπως αναμενόταν, απέρριψε την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στο μετρό Θεσσαλονίκης

Η Αττικό Μετρό, όπως αναμενόταν, απέρριψε την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στο μετρό Θεσσαλονίκης που κατέθεσε η ανάδοχος κοινοπραξία. Με ανακοίνωσή της η Αττικό Μετρό διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον για τη νωρίτερη κατά το δυνατόν αποπεράτωση του έργου του μετρό και την παράδοσή του στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει, «υπάρχει εύλογη ανησυχία στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την πορεία των εργασιών του μετρό», μετά την ειδική δήλωση διακοπής των έργων από την Ανάδοχο κοινοπραξία.

Στην απάντησή της η Αττικό Μετρό, μεταξύ άλλων, καλεί τον ανάδοχο να συνεχίσει τις εργασίες, καθώς, όπως υπογραμμίζει, το αντικείμενο που δεν μπορεί να εκτελεστεί (σταθμοί Βενιζέλου, Βούλγαρη και τμήμα από Ν.Ελβετία έως Αμαξοστάσιο) αντιστοιχεί μόλις στο 5,5% του έργου. Η Αττικό Μετρό παραθέτει απαντήσεις επί των θεμάτων που έχουν αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο για το μετρό.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι θέσεις της Αττικό Μετρό επί των ζητημάτων που έθεσε η Ανάδοχος Κ/Ξ με την Ειδική Δήλωση Διακοπής των Έργων δόθηκαν νομοτύπως και εγκαίρως. Σύμφωνα με αυτές η ΑΜ απέρριψε την Ειδική Δήλωση ως αβάσιμη, μη νόμιμη, καταχρηστική και απαράδεκτη αιτιολογώντας πλήρως μία προς μία όλες τις αιτιάσεις της Αναδόχου Κ/Ξ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – Βασική Αιτία Καθυστερήσεων
Βασική αιτία των μεγάλων καθυστερήσεων του Έργου είναι οι αρχαιολογικές ανασκαφές όπως αυτές ζητούνται από τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, το ΚΑΣ και το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και όπως η κείμενη νομοθεσία προβλέπει. Έως σήμερα, 8 χρόνια μετά την έναρξη των ανασκαφών, έχουν δαπανηθεί 82 εκατ. € από τα περίπου 90 εκατ. € που έχουν εγκριθεί για αρχαιολογικές έρευνες. Πρόσφατη δε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού μετά από αίτημα των 2 αρμόδιων αρχαιολογικών εφοριών και γνωμοδότηση του ΚΑΣ, απαιτεί πρόσθετα 42,8 εκατ. € ώστε να ολοκληρωθεί το αρχαιολογικό έργο και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι εργασίες κατασκευής στους Σταθμούς και τις προσβάσεις τους.

Η Αττικό Μετρό θεωρεί ότι κάθε σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα είναι κεφάλαιο  και πλούτος της πόλης που όλοι οι παράγοντες έχουν ευθύνη να εκτιμήσουν, να αναδείξουν και να διαφυλάξουν.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι αρχαιολογικές εργασίες επιβάλλονται από τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων που είναι οι κατά τον νόμο υπεύθυνες και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εκτέλεσης αυτών των εργασιών. Στο υπογραφέν δε Μνημόνιο μεταξύ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και Υπουργείου Πολιτισμού δεσμεύονται οι αρχαιολογικές Υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αρχαιολογική ανασκαφή να μην υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε τμήματος και σε κάθε περίπτωση τους 20 μήνες.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Η ΑΜ έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση του Έργου. Έχει καταβάλει στον Ανάδοχο έως και το τελευταίο Ευρώ για κάθε εργασία που αυτός έχει εκτελέσει, οι δε πληρωμές γίνονται στο συντομότερο δυνατό διάστημα και πάντα νωρίτερα από την απώτερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

Δεν υπάρχει ουδεμία υπέρβαση από το συμβατικό τίμημα του Έργου το οποίο ανέρχεται σε περίπου 885 € και από το αντίστοιχο της συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 41,8 εκατ. € που αφορά τις εκτεταμένες πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.  Ο ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΠΑΦΗ»
Ο χώρος για την κατασκευή του Σταθμού «Παπάφη» δόθηκε τελικά από το Παπάφειο Ίδρυμα 6 περίπου χρόνια μετά την έναρξη του Έργου. Ωστόσο, η ΑΜ έδειξε από την αρχή του Έργου το πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνική της ευθύνη κατασκευάζοντας ένα ολοκαίνουργιο σχολείο για τη στέγαση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που εστεγάζοντο σε «παραπήγματα» στον προαύλιο χώρο του Παπαφείου. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ έδωσε εντολή στον Ανάδοχο να τροποποιήσει την μέθοδο κατασκευής του σταθμού «Παπάφη» για να περιορίσει την όποια ζημιά και καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Η Ανάδοχος Κ/Ξ στον 3ο χρόνο (!) του Έργου ζήτησε αλλαγή της θέσης του σταθμού Βούλγαρη (κατά 62μ ανατολικότερα) και ως αποτέλεσμα «τίναξε στον αέρα» όλες τις αρχικές απαλλοτριώσεις, απαιτώντας νέες οι οποίες ξεκίνησαν εκ του μηδενός και στην συνέχεια η αλλαγή της νομοθεσίας για τις απαλλοτριώσεις αλλά και οι πολλαπλές αναβολές των δικαστηρίων που ορίζουν τις τιμές αποζημίωσης έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να μην έχουν αυτές συντελεσθεί.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΄80
Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του Έργου δηλαδή την χάραξη και τις θέσεις των σταθμών, αυτά αποτελούν διαχρονική επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης από το τέλος της δεκαετίας του ’80 και ελάχιστα έχουν διαφοροποιηθεί για καθαρά κατασκευαστικούς λόγους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στη διάρκεια του Έργου η επικεφαλής εταιρία της Αναδόχου Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ έχει αλλάξει ιδιοκτήτες 2 φορές καταλήγοντας τελικά σε δανείστριες τράπεζες καθώς είχε αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων που περιλάμβαναν την έγκαιρη αποζημίωση των προμηθευτών, του προσωπικού κλπ, και συνεπώς στην μη υλοποίηση των έργων στις διαθέσιμες και ελεύθερες προβλημάτων περιοχές.

Η Αττικό Μετρό ΑΕ έχει μέχρι σήμερα τηρήσει κατά γράμμα την νομιμότητα – όπως έχει αποδειχθεί από τους πολλαπλούς διαχειριστικούς ελέγχους – έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του Έργου και έχει αποδείξει έμπρακτα με τον καλύτερο τρόπο την ικανότητα διαχείρισης έργων Μετρό έτσι ώστε αυτά να είναι της πλήρους αποδοχής και καταξίωσης όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αισθητική τους.

Η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ είναι έργο πολύπλοκο. Έργο που απαιτεί συνεννόηση και συνεργασία. Δεν το κάνει η Αττικό Μετρό μόνη. Θα το κάνουν μαζί, η Αττικό Μετρό, ο Δήμος, ο Ανάδοχος, εάν συνεργασθούν και αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες του, ακόμη και εάν διαφωνούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες καθυστερήσεις που εμποδίζουν την πρόοδο του Έργου. Δεν έχει νόημα να τις απαριθμήσουμε. Χρειάζεται να τις λύσουμε.

image_pdfimage_print

Μετρό Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σταθμό Μετρό «Βενιζέλου»

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Αποκατάσταση εργοταξίου του Μετρό Θεσσαλονίκης

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου του σταθμού «Βενιζέλου» του μετρό επί της Πλατείας Καπνεργατών, είναι αναγκαία η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ως εξής:

Την ερχόμενη Τετάρτη (22 Ιουλίου 2020) διακόπτεται η κυκλοφορία στο τμήμα της οδού Βενιζέλου από Ερμού έως Εγνατία.

Στο αποκλεισμένο τμήμα της οδού Βενιζέλου, καθώς και στις κάθετες οδούς που οδηγούν σε αυτό (Παπαδοπούλου και Σολωμού) θα υπάρχει πρόβλεψη για εξυπηρέτηση των παρόδιων επιχειρήσεων καθώς και για τις κινήσεις οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η κίνηση των πεζών στο πεζοδρόμιο του αποκλεισμένου τμήματος της οδού Βενιζέλου θα διενεργείται απρόσκοπτα.

Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Μετρό Θεσσαλονίκης

Η ADT ΩΜΕΓΑ ανάδοχος της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

μετρό θεσσαλονίκης

Η ADT ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ είναι η ανάδοχος εταιρεία που θα αναλάβει την εκπόνηση της πρώτης Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ) για λογαριασμό της Αττικό Μετρό Α.Ε. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε πέρυσι τον Μάιο και πλέον η σύμβαση οδεύει για έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν προς υπογραφή.

Η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο με οικονομική προσφορά 2εκατ.ευρώ με απρόβλεπτα (χωρίς ΦΠΑ). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης εντός του 2022, ένα χρόνο δηλαδή πριν παραδοθούν σε λειτουργία οι δύο πρώτες γραμμές του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στόχος της ΜΑΜΘ είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναγκών σε νέα έργα Μετρό μετά την υλοποίηση της Βασικής Γραμμής Μετρό και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, ώστε να διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου Σχεδίου Μεταφορών για την πόλη.

Η μελέτη, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου της πόλης (ΟΣΕΘ), περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) και τη γύρω Περιαστική Ζώνη με συνολικό πληθυσμό περίπου 991.847 κατοίκων, ήτοι σχεδόν το 90% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Στα αντικείμενά της δε, περιλαμβάνονται

1)η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη λειτουργία των μεταφορικών συστημάτων της Περιοχής Μελέτης και τα χαρακτηριστικά ή οι παράμετροι που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των συστημάτων αυτών,

2)η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία σχετικών Βάσεων Δεδομένων,

3)η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων δικτύων μεταφορικής υποδομής στο πλαίσιο του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού ανάπτυξης της Περιοχής Μελέτης και των μεταφορικών συστημάτων και

4)η ανάπτυξη Συγκοινωνιακού Μοντέλου για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή του μηχανισμού προσομοίωσης της συγκοινωνιακής λειτουργίας της Περιοχής Μελέτης και των στοιχείων που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση των μεταφορικών συστημάτων, ώστε να γίνει αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων των μεταφορικών δικτύων για την επιλογή του βέλτιστου Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Μεταφορών.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (και συγκεκριμένα από το έργο «Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας και του Μετρό Θεσσαλονίκης»), ανέρχεται σε 2,99 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων 2,6 εκατ. αφορούν τη μελέτη κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακών έργων) καθεαυτήν και οι υπόλοιπες 390.000 ευρώ τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Μετρό Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κατατέθηκε προσφυγή για τα αρχαία του σταθμού ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

μετρό θεσσαλονίκης

Όπως αναμενόταν, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν εναντίον της κατά χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων στον Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή, «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, μια περιβαλλοντική και πολιτισμική οργάνωση με 50 χρόνια προσφοράς και αγωνιστικής παρουσίας στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς και η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, ένα από τα αρχαιότερα και εγκυρότερα επιστημονικά σωματεία στην Ελλάδα, με έτος ίδρυσης το 1884, ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για τη διάσωση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης».

Από την πλευρά της η Αττικό Μετρό δεν σχολίασε την απόφαση και πηγές από το περιβάλλον της εταιρείας σημειώνουν πως παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση του έργου και της γραμμής εν γένει το 2023.

Τα ευρήματα στο σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έχουν αποτελέσει διαχρονικά πεδίο αντιπαράθεσης με χαμένη την ίδια την πόλη καθώς εξαιτίας αυτής της διαμάχης έχει καθυστερήσει σημαντικά η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στην επιστολή-ανακοίνωση της ΕΛΛΕΤ σημειώνεται πως “η Ελλάδα οφείλει να σέβεται και να τηρεί την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει προσυπογράψει και επικυρώσει με σχετικούς νόμους, όπως η συνθήκη της Βαλέτα (1992) που επιβάλλουν, εφόσον είναι εφικτόν, την in situ διατήρηση των αρχαιοτήτων».

Ασφυκτικοί οι χρόνοι

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως σε αυτό το χρονικό πλαίσιο με ασφυκτικούς τους χρόνους για το σταθμό ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η απόφαση του ΣτΕ που θα καθορίσει τελικά και την τύχη του μεγαλύτερου συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης που πασχίζει από το 2006 να δημιουργήσει ένα πρώτο δίκτυο Μετρό.

Σύμφωνα με το τελευταίο προγραμματισμό, το 2023 -εφόσον δεν έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις με δικαστικές εμπλοκές-, θα λειτουργήσουν οι 13 σταθμοί της βασικής γραμμής και λίγους μήνες αργότερα επιπλέον 5 σταθμοί στην γραμμή Καλαμαριάς. Το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει περάσει από μεγάλες περιπέτειες κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης κατασκευής του και το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει και πάλι ρυθμό με την τοποθέτηση της επιδομής (που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Φθινοπώρου), την έλευση επιπλέον συρμών (έχουν φτάσει μέχρι τώρα οκτώ) και την αρχιτεκτονική ολοκλήρωση των σταθμών.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα