Newsroom

Η Επιτροπή χαιρετίζει την χθεσινή τελική έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ των αναθεωρημένων κανονισμών σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά, τον επιμερισμό των προσπαθειών και τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF). Οι εν λόγω συμφωνίες-ορόσημα θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ξεκινήσει τη φάση υλοποίησης της νομοθετικής δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έτσι η ΕΕ μπαίνει σε τροχιά μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα και ημιφορτηγά που ταξινομούνται στην Ευρώπη από το 2035 και μετά θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. Αυτά τα αυστηρότερα πρότυπα CO2 θα μειώσουν τις εκπομπές από τις μεταφορές, ώστε να επιτευχθεί σταθερή πρόοδος προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλη την ΕΕ, διαφυλάσσοντας την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε συνοδευτική της ψηφοφορίας δήλωση, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει προτάσεις ώστε να επιτρέπεται η ταξινόμηση αυτοκινήτων και ημιφορτηγών που κινούνται αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μετά το 2035, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα των συννομοθετών στον κανονισμό.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών θεσπίζει πιο φιλόδοξους δεσμευτικούς ετήσιους στόχους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη σε τομείς που επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του στόχου μείωσης των εκπομπών στους τομείς του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών (κτίρια, γεωργία, απόβλητα, μικρές βιομηχανίες και μεταφορές) από το 29% στο 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός LULUCF αναβαθμίζει τον στόχο της ΕΕ για καθαρές απορροφήσεις άνθρακα από φυσικές καταβόθρες στα 310 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 έως το 2030. Οι νέοι κανόνες θέτουν φιλόδοξους και δίκαιους στόχους για κάθε κράτος μέλος προκειμένου να αντιστραφεί η πτωτική τάση της καταβόθρας άνθρακα της ΕΕ.

Χθες, το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση για την τροποποίηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ) του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Το ΑΣΑ, το οποίο σταθεροποιεί την αγορά άνθρακα αφαιρώντας πλεονάζοντα δικαιώματα, πρόκειται να ενισχυθεί. Περαιτέρω αλλαγές στο ΑΣΑ θα εγκριθούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ που αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, έπειτα από την προσωρινή συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου.

Οι συμφωνίες που επετεύχθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του περασμένου έτους μπορούν πλέον να τεθούν σε ισχύ, κατόπιν της επίσημης έγκρισης των δύο συννομοθετών. Τα επικαιροποιημένα αυτά νομοθετήματα αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα και να μετασχηματίσουν ριζικά την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ για ένα δίκαιο, πράσινο και ευημερούν μέλλον.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV