Ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

«Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (ΠΕΑΑ), καθώς προχώρησε έγκαιρα στην προετοιμασία και τον συντονισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Αν. Αττικής, που συγκάλεσε στην Παλλήνη.
  
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο σχεδιασμός των δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών για τη αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει την 1η Μαΐου. 

Ο κ. Φιλίππου αναφερόμενος στα μέτρα πρόληψης της ΠΕΑΑ έκανε ξεχωριστή αναφορά στις αποψιλώσεις των επαρχιακών οδών, ενημερώνοντας τους παραβρισκόμενους ότι στις επόμενες δύο εβδομάδες (μετά το άνοιγμα των προσφορών) θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Μίλησε, επίσης, για τα μηχανήματα έργου και τα πυροσβεστικά οχήματα που έχει παραχωρήσει η Αντιπεριφέρεια διαμέσου προγραμματικών συμβάσεων σε Δήμους της αρμοδιότητας της, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόληψη (συντήρηση αγροτικού και δασικού δικτύου) όσο και στην καταστολή (πυρόσβεση, διάνοιξη δασικών οδών). Επισήμανε ότι η Περιφέρεια διαθέτει μητρώο μηχανημάτων έργου ιδιωτών (υδροφόρες και εκσκαφικά μηχανήματα) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Αναφέρθηκε στη λήψη των μέτρων πυροπροστασίας – πυρασφάλειας για τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν εντός της περιοχής και στην εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων.

Ακόμη χαρακτήρισε «πολύτιμο» το έργο των εθελοντών, οι οποίοι αποτελούν «βασικό κομμάτι στον κρίκο της δασοπροστασίας και της πυρόσβεσης». Δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχει το γενικό πρόσταγμα για την κατάσβεση των πυρκαγιών αλλά και στο πλευρό όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τους, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθειά.

Aπό την πλευρά του, ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Αναστάσιος Γιώτης, αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς κατά την αντιπυρική περίοδο μεταξύ των οποίων: Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. Καθαρισμοί βλάστησης. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών Απορριμμάτων και από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών στην ύπαιθρο. Επιτήρηση δασών από μικτές περιπολίες  (Δήμοι και εθελοντικές οργανώσεις), όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός. Μέτρα λήψης προστασίας κατασκηνώσεων κ.α. 

Τέλος, ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής υποστράτηγο Αχιλλέα Τζουβάρα αλλά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες όπου εκτέθηκαν όλες οι ενέργειες που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και τα πρακτικά προβλήματα που καλούνται να ξεπεράσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς και αναζητήθηκαν οι τρόποι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ