Connect with us

Ευρωπαϊκές Υποδομές

ΕΤΕπ: Επενδύσεις 280δισ ευρώ το 2016, 20δισ για υποδομές

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Όμιλος ΕΤΕπ υπέγραψε το 2016 χρηματοδοτικές συμβάσεις ύψους 83,8 δισ. ευρώ στηρίζοντας συνολικά επενδύσεις της τάξης των 280 δισ. ευρώ ενώ οι χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 33 δισ. ευρώ.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Μιλώντας προ ημερών στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Hoyer δήλωσε: “Στην περίοδο αβεβαιότητας που διανύουμε, ο Όμιλος ΕΤΕπ απέδειξε ότι μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις επενδύσεις αποδίδει καρπούς”. Αλλά προειδοποίησε: “Η ανάκαμψη είναι ακόμη αργή. Το 2017 πρέπει να υπάρξει πραγματική επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις δεν θα καθυστερούν λόγω περιττών κανονιστικών φραγμών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην πεπατημένη οδό”.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) υπέγραψαν το 2016 χρηματοδοτικές συμβάσεις ύψους 83,8 δισ. ευρώ στηρίζοντας συνολικά επενδύσεις της τάξης των 280 δισ. ευρώ.

Αυξημένη στήριξη προς τις μικρότερες επιχειρήσεις
Ο Πρόεδρος κ. Hoyer παρουσίασε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα του Ομίλου ΕΤΕπ, ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Ανακοίνωσε ότι οι χρηματοδοτήσεις προς ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ υπερβαίνοντας τα 33 δισ. ευρώ, λόγω της παροχής αυξημένης στήριξης από το ΕΤΑΕ προς επιχειρήσεις. Το 2016 ο Όμιλος ΕΤΕπ στήριξε περίπου 300.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 4,4 εκατομμύρια εργαζομένους.

Ο Πρόεδρος κ. Hoyer δήλωσε: “Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι ΜΜΕ είναι η πραγματική ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτές είναι που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, λόγω δε της ικανότητάς τους να καινοτομούν και της ευελιξίας τους έχουν καίρια σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ευημερία των πολιτών της. Το 2016 σημειώθηκε επίσης μια σημαντική στροφή όσον αφορά το είδος των χρηματοδοτήσεων που παρέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ, με αύξηση των δανείων μικρότερου ύψους, τα οποία κατευθύνονται κυρίως προς καινοτόμες μικρότερες επιχειρήσεις. Η καινοτομία είναι το κλειδί – ο Όμιλος ΕΤΕπ επιδιώκει να καταστήσει το 2017 έτος καινοτομίας”.

Χρηματοδοτήσεις για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη
Οι τομείς που στηρίζει ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι κρίσιμοι λόγω της μακροπρόθεσμης συμβολής τους στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Το 2016 σχεδόν 20 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε έργα υποδομής. Περίπου 17 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε περιβαλλοντικά έργα. Περισσότερα από 13 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν για επενδύσεις καινοτομίας και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Όσον αφορά τον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΤΕπ υπερέβη για έβδομο κατά σειρά χρόνο τον στόχο της, χορηγώντας πάνω από 19 δισ. ευρώ για να συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στις συνέπειές της. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 26% των συνολικών χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ το 2016.

Άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές
Η ΕΤΕπ αυτοχρηματοδοτείται: χρηματοδοτεί τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το 2016, παρά τις περιόδους αβεβαιότητας στην αγορά, η Τράπεζα άντλησε με επιτυχία το ποσό των 66,4 δισ. ευρώ από επενδυτές ανά την υφήλιο. Δέκα χρόνια αφότου πρωτοπόρησε με την πρώτη έκδοση “πράσινων” ομολόγων, η ΕΤΕπ παραμένει ο μεγαλύτερος εκδότης, έχοντας αντλήσει πάνω από 15 δισ. ευρώ για κλιματικά έργα από το 2007.

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, ανάγκη για μεταρρυθμίσεις
Οι χρηματοδοτήσεις που χορηγεί ο Όμιλος ΕΤΕπ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, βρίσκονται σε καλή πορεία. Μέσα στον πρώτο ενάμιση χρόνο, ο Όμιλος ΕΤΕπ ενέκρινε πάνω από 420 χρηματοδοτικές συναλλαγές, οι οποίες αναμένεται να στηρίξουν επενδύσεις συνολικού ύψους 164 δισ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος κ. Hoyer δήλωσε σχετικά: “Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη επέφερε πραγματικές αλλαγές στην Τράπεζα. Δημιουργήσαμε νέα προϊόντα, προσεγγίσαμε νέους πελάτες – 3 στους 4 είναι νέοι πελάτες για την Τράπεζα – και αναπτύξαμε νέες συνεργασίες, ιδίως με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Η παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας μεταβαλλόμενης παγκόσμιας οικονομίας”.

Ο Πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Σύμφωνα με έρευνα της ΕΤΕπ, μόνο μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις της τον επόμενο χρόνο. “Οι επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν είπαν ότι η πολιτική και ρυθμιστική αβεβαιότητα είναι τα κύρια εμπόδια στις επενδύσεις. Το ΕΤΣΕ δεν μπορεί να δώσει τη λύση μόνο του. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις για επενδύσεις, αφενός σε επίπεδο ΕΕ, εντείνοντας τις προσπάθειες για ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και αφετέρου σε επίπεδο κρατών μελών, επιταχύνοντας τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις”.

Θέσεις απασχόλησης για τους νέους
Ο Πρόεδρος κ. Hoyer τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Από την έναρξη εφαρμογής του, το 2013, το πρόγραμμα της ΕΤΕπ “Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους” έχει χορηγήσει πάνω από 37 δισ. ευρώ σε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για νέους και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους.

Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης
Η ΕΤΕπ συμβάλλει απτά στην υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Το 2016 ολοκλήρωσε τη χορήγηση κονδυλίου ύψους 3 δισ. ευρώ, με το οποίο συμμετείχε σε ένα τριετές πακέτο βοήθειας της ΕΕ ύψους 11 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Το κονδύλι αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών στην Ουκρανία.

Όσον αφορά την τρέχουσα μεταναστευτική πρόκληση, ο Πρόεδρος κ. Hoyer υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης των προσπαθειών της Ευρώπης εκτός ΕΕ και προσαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών: “Πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης”. Ο κ. Hoyer τόνισε επίσης τα εξής: “Η ΕΤΕπ, μέσω της Πρωτοβουλίας της για την Οικονομική Ανθεκτικότητα, είναι έτοιμη να συμπληρώσει το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ κινητοποιώντας πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, των ζωτικών υποδομών και της κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης, τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο και στις κοινότητες προσφύγων”.

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Οικονομική Ανθεκτικότητα, η ΕΤΕπ θα αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της προς τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και των Δυτικών Βαλκανίων κατά 6 δισ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ύψος των επενδύσεων που θα στηρίξει στις χώρες αυτές από 20 δισ. ευρώ σε περίπου 35 δισ. ευρώ έως το 2020.

 

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα