Connect with us

Επικαιρότητα

ΕΣΒΥΚ: Στο υπουργείο ΥΠΟΜΕ για τη δέσμη μέτρων των επιχειρήσεων του τομέα υποδομών-κατασκευών

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Εκδήλωση για ΕΣΒΥΚ

Με πρωτοβουλία (18/3/2020) του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την κατάστρωση από την Κυβέρνηση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες εν καλύπτονται από τα εξαγγελθέντα μέτρα για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Ενόψει της διασκέψεως συλλέχθηκαν προτάσεις από τις επαγγελματικές ενώσεις οικονομικών φορέων-μέλη του ΕΣΒΥΚ και συνδιαμορφώθηκε δέσμη προτεινόμενων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών (βλ. αρ. πρωτ. 45/19.3.2020 επιστολή ΕΣΒΥΚ), προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίστηκε και διενεργήθηκε στις 20.3.2020.

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης με τους συμβούλους του και εκ μέρους του ΕΣΒΥΚ ο Πρόεδρος κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάνος Βράϊλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

Ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι οι προτάσεις της επιστολής του ΕΣΒΥΚ εξετάσθηκαν ενδελεχώς από τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του, καθώς και ότι όσα μέτρα συμφωνηθούν να εφαρμοσθούν και δεν περιληφθούν στην υπό έκδοση –εντός της ημέρας- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), θα θεσμοθετηθούν με τις αμέσως επόμενες ΠΝΠ ή/και Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες ήδη επεξεργάζονται οι νομικοί του Υπουργείου. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση της δέσμης προτάσεων μέτρων του ΕΣΒΥΚ. Συνοπτικώς, τα συμπεράσματα της
διάσκεψης έχουν ως εξής:

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα παράτασης των διαφόρων προθεσμιών στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 1.1 έως 1.3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι ήδη περιλήφθηκαν στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί εντός της ημέρας (βλ. άρθρο 66 της ΠΝΠ/20.3.2020).

Κατόπιν ειδικής μνείας του ΕΣΒΥΚ για την αναγκαιότητα αναλογικής παράτασης και των προθεσμιών που αφορούν τις διατάξεις περί επίλυσης διαφορών (διαγωνιστικές και συμβατικές), αναφέρθηκε ότι στην περίπτωση που δεν καλύπτεται από τη γενική διατύπωση της ΠΝΠ θα διευκρινιστεί σε επόμενη.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα επίσπευσης των πληρωμών των συμβάσεων με χρήση και ψηφιακών μέσων (προτάσεις 1.4, 1.5, 1.7 και 1.8 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε τη σημαντικότητα της ταχείας διεκπεραίωσης των διαδικασιών πληρωμών και ενημέρωσε ότι ήδη μελετώνται τρόποι εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη. Επίσης, ενημέρωσε ότι θα συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του μέτρου άμεσης έγκρισης των αιτημάτων πληρωμών από τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μέτρων οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων, ο Γ.Γ. Υποδομών εξέφρασε τον προβληματισμό της ηγεσίας του Υπουργείου στο κατά πόσο μπορεί και πρέπει να ληφθούν οριζόντια μέτρα και να υπαχθούν, αδιακρίτως, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου στο καθεστώς των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η παρούσα πρωτοφανής περίοδος απαιτεί να συμβάλλουμε όλοι και να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα δουν το όλο θέμα των μέτρων σαν “ευκαιρία” για ίδιον όφελος. Περαιτέρω δε, επισήμανε την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, έτσι ώστε οι αναμενόμενες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

Ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκ των πραγμάτων, υπολειτουργούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και ενημέρωσε ότι το Υπουργείο μελετά ενδεικνυόμενα και δυνατά μέτρα στήριξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, αλλά και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναλόγως του προτεινόμενου μέτρου.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί τα στοιχεία κινήσεων που λαμβάνει από τις εταιρείες και ότι θα εξεταστούν οι συνέπειες της αναμενόμενης μεγάλης πτώσης, στο πλαίσιο και των προβλέψεων των σχετικών συμβάσεων.

Τέλος, ο Γ.Γ. Υποδομών επισήμανε την αναγκαιότητα τακτικής διενέργειας ανάλογων διασκέψεων με το ΕΣΒΥΚ, ώστε να υπάρχει συνεχής αλληλοενημέρωση, να αξιολογούνται τα ληφθέντα μέτρα και να δρομολογούνται, αναλόγως της κατάστασης, τα κατάλληλα πρόσθετα και νέα μέτρα αφενός για την προστασία των εργαζομένων, αφετέρου για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και καλεί τις Ενώσεις φορέων-μέλη του να το ενημερώνουν αμέσως για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους.

Με ατομική και συλλογική προσπάθεια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, και τη λήψη στοχευμένων μέτρων από την πολιτεία, η Βιομηχανία των Υποδομών και Κατασκευών θα ξεπεράσει και αυτήν την πρωτόγνωρη και ασύμμετρη απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού και θα επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας μας.

image_pdfimage_print

Επικαιρότητα

Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο: Η ακύρωση της ΔΕΘ ορθή αλλά και μία χαμένη ευκαιρία

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Με την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ, λόγω νέας εξάπλωσης του Covid-19, χάθηκε -προσωρινά- μια μοναδική ευκαιρία η Γερμανία να παρουσιάσει στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το ισχυρό δυναμικό της στο πεδίο των επενδύσεων, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και εν γένει της επιχειρηματικότητας.

Η κυβέρνηση, ορθά πράττοντας, έθεσε σε προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών όπως και των επισκεπτών της ΔΕΘ και έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τη φετινή Έκθεση.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι σε μια από τις επόμενες διοργανώσεις της ΔΕΘ θα δοθεί η δυνατότητα στη Γερμανία να φιλοξενηθεί ως τιμώμενη χώρα, ενώ έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς και εταιρίες για την ακύρωση της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, Ελλάδα και Γερμανία παραμένουν εστιασμένες στο στόχο τους για περισσότερες νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως και για περαιτέρω ένταση των εμπορικών και οικονομικών τους συναλλαγών και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εργάζεται το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις τις οποίες σχεδίαζε να πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ορισμένες θα λάβουν χώρα εντός του Φθινοπώρου ή το αργότερο έως τέλος του έτους και θα διεξαχθούν σε ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν για την Άνοιξη του 2021 με την προοπτική να υλοποιηθούν είτε βάσει ενός υβριδικού μοντέλου διοργάνωσης, είτε αμιγώς ψηφιακά.

Σύντομα θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με τις ανωτέρω δράσεις, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί για περισσότερες πληροφορίες να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου https://griechenland.ahk.de/gr/ και ειδικότερα το πεδίο Εκδηλώσεις.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Πατούλης: Ρεαλιστικό το πρόγραμμα των έργων της Περιφέρειας Αττικής

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σήμανση οδικών έργων

«Την τακτική της άκρατης και αλόγιστης υπερδέσμευσης των πόρων της Περιφέρειας με τον ορατό, άμεσο και βέβαιο κίνδυνο σε πολύ λίγο καιρό να βρεθεί προ οικονομικού αδιεξόδου συνεχίζει η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής», κατήγγειλε ο Γιάννης Σγουρός με ανακοίνωσή του.

Ο κ. Σγουρός υποστηρίζει ότι ο κ. Πατούλης ακολουθεί πιστά την τακτική της προκατόχου του κας Ρένας Δούρου που κατά τα άλλα κατήγγειλε.

“Υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής”, απάντησε ο Περιφερειάρχης Αττικής που αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Η Περιφέρεια Αττικής, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, που γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της, υλοποιεί ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο πρόγραμμα τεχνικών έργων, που στόχο έχει να ενισχύσει τις υποδομές των 66 Δήμων του Λεκανοπεδίου και να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ρεαλιστικό, αφού υλοποιείται με βάση τις σημερινές πραγματικές οικονομικές μας δυνατότητες.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι ανάγκες της Αττικής είναι μεγάλες και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν, για να τις καλύψουμε άμεσα όλες.

Έχουμε δηλώσει υπεύθυνα ότι η Αττική χρειάζεται σήμερα πάνω από 6 δις ευρώ , για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της σε υποδομές ( αντιπλημμυρικά, οδικά έργα, αναπλάσεις, αποχέτευση, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και βίο αποβλήτων, κλπ) αλλά στα ταμεία μας δεν βρήκαμε ούτε το 5% από τα χρήματα αυτά.

Αντίθετα, αυτό που βρήκαμε, ήταν υποσχέσεις και δεσμεύσεις από την προηγούμενη Διοίκηση για έργα, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 δις ευρώ, όταν στα ταμεία μας γνώριζαν ότι δεν υπήρχε ούτε το 10% των χρημάτων αυτών.

Όμως δεν κρυβόμαστε πίσω από το πρόβλημα που κληρονομήσαμε. Αυτόν τον πρώτο χρόνο, εργαζόμαστε συστηματικά κι αναζητούμε πρόσθετους πόρους για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό:

-Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να εξασφαλίσουμε πάνω από 250 εκ. ευρώ , με τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε έργα στην Αττική.

-Αναζητούμε ιδιωτικά κεφάλαια κι αξιοποιούμε το εργαλείο των ΣΔΙΤ για να μην μείνουμε πίσω σε άμεσης ανάγκης παρεμβάσεις, όπως π.χ. οι υποδομές που απαιτούνται για να αποκτήσει η Αττική ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της.

-Διεκδικούμε από το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετους πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Έχουμε αυξήσει κατακόρυφα την απορροφητικότητα των πόρων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ ( πρώτη πλέον σε απορροφητικότητα Περιφέρεια της χώρας) κι έχουμε προετοιμαστεί για να εκμεταλλευθούμε τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα δοθούν εμπροσθοβαρώς. Οι πόροι που θα εξασφαλίσουμε για την Αττική θα είναι οι περισσότεροι που θα έχουν δοθεί ποτέ στην Περιφέρεια μας και θα μας δώσουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε έργα σε όλους τους Δήμους, που θα έχουν ώριμες μελέτες.

-Πρόσθετους πόρους διεκδικούμε επίσης ως Περιφέρεια για να χρηματοδοτήσουμε έργα στους Δήμους, κι από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο κ. Σγούρος άφησε μόνο άλυτα προβλήματα στην Αττική, γι’ αυτό δε μπορεί να κατηγορεί τη σημερινή Διοίκηση. Στη διάρκεια της θητείας του δεν έλυσε το πρόβλημα των απορριμμάτων, δεν έδωσε λύση στην αντιπλημμυρική προστασία, δεν κατάφερε να απορροφήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνει έργα απαραίτητα στην Αττική.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

TUV AUSTRIA ACADEMY: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρώτες βοήθειες

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

TUV Austria Academy

TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή) το πιστοποιημένο από τον Οργανισμό SAR (Safety and Rescue Training Organisation) εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ”, στις 04/09/2020 ⌚ 09:00 έως 16:00.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.tuvaustria.academy/category_id=5%26service_id=158

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε μας στο 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα