Νίκος
Καραγιάννης

Νέα μεγάλα έργα προετοιμάζονται για το αεροδρόμιο Πάρου με έγγραφο της ΥΠΑ σε απάντηση σχετικής ερώτησης στη Βουλή και μάλιστα ένας νέος αεροσταθμός 13.000τμ. Τουλάχιστον τρία μεγάλα έργα είναι ώριμα προς δημοπράτηση υπό την αίρεση της εξεύρεσης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως αποκαλύπτει το έγγραφο, η ΥΠΑ έχει εγκρίνει τις εξής μελέτες:

Επέκταση Διαδρόμου

Έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη. Θα γίνει αμφίπλευρη επέκταση του διαδρόμου κατά 199,50 μέτρα σε κάθε άκρο. Με την νέα προσθήκη ο διάδρομος θα φτάσει σε μήκος τα 1.799 μέτρα έναντι 1.400 μέτρων σήμερα. Επίσης θα τροποποιηθεί η περιμετρική οδός εκεί που θα γίνει η επέκταση και θα γίνει και επέκταση της φωτοσήμανσης.

Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών

Προβλέπεται η αμφίπλευρη επέκταση του δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών, κατά 90 μέτρα προς νότο και 50 μέτρα προς βορρά. Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι διαστάσεις θα είναι 340χ130 (από 200χ130 σήμερα). Περιλαμβάνονται εργασίες φωτισμού και φωτοσήμανσης.

Νέος Αεροσταθμός και Περιβάλλων Χώρος Αυτού

Έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη για την κατασκευή νέου Αεροσταθμού 13.000τμ περίπου, περιβάλλων στην πλευρά της πόλης με χώρους στάθμευσης οχημάτων, εσωτερικό οδικό δίκτυο, διαμόρφωση χώρου μεταξύ αεροσταθμού και δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών. Το κόστος των έργων έχει εκτιμηθεί σε 37.894.400 ευρώ με ΦΠΑ. Ο σημερινός αεροσταθμός έχει όγκο 745τμ.

Τα τρία έργα έχουν προταθεί να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ. Αναθέτουσα Αρχή των έργων είναι η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σημαντική παράμετρος είναι πως με την από 23.9.19 απόφαση του ΥΠΕΝ, έχουν τροποποιηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου αερολιμένα Πάρου. Στις 29 Οκτωβρίου 2019 υποβλήθηκε φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρωντου αεροδρομίου στο υπουργείο Περιβάλλοντος για το έργο του νέου αεροσταθμού και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα έχει εκπονηθεί μία μελέτη για την υδραυλική προστασία των πρανών της δυτικής πλευράς του νέου αεροδρομίου, για την υλοποίηση υδραυλικών έργων αλλά και ασφαλτοστρώσεων, έργο που θεωρείται από την ΥΠΑ, απαραίτητο για λόγους τεχνικούς και περιβαλλοντικούς. Στα έργα τέλος εντάσσονται και η κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού και φυλακίου ασφαλείας, αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας λυμάτων και την υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV