Βάσω
Βελίκοβα

Υπεγράφη η σύμβαση για νέο κτιριακό έργο στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το έργο «Ανέγερση κτιρίου ΙΠΤΗΛ (AΙ NUCLEUS, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ)». Ανάδοχος του έργου είναι η ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. ενώ υπεργολάβοι του νικητή είναι οι εξής: ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ- ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο.Ε. Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Χ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Αναθέτουσα αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Η επιλογή του νικητή έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2024 και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 21 μήνες, με ημερομηνία έναρξης τις 14 Μαρτίου 2024.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 2,41 εκατ ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,94 εκατ. ευρώ), ενώ η αξία όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανέρχεται στα 1,94 εκατ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από το έργο με τίτλο «Υποέργο 4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ 2.0», το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» [Project title: Creation – Expansion -Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI)] του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Next Generation EU μέσω του ΠΔΕ [ΣΑΤΑ ΤΑ019], κατά ένα μέρος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 από τη ΣΑΕ 013/2 (ως τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 013/2) του έργου (δυνάμει απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και κατά ένα μέρος από ιδίους πόρους.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου (μελετοκατασκευή) με τίτλο «Υποέργο 9: Ανέγερση κτιρίου ΙΠΤΗΛ (AΙ Nucleus – Τεχνόπολη)».

Η εργολαβία έχει σαν αντικείμενο την πλήρη κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου γραφείων υψηλών προδιαγραφών με ενεργειακή κατάταξη Α+ ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. όπως και να προσαρμοστεί στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Τέλος, το σύνολο των μελετών σε όλα τους τα στάδια θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις όλων των Κανονισμών (Οικοδομικός, Κτιριοδομικός, ΕΤΕΠ, Ευρωκώδικες κλπ) όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV