Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σχέδιο του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, με προθεσμία την 19η Ιουλίου 2019. 

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο του Πενταετούς Προγράμματος 2019-2023, η βασική στόχευση είναι η «πύκνωση» των συνδέσεων/παροχών πάνω στο ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου καθότι με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου διανομής τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Συνολικά, προβλέπεται επέκταση του δικτύου χαμηλής πίεσης κατά 577 χλμ. και του δικτύου μέσης πίεσης κατά 9 χλμ.

Ανάμεσα στους βασικούς άξονες προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, βρίσκεται η σύνδεση των μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών πελατών καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου βάσει  κριτηρίων για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών.

Στον προγραμματισμό των έργων, ιδιαίτερη σημασία δίνεται φυσικά και στην εξασφάλιση της επάρκειας του δικτύου πίεσης 25 mbar στο Κέντρο της Αθήνας με στόχο  την  ελαχιστοποίηση  των  φαινομένων  πτώσης  πίεσης.

Παράλληλα, για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών, προβλέπεται η στοχευμένη ανάπτυξη του δικτύου διανομής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των νέων έργων, χωρίς  να επιβαρύνονται οι καταναλωτές.

Το υφιστάμενο δίκτυο χαμηλής πίεσης της ΕΔΑ Αττικής σήμερα αγγίζει τα 3.148 χλμ. και το μέσης πίεσης τα 328 χλμ., καλύπτοντας περί το 55% του οδικού δικτύου της Περιφέρειας με κτίρια, όπου υπάρχει η βασική υποδομή για περαιτέρω  ανάπτυξη δικτύου. Η διανεμόμενη ενέργεια το 2018 στο σύνολο των 52 Δήμων που εξυπηρετούνται, ανήλθε σχεδόν σε 3,5 εκατ. MWh, με τις ενεργές συνδέσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους να φτάνουν αθροιστικά τις 120.315. 

Όπως αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη διαβούλευση:

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής, 2019-2023, όπως αυτό υποβλήθηκε από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε..

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), όπως ισχύει, στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής αναφέρονται διακριτά:

α. Οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

β. Οι νέες περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

γ. Ο προϋπολογισμός έργων για την πραγματοποίηση νέων συνδέσεων σε υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

δ. Ο τρόπος χρηματοδότησης και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων.

ε. Η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής, 2019-2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2019.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV