Βαγγέλης
Θάνος

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση του πρώτου Ειδικού Πιλοτικού Έργου (ΕΠΕ) που θα εγκατασταθεί στην Αστυπάλαια. Στόχος του έργου είναι να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η προκήρυξη για την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου στην Αστυπάλαια, θα προκηρυχθεί εντός του Μαΐου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και τη γενικότερη λειτουργία του έργου.

Η Αστυπάλαια επελέγη για την υλοποίηση του πρώτου εκ των τριών ΕΠΕ που θα κατασκευαστούν σε τρία διαφορετικά ηλεκτρικά συστήματα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

Τα Ειδικά Πιλοτικά Έργα αποτελούνται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε συνδυασμό με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον θα μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ.

Στόχος είναι η επίτευξη υψηλότερης διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ σε ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κάλυψης της ζήτησης και της ασφαλούς λειτουργίας τους, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας και ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του α’ σταδίου της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα πρέπει να κατατεθεί από τον επιλεγέντα συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή, ύψους 750.000 ευρώ.

Το ποσό της επιστολής αποτελεί ποσοστό 15% του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής της συνολικής επένδυσης, θεωρώντας ως βάση υπολογισμού το ενδεικτικό ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτότητα έργου

Ο υβριδικός σταθμός κατά την πρώτη φάση απαρτίζεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος κατ’ ελάχιστον 3 MW, ως μονάδα παραγωγής ΑΠΕ και από σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθαρής χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 7,2 MWh.

Το σχέδιο προβλέπει ότι  για λόγους ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος της Αστυπάλαιας, οι εγκαταστάσεις του ΥΒΣ και ιδίως τα συστήματα αποθήκευσης του ΕΠΕ είναι προτιμότερο να χωροθετηθούν πλησίον του υφιστάμενου τοπικού σταθμού παραγωγής.

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Πρώτη φάση

Κατά την πρώτη φάση θα αναπτυχθούν μονάδες ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και συμπληρωματικές  υποδομές διαχείρισης. Οι υποδομές θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νησί και λειτουργούν.

Όσο η πρώτη φάση θα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θερμικές μονάδες της ΔΕΗ θα λειτουργούν παράλληλα , ακόμα κι αν δοθεί η δυνατότητα να σταματήσουν . Η διατήρηση των θερμικών μονάδων στοχεύει να διευκολύνει τη διαχείριση και την ασφάλεια λειτουργίας του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση το πιλοτικό έργο θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός είκοσι μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ.

Δεύτερη φάση

Η δεύτερη φάση αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για στην Α’ φάση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται επέκταση του δυναμικού παραγωγής ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του υβριδικού σταθμού.

Σύμφωνα με το σχέδιο , στη β’ φάση προβλέπεται πλέον η συστηματική διακοπή της λειτουργίας των θερμικών μονάδων υπό την προϋπόθεση, φυσικά , της εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ομαλής τροφοδότησης του ηλεκτρικού συστήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε πως, η μετάβαση από την α΄ στη β΄ φάση τελεί υπό την αίρεση θετικής αποτίμησης της λειτουργίας του ειδικού πιλοτικού έργου (ΕΠΕ) και του τοπικού ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια της α’ φάσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV