Connect with us

Τουριστικές υποδομές - Τουρισμός

Μέσα στο Ψήφισμα της Κομισιόν οι προτάσεις Κουντουρά για την επανεκκίνηση του τουρισμού

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Έλενα Κουντουρά Ευρωβουλευτής

Στο κοινό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην ΕΕ ενσωματώθηκαν οι προτάσεις της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και εισηγήτριας της Ευρωομάδας της GUE/NGL Έλενας Κουντουρά, αποτελώντας κρίσιμη σε αυτή τη συγκυρία παρέμβαση προς όφελος της Ελλάδας και του εγχώριου τουριστικού και ταξιδιωτικού κλάδου.

Το ψήφισμα, το πρώτο από την αρχή της πανδημίας για τη στήριξη του τουρισμού, εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψηφίζεται αύριο και την Παρασκευή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι θέσεις και προτάσεις που επεξεργάστηκε και προώθησε η κυρία Κουντουρά έγιναν αποδεκτές από τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση του προς ψήφιση κειμένου. Στοχεύουν στην άσκηση πίεσης για την άμεση και επείγουσα αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που ανέδειξε η πανδημία για τον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα για:

– Tη θωράκιση του τουρισμού και των μετακινήσεων εντός της ΕΕ με αξιόπιστα, άμεσου αποτελέσματος, και προσιτά στην τιμή τεστ ανίχνευσης του ιού, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών

– Την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρομεσαίων, με την απαιτούμενη ρευστότητα για την επιβίωση τους, και την αποφυγή χρεοκοπιών και απολύσεων

– Τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργαζομένων

– Τη θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου για τον Κοινωνικό Τουρισμό με την επέκταση των εθνικών προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού διασυνοριακά

– Την οριζόντια εφαρμογή στα κράτη-μέλη της ΕΕ του εθελοντικού βάουτσερ, για την ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της βιωσιμότητας του κλάδου

– Τη δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού για την εξασφάλιση ρευστότητας στον κλάδο και άμεσων αποζημιώσεων στους καταναλωτές

– Τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό.

Πιο αναλυτικά, στο κείμενο του ψηφίσματος εντάχθηκαν οι εξής βασικές θέσεις και προτάσεις που υποστηρίζει η GUE/NGL:

Ενιαίο στην ΕΕ Πλαίσιο Κριτηρίων Επανεκκίνησης – Προστασία ταξιδιωτών & πολιτών με τη χρήση γρήγορων αξιόπιστων και προσιτών στην τιμή τεστ

Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να εξασφαλίσουν τη διενέργεια τεστ, δωρεάν για τους πολίτες, στις μετακινήσεις και τα ταξίδια στην ΕΕ, ως αποτελεσματικό μέσο περιορισμού της εξάπλωσης του ιού, που ενισχύει την εμπιστοσύνη στις περιπτώσεις όπου η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν είναι δυνατή.

Καλείται η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων ECDC και τα κράτη-μέλη να εξετάζουν και να προκρίνουν τα τεστ που είναι γρήγορου αποτελέσματος, αξιόπιστα και προσιτά σε κόστος.

Θέτει προϋπόθεση την ύπαρξη πλαισίου ενιαίων στην ΕΕ κριτηρίων για την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και συνοριακών ελέγχων όσον αφορά τις περιοχές, περιφέρειες και χώρες με θετική εξέλιξη και παρόμοιες επιδημιολογικές συνθήκες, που είναι κρίσιμος παράγοντας για την επανεκκίνηση των ασφαλών ταξιδίων και μεταφορών, και των τουριστικών υπηρεσιών.

Να τηρούνται οι αρχές του σεβασμού στην ιδιωτικότητα των ατόμων και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, κατά τη χρήση από τα κράτη-μέλη συστημάτων νέας τεχνολογίας για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των κρουσμάτων.

Προστασία Επιχειρήσεων και Εργαζομένων

Η Επιτροπή καλείται να εξασφαλίσει την προστασία των θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος SURE, ώστε τα κράτη Μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της εργασίας βραχυπρόθεσμα. Τονίζεται επίσης η σημασία επιπλέον πρωτοβουλιών στήριξης για να μην χαθούν θέσεις εργασίας ή να οξυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες.

Προτάσσεται η επείγουσα ανάγκη η Κομισιόν και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν άμεσα τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να διευθετήσουν άμεσα τα ζητήματα ρευστότητας, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να μειώσουν τα διοικητικά βάρη.

Ζητά από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της επείγουσας υποστήριξης μέσα από τα εργαλεία που ήδη έχουν ανακοινώσει για να λάβουν μέτρα αποφυγής χρεωκοπιών. Τονίζεται ότι χιλιάδες επιχειρήσεις ειδικά οι μικρομεσαίες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, ενώ πολλές εξ αυτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρεωκοπίας.

Η Κομισιόν να διερευνήσει τη δυνατότητα για ένα ευρωπαϊκό σχήμα ταξιδιωτικών εγγυήσεων, όπως εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη, για τη διασφάλιση της οικονομικής ρευστότητας, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα των ακυρώσεων στους ταξιδιώτες που είχαν προχωρήσει σε κράτηση.

Περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στα οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια (που δεν υπήρχαν στο προσχέδιο του Ψηφίσματος), όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ άμεσα αλλά και στον προϋπολογισμό της ΕΕ έως το 2027.

Γενναία Στήριξη του Κοινωνικού Τουρισμού στην ΕΕ

Προτείνει τη θέσπιση στην ΕΕ ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου για τον Κοινωνικό Τουρισμό που θα επιτρέπει οι δικαιούχοι και συνολικά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να μπορούν να κάνουν χρήση προγραμμάτων και βάουτσερ διακοπών κοινωνικού τουρισμού, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ που προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα.

Ενιαία εφαρμογή για το εθελοντικό βάουτσερ οριζόντια στην Ευρώπη

Ζητά από την Επιτροπή να εξασφαλιστούν ενιαίοι κανόνες στην ΕΕ για τους όρους και προϋποθέσεις των εθελοντικών βάουτσερ.
Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή και ενιαία εφαρμογή στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προωθήσει τη χρήση εναρμονισμένων κανόνων για τα εθελοντικά βάουτσερ, ώστε να εξασφαλίσει ταυτόχρονα και οριζόντια στην Ευρώπη τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό

Έχει ενταχθεί εκ νέου η πρόταση της Έλενας Κουντουρά για τη δημιουργία μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό, Crisis-Management Mechanism (CMM) for the EU Tourism sector, που είχε ήδη υιοθετηθεί σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2019, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κρίσεων όπως η πανδημία αλλά και μελλοντικών κρίσεων.

Η Κομισιόν καλείται να εκδώσει οδηγίες στη βάση των καλών πρακτικών στον τομέα του τουρισμού, για την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας κρίσεων, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας ψηφιακών πλατφορμών για την ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης.

image_pdfimage_print

Τουριστικές υποδομές - Τουρισμός

TUV NORD: Δύο ξενοδοχεία Aldemar αξιολογήθηκαν με Safe Start

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

TÜV Hellas TÜV Nord Λογότυπο

Τα ξενοδοχεία Aldemar Οlympian Village και Aldemar Knossos Royal του ομώνυμου ξενοδοχειακού ομίλου αξιολόγησε με βάση την υπηρεσία Safe Restart η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η αξιολόγηση ενός από τους μεγαλύτερους και πιο δημοφιλείς τουριστικούς ομίλους της χώρας αποτελεί επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας ανάμεσα στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την Aldemar Resorts και ταυτόχρονα αποτελεί μια ακόμη «ψήφο εμπιστοσύνης» για την υπηρεσία Safe Restart.

Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων Olympian Village Beach resort στην Ολυμπία βρίσκεται σε μια ιστορική τοποθεσία, στην Δυτική Πελοπόννησο και απλώνεται κατά μήκος της παραλίας περιτριγυρισμένο από δεκάδες πισίνες και περιποιημένους κήπους. Το εντυπωσιακό αυτό παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, βραβευμένο ως το καλύτερο Beach Resort για το 2016 (Hospitality Awards), αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό τουριστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αντίστοιχα, το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Knossos Royal χαρακτηρίζεται από περίτεχνα διακοσμημένα και ανακαινισμένα καταλύματα Μινωικού ρυθμού, διαφανείς πισίνες και καταπράσινους κήπους που διαμορφώνουν ένα άνετο και ζεστό οικογενειακό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία Safe Restart πραγματοποιείται μόνο σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εν λειτουργία ενώ ο Φορέας Πιστοποίησης παρέχει την υπηρεσία σε τιμές κόστους, ως έμπρακτη απόδειξη της υποστήριξης στον δοκιμαζόμενο τουριστικό κλάδο. Επιπλέον, η υπηρεσία έχει δημιουργηθεί ακολουθώντας πλήρως τις ισχύουσες Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts τόνισε πως:
Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Σε συνέχεια της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης προχωρήσαμε σε πιστοποίηση από την TUV Hellas με το πιστοποιητικό Safe Restart. Μια διάκριση, με σημερινά δεδομένα, απαραίτητη για την ενημέρωση του επισκέπτη που αναζητεί το απόλυτο στην τήρηση των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας στην περίοδο του κορωνοϊού.

Η κ. Uxue Azpiroz της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά:
Η συνεργασία μας ξεκίνησε με την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων το 2004 και μέχρι σήμερα η συνεργασία έχει επεκταθεί με διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης των στελεχών, στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης όπου πάντα η ΑLDEMAR RESORTS ήταν πρωτοπόρος με την δράση MARE VERDE, στις τεχνικές επιθεωρήσεις του εξοπλισμού όπως ανελκυστήρες, παιδικές χαρές και water parks, καθώς επίσης και στις επιθεωρήσεις κατάταξης σε Αστέρια του συνόλου των μονάδων του Ομίλου ALDEMAR RESORTS. Η αξιολόγηση «Safe Restart» , ήρθε ως επισφράγισμα της δέσμευσης της διοίκησης και του συνόλου των στελεχών του Ομίλου στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και φυσικά στην ικανοποίηση των πελατών

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Τουριστικές υποδομές - Τουρισμός

Επαναλειτουργεί οκτώ ξενοδοχεία ο όμιλος Mitsis

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Mitsis Hotels

Ο Όμιλος Mitsis Hotels ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας 3 ακόμη ξενοδοχειακών του μονάδων, φτάνοντας τα 8 σε λειτουργία ξενοδοχεία από το σύνολο των 17 μονάδων που διαχειρίζεται, καθώς η λειτουργία των ξενοδοχείων που άνοιξαν στις αρχές Ιουλίου βαίνει ομαλά και οι πληρότητες είναι σε πολύ καλό επίπεδο σε όλους τους προορισμούς, ενώ εξετάζει το άνοιγμα ακόμα δύο μονάδων μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
Έτσι, μετά την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων Rinela στην Κρήτη, Alila στη Ρόδο, Blue Domes στην Κω, Galini στα Καμένα Βούρλα και Sofitel Athens Airport, στις 8 Αυγούστου θα υποδεχθούν και πάλι τους επισκέπτες τους τα ξενοδοχεία Rodos Maris Resort & Spa στη Ρόδο και Norida Beach Hotel στην Κω, ενώ στις 22 Αυγούστου ανοίγει και το Laguna Resort & Spa στην Κρήτη, προσθέτοντας ένα ακόμη εν λειτουργία ξενοδοχείο σε κάθε προορισμό.

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και των μελών του προσωπικού του, ο Όμιλος Mitsis Hotels έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρες Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας, το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού της Ελλάδας και προβλέπει όλα τα μέτρα, τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας για όλα τα τμήματα των ξενοδοχείων του:

1. Λειτουργία σε χαμηλή πληρότητα.
2. Εκτενής απολύμανση των σημείων συχνής επαφής στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια.
3. Παροχή ατομικής συσκευασίας υγιεινής σε όλους τους επισκέπτες κατά την άφιξη.
4. Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων σύμφωνα με τις διαδικασίες HACCP.
5. 24ωρη λειτουργία των εστιατορίων και ανέπαφο service.
6. Αυστηρά μέτρα προστασίας στους χώρους ψυχαγωγίας, τις πισίνες και τις βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία παραλίες του Ομίλου.
7. Αυτοματοποιημένη διαδικασία με ηλεκτρονικό check-in / check-out.
8. Ιατρική φροντίδα 24/7 προς τους επισκέπτες των ξενοδοχείων.
9. Σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης για το προσωπικό.
10. Εβδομαδιαία μοριακά τεστ PCR για το προσωπικό σε κυλιόμενο πρόγραμμα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα υγείας.
11. Ενημερωτική εκστρατεία σε όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου.

Το σύνολο των ξενοδοχείων του Ομίλου έχει λάβει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Λειτουργίας Health First από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Τουρισμού. Επίσης, τα ξενοδοχεία Alila, Blue Domes, Galini, Rinela και Sofitel έλαβαν την πιστοποίηση “Safe Restart” από την TUV Hellas (TUV Nord), ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να πιστοποιηθούν από την TUV Hellas και τα Rodos Maris, Norida και Laguna πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

“Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ξενοδοχείων μας, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού της χώρας, η λεπτομερής εκπαίδευση του προσωπικού μας καθώς και η αφοσίωσή τους στην προστασία της υγείας των πελατών μας και στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας 5* έχουν ως αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο αλλά και του ελληνικού κοινού, που επέλεξαν τον Όμιλο και τα ξενοδοχεία του για τις διακοπές τους για μια ακόμη χρονιά”, ανέφερε ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Με βάση τις εξελίξεις και την τουριστική ζήτηση, αναμένεται η λειτουργία 2 ακόμη μονάδων του Ομίλου έως τα τέλη Αυγούστου, για τις οποίες θα γίνουν εκ νέου ανακοινώσεις, με στόχο την προσφορά της μοναδικής εμπειρίας των Mitsis Hotels σε κάθε επισκέπτη και την στήριξη της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Τουριστικές υποδομές - Τουρισμός

Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

ΚΠΙΣΝ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το Υπουργείο Τουρισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά.

Στόχος της συνεργασίας είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογικές εφαρμογές που θα στοχεύουν στην προώθηση του οικογενειακού τουρισμού και στην ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας μας ως μέρος της οικογενειακής τουριστικής εμπειρίας.

Μέσω των εφαρμογών τα μνημεία και η ιστορία της χώρας μας θα είναι προσβάσιμα και θελκτικά σε κάθε μέλος μιας οικογένειας που επισκέπτεται την Ελλάδα, καθώς μέσα από φορητές συσκευές (iOS και Android) θα πλοηγούν παιδιά ηλικίας από 4 έως 14 ετών σε 12 αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.

Οι εφαρμογές θα είναι προσαρμοσμένες σε σειρά γλωσσών ώστε να απευθύνονται σε όσο το δυνατό περισσότερους ξένους επισκέπτες, καθώς βέβαια και στην ελληνική γλώσσα για το εγχώριο κοινό.

«Ο οικογενειακός τουρισμός είναι μία μεγάλη αγορά για τη χώρα μας και αποτελεί στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου Τουρισμού να εμπλουτίσει και να αναβαθμίσει την οικογενειακή εμπειρία διακοπών με νέες τουριστικές υπηρεσίες ώστε να μην περιορίζεται στο δίπτυχο Ήλιος – Θάλασσα» δήλωσε κατά την υπογραφή του Μνημονίου ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, συμπληρώνοντας:

«Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνογνωσία και η εμπειρία που διαθέτει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser είναι εξαιρετικά πολύτιμη και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να προσφέρουμε ένα θελκτικό προϊόν για όλη την οικογένεια, καθώς ατενίζουμε τη θερινή σεζόν του 2021 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους».

Αντίστοιχα, ο Δρ. Δημήτρης Κράλλης, Διευθυντής του Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, Simon Fraser University, σχολίασε:

«Μέσω της θελκτικής αυτής προσέγγισης στη διαδραστική ιστόρηση, οι εφαρμογές μας θα φέρουν στη ζωή μύθους και ιστορία και θα ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον του παιδικού μας κοινού. Μέσω έξυπνα σχεδιασμένων κινουμένων σχεδίων, βίντεο και παιχνιδοποιημένης πλοήγησης, τα παιδιά θα γνωρίσουν το παρελθόν, τους μύθους και τον πολιτισμό της Ελλάδας».

Οι εφαρμογές θα παραχθούν στην Ελλάδα από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών που συγκροτήθηκε και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια και ως τον Σεπτέμβριο του 2020, μέσω χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η τεχνολογία και το παιδαγωγικό πλαίσιο είναι απότοκα της επένδυσης αυτής του ΙΣΝ, ύψους 2 εκ. δολαρίων Καναδά.

Η υψηλή επιστασία και η διαχείριση της ομάδας στην Ελλάδα θα γίνει από τα μέλη του Κέντρου Νέων Μέσων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά.

Σημειώνεται ότι οι εφαρμογές θα βασιστούν στην υπάρχουσα και συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία, αισθητική και παιδαγωγική προσέγγιση – όπως αυτή εκφράστηκε στην πλατφόρμα «staellinika» που ήδη χρησιμοποιείται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και μυθολογίας στην ομογένεια της διασποράς, μέσω συνεργασίας του Εργαστηρίου Νέων Μέσων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα