Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Ενώσεις Εταιρειών Ηλεκτρισμού: Ραγδαίος μετασχηματισμός του παγκόσμιου ηλεκτρικού τομέα, αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός

Δημοσιεύθηκε

στις

Πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 9-10 Απριλίου, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ενώσεων ηλεκτρικής ενέργειας του κόσμου: Ενώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας Αυστραλίας, Ένωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Καναδά, Ινστιτούτο Ηλεκτρικής Ενέργειας Edison, Eurelectric (η ένωση που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού) και Συνομοσπονδία Ηλεκτρικών Εταιρειών της Ιαπωνίας.

Στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης. Στην 25η Επέτειο, από την πρώτη Διάσκεψη Κορυφής, η οποία είχε επίσης διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον, οι Ενώσεις αυτές εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

Ως ηγέτες της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο, αναγνωρίζουμε ότι ο παγκόσμιος ηλεκτρικός τομέας βρίσκεται εν μέσω ενός ριζικού μετασχηματισμού. Πιστεύουμε ότι οι πελάτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού. Η συμβολή νέων και καθαρών τεχνολογιών, η εξελισσόμενη κοινωνική πολιτική και οι ραγδαία μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανά τον κόσμο.

Με την προοδευτική απανθρακοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός θα επιταχύνει τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και σε άλλους τομείς της οικονομίας, προσφέροντας μια ανταγωνιστική ενέργεια, ως εργαλείο μετασχηματισμού, σε πελάτες, πόλεις
και κοινότητες.

Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, ως θεμέλιο των εξελισσόμενων μελλοντικών ενεργειακών συστημάτων, θα επιφέρει άμεσες και απτές βελτιώσεις, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ηλεκτρική ενέργεια θα προσφέρει επίσης αναβαθμισμένες παροχές στους πελάτες, σε θέματα όπως οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες ενέργειας και η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια θα συμβάλει στον μηδενισμό των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και θα συνεισφέρει στην ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας.

Απαιτούνται επενδύσεις για την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, για την καινοτομία και για μεταβατικές τεχνολογίες κατά μήκος ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι επίσης σημαντικό να επενδύσουμε για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων υποδομών στην αξιακή αλυσίδα και να λάβουμε μέτρα για τη μακροπρόθεσμη μετάβαση προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι νέες πολιτικές θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την παραγωγή και την παροχή αξιόπιστης και καθαρότερης ηλεκτρικής ενέργειας, με πιο προσιτό κόστος όσο ποτέ άλλοτε.

Οι εταιρείες-μέλη των Ενώσεών μας αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα στο ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο και εντείνουν με ενθουσιασμό τις προσπάθειές τους προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προσδοκίες όλων των πελατών τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτόν τον στόχο είναι πολλοί.

Στο επίκεντρο της υλοποίησης της ενεργειακής μετάβασης βρίσκονται οι σημαντικές δυνατότητες που παρέχει η ευρεία ανάπτυξη μιας πιο «έξυπνης» ενεργειακής υποδομής σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία μιας βελτιωμένης υποδομής, που περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας, την ενίσχυση του δικτύου, την προηγμένη καταμέτρηση, την καθολική εφαρμογή της τηλεπισκόπησης και του αυτοματισμού, τα μικροδίκτυα, την προστασία του κυβερνοχώρου και το υδρογόνο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός εξελισσόμενου σύγχρονου ενεργειακού συστήματος και ταυτόχρονα διευκολύνουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Ένα πιο «έξυπνο» ενεργειακό δίκτυο με τις κατάλληλες δομές τιμολόγησης θα επιτρέψει την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των καθαρότερων μορφών ενέργειας, αποφέροντας οφέλη τόσο για τον πελάτη όσο και για το κλίμα.

Κεντρική θέση στις προσπάθειες δημιουργίας ενός ενεργειακού συστήματος με πιο άμεση ανταπόκριση, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα έχουν οι πολιτικές που
αναγνωρίζουν επίσης τον κρίσιμο ρόλο της διαφοροποίησης των καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη διαχείριση της ζήτησης και αναπτύσσοντας ψηφιακά δίκτυα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, οι Ενώσεις Ηλεκτρικών Εταιρειών που εκπροσωπούνται εδώ στην Ουάσινγκτον δεσμεύονται όλες πλήρως να συμβάλουν στην υλοποίηση ενός εκσυγχρονισμένου δικτύου ενέργειας από τις εταιρείες-μέλη τους παγκοσμίως, καθώς και να αξιοποιήσουν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια δέσμευση. Υπό αυτό το πρίσμα, οι κατά τόπους εναλλακτικές προτάσεις είναι καίριας σημασίας.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις –μεταξύ των οποίων το κόστος και το ρυθμιστικό πλαίσιο– ως προς την προώθηση μιας ταχείας και ευρείας ενσωμάτωσης και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.

Ειδικότερα, η τιμολόγηση και οι ρυθμιστικές πολιτικές θα πρέπει να γίνουν πιο καινοτόμες και ευέλικτες, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις αναγκαίες επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι αυτά τα κόστη αντισταθμίζονται από τα πολλαπλά οφέλη.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τα ζωτικής σημασίας οφέλη, τα οποία μπορούν και πρόκειται να αποκομίσουν οι πελάτες και γενικότερα η κοινωνία, υιοθετώντας πολιτικές που θα προάγουν την ανάπτυξη ενός εκσυγχρονισμένου ενεργειακού συστήματος.

Καλούμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν αυτήν τη διαδικασία μέσω της αναβάθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου και της συμμετοχής των καταναλωτών, προάγοντας τις αποδοτικές επενδύσεις σε όλη την αξιακή αλυσίδα.

Περαιτέρω, η προώθηση του εξηλεκτρισμού, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών, των νοικοκυριών, της βιομηχανίας και των «έξυπνων» κοινοτήτων, θα ενδυναμώσει τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Τέλος, ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί τη ζωτική βάση για την παροχή ασφαλούς, αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής και καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ανά την υφήλιο.

Εν όψει αυτής της κοινής επιταγής, οι Ενώσεις δεσμεύονται για έναν συνεργατικό διάλογο και δράσεις στο μεσοδιάστημα των Διασκέψεων Κορυφής, με σκοπό να προωθήσουν: 

– Τη συμμετοχή των καταναλωτών και την ενίσχυση του ρόλου τους, 

– Τις στρατηγικές εξηλεκτρισμού για τις μεταφορές, τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία και τις «έξυπνες» κοινότητες, 

– Υποδομές «έξυπνης» ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

– Ρυθμιστικές λύσεις για την προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και των αποτελεσματικών επενδύσεων, και

– Μέτρα προστασίας και ανθεκτικότητας για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα