Newsroom

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε €535 εκατ., σε σχέση με €79 εκατ. για το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2021, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €367 εκατ..

Τα θετικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν κυρίως την αύξηση στα διεθνή περιθώρια διύλισης, τη βελτιωμένη κερδοφορία στις εξαγωγές και στις θυγατρικές εξωτερικού αλλά και την αυξημένη ζήτηση στην ελληνική αγορά λόγω τουρισμού, ιδιαίτερα σε πωλήσεις αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων. Τα ανωτέρω αντιστάθμισαν την επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και φυσικού αερίου στο λειτουργικό κόστος, καθώς και την επίπτωση των προγραμματισμένων σταματημάτων στα διυλιστήριά μας για συντήρηση.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,2 εκατ. τόνους, καθώς κατά τη διάρκεια του τριμήνου υλοποιήθηκαν με ασφάλεια και επιτυχία τόσο το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης (Full Turnaround) στο διυλιστήριο Ελευσίνας, όσο και η προγραμματισμένη συντήρηση στο συγκρότημα FCC του διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Σαν αποτέλεσμα της μείωσης παραγωγής λόγω των συντηρήσεων, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. τόνους (-16%), με σημαντικά αυξημένη συνεισφορά από τα αεροπορικά και τα ναυτιλιακά καύσιμα, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA, ανήλθαν στα €738 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €526 εκατ., καθώς ευνοήθηκαν από την επίδραση των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου στην αποτίμηση των σταθερών αποθεμάτων που τηρούνται.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Η στρατηγική μετασχηματισμού του Ομίλου με επένδυση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος υλοποιείται με επιτυχία, καθώς μέσα το Β’ Τρίμηνο 2022 ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία του νέου, μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λειτουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρκου 204 MW στην Κοζάνη. Ο αντίκτυπος της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα θετικός τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας, όσο και στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, καθώς υποκαθιστά εισαγωγές πολύ ακριβού φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι μέσα στον Ιούλιο 2022, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε ΑΠΕ αυξήθηκε περαιτέρω στα 340 MW μετά και από την εξαγορά 55 MW αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εν λειτουργία σε 1 GW μεσοπρόθεσμα και μέχρι και άνω των 2 GW έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος μέσω της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε. υπέγραψε στις 4 Ιουλίου 2022 όρους Συνεργασίας (Heads of Terms) με ποσοστά συμμετοχής 50-50 με την εταιρεία RWE Renewables GmbH, θυγατρική της RWE, με σκοπό την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, προχωρούν οι μελέτες για περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διυλιστηρίων και των δικτύων πρατηρίων του Ομίλου μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και παραγωγής πράσινου υδρογόνου.

Ιστορικό υψηλό των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων σε Ευρώ, καθώς και των διεθνών περιθωρίων διύλισης το Β’ Τρίμηνο 2022

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν το B’ Τρίμηνο του 2022 σε ιστορικά υψηλά. Συγκεκριμένα, οι τιμές του Brent διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα $114/βαρέλι, σε σύγκριση με $69/βαρέλι το Β’ Τρίμηνο του 2021. Κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν αυτή την εικόνα, ήταν η διατάραξη των ροών και η αύξηση της αβεβαιότητας όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και η ισχυρή ζήτηση λόγω αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας.

Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται σε σχέση με το Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,07, έναντι 1,20 το Β’ Τρίμηνο 2021, συνέπεια της διαφοροποίησης της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών και των ανησυχιών όσον αφορά την υψηλότερη ενεργειακή εξάρτησης της Ευρωζώνης από εισαγωγές σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Ο συνδυασμός των υψηλότερων τιμών πετρελαίου των τελευταίων ετών και η ισχυροποίηση του δολαρίου, οδήγησαν στις υψηλότερες ιστορικά τιμές αργού και προϊόντων σε όρους Ευρώ, με τις τιμές Brent στα €107/βαρέλι σε σύγκριση με €57/βαρέλι την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψιν και την επίπτωση των αναλογικών φορολογικών επιβαρύνσεων, οι τιμές αντλίας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Η κρίση αυτή οδήγησε σε σημαντική αύξηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη διασφάλιση του ομαλού εφοδιασμού των αγορών.

Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, στο Β’ Τρίμηνο του 2022 ανέκαμψαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω κυρίως της ισχυρής ζήτησης ειδικά σε ντίζελ και βενζίνες. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς Hydrocracking και FCC διαμορφώθηκαν στο Β’ Τρίμηνο του 2022 στα $18,2/βαρέλι και $21,4/βαρέλι αντιστοίχως.

Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα ήταν 2% υψηλότερη, φτάνοντας στους 1,5 εκατ. τόνους, ενώ η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση το B’ τρίμηνο του 2022, λόγω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων σχεδόν τριπλασιάστηκε λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επιβατικής κίνησης, κυρίως λόγω τουρισμού, ενώ η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε κατά 13%.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Στο Β’ Τρίμηνο του 2022, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το Β’ Τρίμηνο του 2021, στα €25 εκατ., παρά το γεγονός ότι ο Καθαρός Δανεισμός αυξήθηκε στα €1,97 δισ., καθώς η κλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, λόγω της Ουκρανικής κρίσης, οδήγησε σε αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Αντιθέτως, ο Καθαρός Δανεισμός μειώθηκε σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας, ισχυροποιώντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €136 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το Β΄ Τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω των εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου, καθώς και της εξαγοράς του κτιρίου που εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Σαν αποτελέσματα, το Β’ τρίμηνο με συγκρίσιμα καθαρά κέρδη €367 εκατ., είναι ιδιαίτερα θετικό με ουσιαστικές βελτιώσεις σε όλες τις δραστηριότητες, κυρίως λόγω των συνθηκών στις διεθνείς αγορές, της αυξημένης ζήτησης στην Ελλάδα και των συνεχιζόμενων ενεργειών για βελτίωση στη λειτουργία του Ομίλου. Η αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο και η αυξημένη εξωστρέφεια αποδίδουν, καθώς, εκτός από την κερδοφορία που έφεραν οι επενδύσεις, η συνεισφορά από εξαγωγές, θυγατρικές του εξωτερικού και πωλήσεις σε αεροπορία, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, κατά πολύ, τη συνεισφορά της εσωτερικής αγοράς.

Μέσα στο τρίμηνο προχωρήσαμε περαιτέρω την υλοποίηση της στρατηγικής μας με νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπου πλέον έχουμε δημιουργήσει έναν καινούριο επιχειρηματικό πυλώνα σαν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην αγορά. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό μας προχωρά, με τη συνεργασία με την ExxonMobil στα οικόπεδα της Κρήτης να δίνει νέα προοπτική στις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ανάλογα, εκτιμούμε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, με έσοδα άνω των €250 εκατ. που θα κατευθυνθούν προς νέες μορφές ενέργειας και θα επιτρέψουν και μια επιπλέον διανομή στους μετόχους μας.

Τα οφέλη από τη νέα επιχειρηματική στρατηγική, την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και τη νέα οργανωτική δομή, έχουν καταστεί ορατά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτρέπουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου. Με τη σημερινή απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μας ώστε να εγκριθεί και η ανανέωση της εταιρικής μας ταυτότητας, κλείνουμε τον πρώτο κύκλο δράσεων για τις οποίες δεσμευτήκαμε στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδίου Vision 2025.»

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμήνου 2022 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Το Β’ Τρίμηνο 2022, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα €467 εκατ. έναντι €9 εκατ. το Β’ Τρίμηνο του 2021.

Το περιθώριο του συστήματος διυλιστηρίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στα $26,5/βαρέλι, διατηρώντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των διεθνών περιθωρίων.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης στην Ελευσίνα, καθώς και σε μονάδες του Ασπροπύργου. Σημειώνεται ότι στο τέλος του Γ’ Τριμήνου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα €22 εκατ., καθώς η εξομάλυνση στην παγκόσμια αγορά πολυπροπυλενίου έναντι του ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε χαμηλότερα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου.

ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο κλάδος της Εγχώριας Εμπορίας σημείωσε βελτιωμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων (+31% σε ετήσια βάση), ευνοημένος από την αυξημένη τουριστική κίνηση. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €24 εκατ..
Στη Διεθνή Εμπορία, η ανάκαμψη της ζήτησης οδήγησε σε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+24% έναντι Β’ Τριμήνου 2021) και βελτιωμένη κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €19 εκατ..

ΑΠΕ

Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ, λόγω συνεισφοράς των αιολικών πάρκων στη Ν. Εύβοια και του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, οδήγησε σε σημαντικά αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (114 GWh έναντι 13 GWh το Β’ Τρίμηνο 2021), με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να αυξάνονται σε €6 εκατ. έναντι €1 εκατ. του Β’ Τριμήνου 2021.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνεισφορά του Ομίλου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2022, ανήλθε στα €10 εκατ..

Το EBITDA της Elpedison αυξήθηκε στα €35 εκατ. κατά το B’ Τρίμηνο 2022, λόγω αυξημένης λειτουργικής ευελιξίας και βελτιστοποίησης προμηθειών φυσικού αερίου. Οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και χρηματοδότησης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV