Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Ελλάκτωρ: Εσοδα 428 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020

Δημοσιεύθηκε

στις

Έσοδα €438 εκατ. έναντι €705 εκατ. παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο ο Όμιλος Ελλάκτωρ, καταγράφοντας μείωση 38% (ή €267 εκατ.) κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής κατά €265 εκατ. αντίστοιχα, όπως εξηγεί η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου.

Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε €106,5 εκατ. έναντι €135,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 21% ή €29,1 εκατ. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) μειώθηκε κατά €25,2 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από τη βελτίωση που σημείωσε το Μεικτό Κέρδος κατά την ίδια περίοδο στον κλάδο των ΑΠΕ, όπου αυξήθηκε κατά €10,1 εκατ.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €32,2 εκατ. έναντι €31,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 1% ή €0,4 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα έξοδα μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος τα οποία ανήλθαν σε €4,8 εκατ., δηλαδή χωρίς αυτά τα έξοδα διοίκησης ανέρχονται σε €27,3 εκατ σημειώνοντας μείωση κατά 15% σε ετήσια βάση.

Το EBITDA του Ομίλου

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 σε €72,3 εκατ. έναντι €112,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 36% (ή €40,0 εκατ), επηρεαζόμενο από την εφαρμογή lockdown και κυρίως από την μείωση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους όπου η μείωση του κλάδου των Παραχωρήσεων σε επίπεδο EBITDA ανήλθε σε €26,6 εκατ. αντίστοιχα. Επίσης, τo EBITDA στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει έξοδα μετασχηματισμού ποσού €10 εκατ. (€4,8 εκατ. στα έξοδα διοίκησης και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές €5,2 εκατ. από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση), δηλαδή χωρίς αυτά διαμορφώθηκε σε €82,3 εκατ. Σημειώνεται ότι παρά τις επιπτώσεις από το COVID-19, τρεις από τους πέντε κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημείωσαν αύξηση του EBITDA, συγκεκριμένα στις ΑΠΕ, στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €19,9 εκατ., έναντι €61,6 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές €21,2 εκατ. έναντι κερδών €29,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ μετά από φόρους παρουσίασε ζημιές €32,0 εκατ. έναντι κερδών €5,7 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σε ό,τι αφορά στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

Στον κλάδο της Κατασκευής:

– H ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada – Ilteu 2c καθώς και το έργο οδοποιίας του Sebes Turda Lot-2 στην Ρουμανία.

– Το σχέδιο μετασχηματισμού του Κλάδου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, με τη μείωση των δαπανών προσωπικού και του κόστους πωληθέντων, τη διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την κατάρτιση με τις τράπεζες ενός «οδικού χάρτη» με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της Κατασκευής.

Στον κλάδο των Παραχωρήσεων:

– Η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους μειώθηκε σημαντικά λόγω της εφαρμογής των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας από την ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 (Αττική Οδός -26,6%, Μορέας -30,4%, Ολυμπία Οδός -27,2%, Γέφυρα -30,6% και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου -19,3% για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 έναντι 2019), ενώ με την άρση τους η κυκλοφορία επανακάμπτει σταδιακά.

– Στις 13.05.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ των αρμοδίων Υπουργών – εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου, της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ, της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και της Παραχωρησιούχου Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ». Η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 40 ετών – με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια – του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, αντιπροσωπεύοντας μία συνολική επένδυση της τάξεως των €100 εκατ. με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία.

Στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

– Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο ακόμη αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 ΜW, τα οποία και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 30.06.2020 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έργων ΑΠΕ της Εταιρείας και των θυγατρικών της ήταν 491 ΜW.

– Νέα έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 88,2 ΜW βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ο αρχικός στόχος ήταν να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2020 ωστόσο λόγω καθυστέρησης διοικητικών πράξεων αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η ολοκλήρωση της υλοποίησης των υπό κατασκευή αιολικών πάρκων μετατίθεται για το 2021. Διευκρινίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση έχει ήδη δοθεί τετράμηνη παράταση για την ισχύ των όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ που είχαν αρχική προθεσμία σύνδεσης την 31.12.2020.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος:

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ανανέωσε στο σύνολό τους τις συμβάσεις διαχείρισης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων η διάρκεια των οποίων έληγε εντός του έτους. Ο Όμιλος λειτουργεί 5 μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων με δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 700.000 τόνους ετησίως, 2 μονάδες επεξεργασίας κλινικών αποβλήτων, καθώς και 4 έργα παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου εκλυόμενου από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 35 MWe.

Στον Κλάδο της Ανάπτυξης Ακινήτων:

– Λόγω των μέτρων εξάπλωσης του COVID-19 η επισκεψιμότητα στο πάρκο «Smart Park» επηρεάστηκε από την αναστολή της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων από την 13.03.2020 μέχρι και την 04.05.2020. Από τα μέσα Μαϊου 2020 το πάρκο επανεκκίνησε σταδιακά, ενώ σημείωσε αύξηση επισκεψιμότητας κατά 19% τον Ιούνιο και 15% για τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

– Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δόθηκε απαλλαγή στους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020.

– Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Y.Α.1164/2020 δόθηκε απαλλαγή με παράταση της απόφασης και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στα καταστήματα επιχειρήσεων εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών και πολιτισμού

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα