Newsroom

Ολοήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή κατασκευή και την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών, διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας της Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα).

Ενόψει τη σημαντικής αυτής εκδήλωσης για τον τεχνικό κόσμο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Η ζωή μας και η δουλειά μας μπορεί να γίνει καλύτερη με τη χρήση νέων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών. Και ταυτόχρονα μπορούμε με τη χρήση νέων εργαλείων, κυρίως ψηφιακών, να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τόσο τεχνικές προκλήσεις που γνωρίζουμε όσο και προβλήματα στα οποία δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη χρήση των πόρων.

Για αυτό στο ΤΕΕ επενδύουμε σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες και για αυτό κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση για την ψηφιακή κατασκευή και την μοντελοποίηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε κλάδου προσφέρει ευκαιρίες αλλά δημιουργεί και προκλήσεις. Αυτές θα συζητήσουμε και θα αναδείξουμε, ώστε οι Έλληνες μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας, τόσο σε κατασκευαστικό όσο και μελετητικό επίπεδο, να βρίσκονται στην πρωτοπορία των εξελίξεων και να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο.»

Λίγα λόγια για το BIM

Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modeling-BIM) είναι το εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα. Βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα.

Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση της ΒΙΜ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες και βιώσιμες υποδομές, καθώς η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρήση των πόρων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν κάποιες από τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η μεθοδολογία ΒΙΜ αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον κύκλο ζωής των κτιρίων, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, που εκτείνεται μέχρι την ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων.

Είναι μάλιστα η μόνη ψηφιακή τεχνολογία που αναφέρεται στην οδηγία περί Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ και που είναι υποχρεωτική για δημόσια έργα σε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο) είναι η ΒΙΜ. Αυτή η ψηφιακή προσομοίωση αξιοποιεί την τεχνολογία, βελτιωμένες διαδικασίες και ψηφιακές πληροφορίες για να πετύχει δραστική βελτίωση αφενός των αποτελεσμάτων για τους πελάτες και τα έργα και αφετέρου των λειτουργιών που αφορούν έργα υποδομών.

To BIM αποτελεί στρατηγικό παράγοντα ενεργοποίησης για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τα κτίρια και τις υποδομές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Έχει εφαρμογή σε έργα νέων κατασκευών, αλλά μπορεί επίσης να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αναπαλαίωση, την ανακαίνιση και τη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του κλάδου.

Η εκδήλωση

Στόχος της εκδήλωσης «Ψηφιακή Κατασκευή και μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modeling-BIM)» (Digital Construction and BIM in Greece) είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο της ΒΙΜ στην Ευρώπη, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη χρήση της και πως αυτή οδηγεί στην ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα.

Οι ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπειρίες, οι κυβερνητικές πολιτικές, τα τεχνικά πρότυπα είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερίδα που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μέρος της είναι αφιερωμένο στη χαρτογράφηση των αναγκών και των δυσκολιών στην εφαρμογή της ΒΙΜ στην Ελλάδα. Θα αναζητηθούν και θα αναλυθούν τρόποι να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή της που θα οδηγήσουν στην απεικόνιση του ψηφιακού μέλλοντος του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα.

Αξιωματούχοι της ΕΕ, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους και θα αναλύσουν τις καλές πρακτικές. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜ Επιχειρήσεων (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκπροσωπηθεί στην εκδήλωση. Η ημερίδα του ΤΕΕ διοργανώνεται στο πλαίσιο των «Εθνικών Δράσεων» της EU BIM Task Group.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“Digital Construction and BIM in Greece”
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα)

9.30-10.00 Προσέλευση – Εγγραφές

 

10.00-11.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

  Γιώργος Ν. Στασινός,

Πρόεδρος ΤΕΕ

Γρηγόρης  Ζαριφόπουλος ,

Υφυπουργός  Ψηφιακής Στρατηγικής,

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γιώργιος Καραγιάννης,

Γενικός Γραμματέας Υποδομών,

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ευθύμιος Μπακογιάννης, (έχει προσκληθεί)

Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

11.00-13.00 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  «Το ΒΙΜ στην Ευρώπη και το ψηφιακό μέλλον του κλάδου της κατασκευής» 
  Ηλέκτρα Παπαδάκη,

Υπεύθυνη Πολιτικής για την καινοτομία στον τομέα των κατασκευών και το βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον,

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜ Επιχειρήσεων (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λιάνα Αναγνωστάκη,

Μέλος της EU BIM Task Group,

Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΤΕΕ

Δρ. Marzia Bolpagni,

Senior Σύμβουλος BIM CEN / TC 442 / WG2 TG1, Επικεφαλής και βοηθός συντάκτης του BIM Dictionary

Τίτλος Παρουσίασης : “Digital Construction Standardization and the Italian paradigm”

(“Τυποποίηση ψηφιακών κατασκευών και το ιταλικό πρότυπο”)

Stepanka Tomanova,

Επικεφαλής της  Κοινής Επιτροπής  ISO/TC59/SC13 &  CEN/TC442 Τίτλος Παρουσίασης :  “Standards as the basis of digitization and their use in the Czech Republic”

(“Πρότυπα ως βάση ψηφιοποίησης και η χρήση τους στην Τσεχική Δημοκρατία”)

Συζήτηση/ερωτήσεις

13.00-13.30 Διάλειμμα Καφέ – Break
13.30-15.30 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :   “Η εφαρμογή και η τεχνολογία του ΒΙΜ”
  Nικολέτα Παναγιωτίδου,

Αρχιτέκτων MSc,  Ειδικός BIM, Ιδρυτής στο BIM Design Hub

Τίτλος Παρουσίασης : Digital construction & BIM: Process & technology”  

(“Ψηφιακή κατασκευή & BIM: Διαδικασία & τεχνολογία”)

Δρ. Alexander Koutamanis,

Αρχιτέκτων, Αναπλ.Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του  Delft

Τίτλος Παρουσίασης : Prerequisites and applications of BIM  (Προϋποθέσεις και χρήσεις του ΒΙΜ )

Δήμος Τουλιάτος,

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ

“Agenda for the Digital Transformation of the Construction Industry in Greece – Memorandum of Understanding” 

      (Agenda για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα – Μνημόνιο Συνεργασίας των Ενδιαφερομένων Μερών)

Marios Messios ,

Αρχιτέκτων MSc,  Δ/νων Σύμβουλος και Συνιδρυτής  της  Parametricos Ltd

Τίτλος Παρουσίασης : “Geospatial Data and its implementation in BIM”

“Γεωπεριφερειακά δεδομένα και η εφαρμογή τους στο BIM“)

Συζήτηση/ερωτήσεις

15.30-16.00 Ελαφρύ Γεύμα
16.00-18.00 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  “Το ΒΙΜ στην Ελλάδα”
  Μιχαήλ Δακτυλίδης,

Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ

Ανδρέας Γερακάκης,

Γεν.Γραμματέας ΣΑΤΕ

Εμμανουήλ Βραϊλας,

Αντιπρόεδρος ΣΤΕΑΤ

Ιωάννης Λαδόπουλος,

Μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΜ & Μέλος της Επιτροπής BIM Task Force της EFCA  (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Μελετηρών Μηχανικών)

Συζήτηση/ερωτήσεις

18.00-18.30  Συζήτηση: Το ψηφιακό μέλλον του κλάδου της κατασκευής στην Ελλάδα

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV