Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά στο Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 65 MW, με συνοδά έργα την κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης και την κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) Ανύψωσης Υψηλής Τάσης 33/150kV, που θα εγκατασταθεί στην θέση «Μεγάλη Τούμπα» της ΔΕ Χέρσου, του Δ.Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία HELIOS INVEST BETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 65 ΜW, στην θέση «Μεγάλη Τούμπα» της ΔΕ Χέρσου, του Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης και την κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) Ανύψωσης Υψηλής Τάσης 33/150kV (ως συνοδά έργα).

Το γήπεδο εγκατάστασης του εν λόγω έργου έχει συνολική επιφάνεια 717.492,11τ.μ. Η χωροθέτηση των 118.144 φ/β πλαισίων, ονομαστικής ισχύος 550 το καθένα, αναπτύσσεται σε έκταση συνολικού εμβαδού 686.222,552τ.μ.

Η θέση του Υ/Σ Ανύψωσης Υψηλής Τάσης 33kV/150kV, βρίσκεται στο αγρόκτημα Βαπτιστή του Δ. Κιλκίς, πλησίον της γραμμής μεταφοράς 150kV ΚΙΛΚΙΣ – ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σε μη δασικού χαρακτήρα έκταση.

Σε αυτόν, προτείνεται να συνδεθούν με υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης ΜΤ 33kV ο ΦΣΠΗΕ ισχύος 25MW του ίδιου φορέα στην θέση «Σταυρός – Βεργιατούδι» των ΔΕ Χέρσου και Κιλκίς, για τον οποίο έχει εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της ΑΔΜΘ καθώς και ο υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση ΦΣΠΗΕ ισχύος 25MW στη θέση «Λόγγος» των αγροκτημάτων Καστανιών και Βαπτιστή της ΔΕ Κιλκίς, του συνδεδεμένου φορέα Helios Invest Alpha ΜΙΚΕ. Το δίκτυο ΜΤ, συνολικού μήκους 27,2km και για τα τρία (3) έργα, οδεύει κυρίως κατά μήκος υφιστάμενης οδού και διέρχεται κατά θέσεις από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Για τις ανάγκες πρόσβασης, εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού προβλέπεται η διάνοιξη τριών (3) νέων τμημάτων οδοποιίας Γ κατηγορίας (δασικές οδοί) και η βελτίωση δύο (2) υφιστάμενων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην οριστική μελέτη διάνοιξης που συνοδεύει την ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάνοιξη νέων τμημάτων:

• Α1-Τ1 μήκους περίπου 140μ.,
• Α2-Τ2 μήκους περίπου 533μ.,
• Α3-Τ3 μήκους περίπου 251μ.

και η βελτίωση των υφιστάμενων τμημάτων:

• Β1-Β΄1 μήκους περίπου 472μ.,
• Β2-Β΄2 μήκους περίπου 246μ.

Το έργο θα κατασκευαστεί με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα ΜΠΕ και την συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση, με τα συνημμένα σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα.

Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θα γίνει με τον τρόπο που θα περιγράφεται στους όρους σύνδεσης του με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.).

Για την ασφάλεια του έργου θα γίνει περίφραξη των εγκαταστάσεων και θα τοποθετηθεί σύστημα τηλεπίβλεψης, σύστημα ασφαλείας (επιτήρησης, καταγραφής με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) με κάμερες, σύστημα συναγερμού και καμερών του Σταθμού.

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όπως αποψιλώσεις και εξομάλυνση του εδάφους, εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση των στηρίξεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων, εργασίες διάνοιξη τάφρων για την τοποθέτηση των καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων επιχωματώσεων στη συνέχεια.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV