Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά στην Λάρισα.

Αναλυτικά, έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 255 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 255 MW στη θέση “Κυπάρισσος”, της Δημοτικής Ενότητας Ενιππέα, Κράννωνος, του Δήμου Κιλελέρ, Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία SUNSTAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘SUNSTAR’.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) (κατασκευή και λειτουργία) συνολικής ισχύος 255 ΜW. Το έργο αφορά σε Φ/Β Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χωροθετείται στην περιοχή της Τ.Κ. Κυπάρισσου, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στοιχείων θα γίνει πάνω σε μεταλλικό σύστημα στήριξης, η έδραση – αγκύρωση του οποίου στο έδαφος θα γίνει με κατάλληλους μεταλλικούς πασσάλους. Ο λοιπός ηλεκτρολογικός θα εγκατασταθεί σε κατάλληλους Η/Μ οικίσκους.

Το εμβαδό του αδειοδοτημένου πολυγώνου από τη ΡΑΕ, του Φ/Β Σταθμού, ανέρχεται σε E = 2.128.537 m2 και η ισχύς του Σταθμού θα είναι 255 MWp, ενώ τα γήπεδα εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού έχουν συνολικό εμβαδό 856.429,55 m2.

Ο Φ/Β Σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

 • 283.384 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 900 W, έκαστο
 • 2.500 αντιστροφείς ισχύος (inverters)
 • Σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Οικίσκους – Υ/Σ με μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης και απαραίτητο ηλεκτρολογικόυλικό (πίνακες ΑC Χαμηλής και Μέσης Τάσης)
 • Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο (AC/DC)
 • Τερματικούς Σταθμούς Μέσης Τάσης με απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακεςΜέσης Τάσης)
 • Καλωδιώσεις και υλικά διασύνδεσης
 • Σύστημα ελέγχου και μετρήσεων
 • Σύστημα γείωσης – αντικεραυνικής προστασίας
 • Περίφραξη Οικοπέδου
 • Συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης του Φ/Β πάρκου
 • Νέος Υ/Σ ανύψωσης τάσης έκτασης 1.200,00 m2 (εντός των ορίων των προαναφερθέντων οικοπέδων)

Ο Φ/Β Σταθμός θα συνδεθεί σε ένα νέο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης (Υ/Σ Υ.Τ.) 33/150 kV ο οποίος θα ανεγερθεί κατά ένα μέρος εντός του γηπέδου εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού και η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί στις υφιστάμενες εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 150 kV του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Λάρισα – Βόλος & Βόλος ΙΙ – Λάρισα ΙΙ. Η διασύνδεση του νέου Υ/Σ Υ.Τ. με τις υφιστάμενες Εναέριες Γραμμές θα πραγματοποιηθεί με υπόγεια καλώδια Υ.Τ., με σκοπό τη χαμηλότερη δυνατή όχληση στη γειτονική περιοχή του Φ/Β Σταθμού.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV