Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκά με αποθήκευση ενέργειας στη Λακωνία.

Αναλυτικά, την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 19MW και μέγιστης ισχύς παραγωγής 18,7MW, με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 76,0MWh, με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «Μυγδαλίτσα», της Δ.Ε. Μολάων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 19MW και μέγιστης παραγωγής 18,70MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW, μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW, εγκατεστημένης χωρητικότητας 76,0MWh και εγγυημένης χωρητικότητας 70,2MWh, στη θέση “Μυγδαλίτσα” του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι επιγραμματικά τα εξής:

  • Την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού.
  • Την κατασκευή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
  • Την κατασκευή πλατείας εγκατάστασης του Συστήματος Αποθήκευσης.
  • Την εγκατάσταση του Συστήματος Αποθήκευσης – Συσσωρευτών
  • Την κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης κατά μήκος των υποστηρικτικών δομών και κατά μήκος των δρόμων για τη συγκέντρωση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας, τόσο για τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μεταξύ τους, όσο και με το Οικίσκο Διασύνδεσης της διάταξης αποθήκευσης.
  • Τη διασύνδεση του έργου με τον Υφιστάμενο Υποσταθμό «Ζάρακα», ο οποίος βρίσκεται νοτιοδυτικά του έργου.

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 19ΜW και μέγιστης παραγωγής 18,70MW, θα αποτελείται από 33.043 μονοκρυσταλλικά πλαίσια ισχύος 575W της εταιρείας Jinko Solar, 76 αντιστροφείς και 3 Υποσταθμούς Παραγωγής ισχύος 6.750kVA έκαστος. Τα Φ/Β πλαίσια του σταθμού θα αναπτυχθούν σε συστοιχίες (strings), οι οποίες θα συνδέονται ανά ομάδες στους μετασχηματιστές.

Ο σταθμός αποθήκευσης αποτελείται από τριάντα έξι (36) container, 32 container συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 2,064MWh έκαστο και 4 container συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 2,465MWh έκαστο, εννέα (9) Συστήματα Μετατροπής Ισχύος (PCS) και δύο Οικίσκους Διασύνδεσης Το σύστημα αποθήκευσης του σταθμού χρησιμοποιεί ως μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικούς συσσωρευτές λιθίου συνολικής εγχεόμενης ενέργειας ίση με 18,75MW. Κάθε αποθηκευτική μονάδα διαθέτει αυτόνομα και ανεξάρτητα στοιχεία, τα οποία είναι εξοπλισμένα με μετατροπείς συνεχούς τάσεις (DC-DC converters).

Οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια σε ένα πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Επιπλέον, διαθέτουν δυνατότητα εκφόρτισης σε μεγάλα βάθη, έως και 100%, ενώ χαρακτηρίζονται από αυξημένη ενεργειακή απόδοση και αντοχή σε μεγάλο αριθμό κύκλων φόρτισης – εκφόρτισης.

Για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου απαιτείται η κατασκευή δύο Οικίσκων Διασύνδεσης, οι οποίοι θα κατασκευαστούν εντός της περιοχής του συστήματος αποθήκευσης. Στον οικίσκο του κέντρου ελέγχου (Οικίσκος Ζεύξης) θα εγκατασταθεί ο απαραίτητος ηλεκτρολογικός-μηχανολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία του, καθώς και ο αναγκαίος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (π.χ. SCADA/EMS) για την παρακολούθηση έλεγχο και λειτουργία του Σταθμού. Οι Οικίσκοι Διασύνδεσης περιλαμβάνουν επίσης χώρο για την εγκατάσταση Μετασχηματιστή Ιδιοκαταναλώσεων καθώς και χώρο Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του έργου θα οδηγείται στον Υφιστάμενο Υποσταθμό «Ζάρακα», μέσω υπόγειων γραμμών μεταφοράς μέσης τάσης 20kV, μήκους 8,9km. Τα ηλεκτρικά καλώδια θα τοποθετηθούν εντός χαντακιού όδευσης καλωδίων διαστάσεων 1m πλάτους και 1m βάθους το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του πλάτους καταστρώματος των υφιστάμενων δρόμων.

Η διάταξη αποθήκευσης θα εγκατασταθεί εντός του Α’ Γηπέδου Εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV