Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση ΑΠΕ για αιολικά στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, δόθηκε έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών (ΑΕΠΟ), η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,8MW», το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Σιδερόπετρα – Λυκοφωλιά», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Μ.Α.Ε.»

Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από αιολική ενέργεια στην ξηρά, στη θέση «Σιδερόπετρα – Λυκοφωλιά», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κύριο Έργο: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

Ο Α.Σ.Π.Η.Ε. θα εγκατασταθεί εντός πολυγώνου, έκτασης 939.261,5 m2 στη θέση ” Σιδερόπετρα – Λυκοφωλιά “, στα διοικητικά όρια των Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής της Π.Ε. Σερρών.

Αποτελείται από τέσσερις (4) Α/Γ, διαμέτρου D=150m, ισχύος 4,2 MW έκαστη, ήτοι συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,8 ΜW.

Οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) θα ανεγερθούν σε τέσσερις (4) πλατείες ανέγερσης ανεμογεννητριών (Α/Γ), συνολικής επιφάνειας κατάληψης 13.218m2.

Οι πυλώνες των Α/Γ είναι ύψους 105m, στην κορυφή των οποίων εδράζεται η άτρακτος. Οι πυλώνες των Α/Γ εδράζονται στις αντίστοιχες θεμελιώσεις και στο εσωτερικό τους περιλαμβάνονται οι απαραίτητες καλωδιώσεις, τα ηλεκτρονικά ισχύoς κ.λπ.

Οι μετασχηματιστές χαμηλής τάσης/ μέσης τάσης, τοποθετούνται εσωτερικά στην νασέλα της κάθε Α/Γ και ανυψώνουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής τάσης σε μέση τάση.

Συνοδά έργα

Έργα εσωτερικής οδοποιίας συνολικού μήκους 2.068,54m, εκ των οποίων μήκος 943,4m αφορούν βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και μήκος 1.125,14m αφορούν νέες διανοίξεις.

Οικίσκος ελέγχου εμβαδού 30m2, σε κατάλληλα διαμορφωμένη πλατεία έκτασης 600m2.

Υπόγειο εσωτερικό δίκτυο μέσης τάσης, συνολικού μήκους περί τα 1.670m, διασύνδεσης των Α/Γ μεταξύ τους και μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α/Γ σε νέο οικίσκο ελέγχου.

Η διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα γίνει μέσω της κατασκευής νέου Υποσταθμού 150kV, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης 33/150kV.

Η θέση του Υ/Σ βρίσκεται υπό αδειοδότηση στο έργο ΑΣΠΗΕ με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20MW» της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Α.Ε.», το οποίο θα κατασκευαστεί και βρίσκεται υπό περιβαλλοντική αδειοδότηση, στη θέση «Σιδηρόπετρα», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόσβαση στη θέση του γηπέδου εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί μέσω υφιστάμενης δασικής οδοποιίας, η οποία προβλέπεται σε συγκεκριμένα σημεία να βελτιωθεί – διανοιχτεί στο πλαίσιο υλοποίησης γειτονικού ΑΣΠΗΕ το οποίο βρίσκεται υπό περιβαλλοντική αδειόδοτηση με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36MW» της εταιρείας με την επωνυμία «AIRENERGY ΜΥΤΕΡΟ ΙΚΕ», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Μυτερό», Δ. Σερρών και Δ. Σιντικής, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός πρόσβασης είναι μήκους περί των 18.000m, η οποία και άρχεται ανατολικά του οικισμού Λευκώνα και επί της οδού Λευκώνα – Σερρών και καταλήγει από τα δυτικά στο γήπεδο του υπό εξέταση Α.Σ.Π.Η.Ε. στην αρχή της υπό διάνοιξη οδού του έργου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV