Κατερίνα
Παναγέα

Εγκρίθηκε η δημιουργία του “Υδατοδρομίου στο λιμάνι της Σητείας”.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τροποποιητική ΑΕΠΟ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση και λειτουργία υδατοδρομίου, το οποίο θα εξυπηρετεί πτήσεις υδροπλάνων.

Αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου είναι η εταιρία ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΚΕ, στην οποία έχει παραχωρηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας τμήμα επιφανείας εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα για την ανάπτυξη της χερσαίας υποδομής του υδατοδρομίου.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου θα έχουν συνολική επιφάνεια 102,13 τ.μ. και χωροθετούνται στον δυτικό προβλήτα του εξωτερικού, επιβατικού λιμένα, στη θέση “Κόκκινα”.

Τα λιμενικά έργα που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο αρμόδιος φορέας για την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου περιγράφονται εντός της Μελέτης.

Εντός της παραχωρηθείσας επιφάνειας πρόκειται για τοποθετηθεί προκατασκευασμένος οικίσκος, επιφάνειας 64,21 τ.μ., ο οποίος θα φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις του έργου περιλαμβάνουν μία πλωτή προβλήτα δύο κλάδων κάθετων μεταξύ τους, σχήματος εκάστου τμήματος επιμήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Η προβλήτα θα φέρει πλωτήρες (για να είναι ελαφρώς ανυψωμένη από τη στάθμη της θά- λασσας), ενώ αγκυρώνεται στον πυθμένα της θάλασσας (τοπικό βάθος 4,0 m περίπου) με αλυσίδες και άγκυρες βαρύτητας, αποτελούμενες από τεχνητούς ογκολίθους (Τ.Ο.) σκυρο- δέματος, οι οποίες ποντίζονται σε κατάλληλα σημεία του πυθμένα, προκειμένου να διατη- ρείται σταθερή σε περίπτωση ανέμου, κυματισμού κλπ. Στην προβλήτα θα πλευρίζει και θα προσδένεται (ελλιμενίζεται) το υδροπλάνο για την επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών και τη φόρτωση /εκφόρτωση αποσκευών-φορτίων. Η προβλήτα αυτή θα συνδυάζεται με γέφυρα (ράμπα) για τη γεφύρωση του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού της θά- λασσας με την επιφάνεια της προβλήτας του λιμένα της Σητείας.

Το υδάτινο τμήμα αφορά στους νοητούς διαδρόμους προς-αποθαλάσσωσης, πλεύσης- ελιγμών και ελλιμενισμού των υδροπλάνων. Έχουν καθορισθεί/οριοθετηθεί οι εξής περιοχές:

  • Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου: Υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου, εντός της οποίας μπορεί να ορίζεται, σε συνάρτηση με τη μορφολογία της ευρύτερης χερσαίας και υδάτινης περιοχής και των επιχειρησιακών επιδόσεων του αεροσκάφους αναφοράς, ένα τουλάχιστον ορθογώνιο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών. Η περιοχή ελιγμών ορίζεται είτε από τις συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου, είτε από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σχήματος της περιοχής ελιγμών και δεν περιλαμβάνει τους χώρους ελλιμενισμού των αεροσκαφών. Στην περιοχή ελιγμών μπορεί να συμπεριλαμβάνεται περιοχή εντός λιμένος.
  • Περιοχή ελλιμενισμού (πρόσδεσης) των υδροπλάνων: Υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να πραγματοποιηθούν τυχόν επιτρεπόμενοι ανεφοδιασμοί και εν γένει παραμονή του αεροσκάφους μεταξύ των πτήσεων.
  • Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου: Η περιοχή του υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την υδατοδρόμηση αεροσκαφών και η οποία αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.

Το πτητικό έργο θα περιλαμβάνει ημερησίως έως πέντε (5) ζεύγη πτήσεων (αφίξεις- αναχωρήσεις) για το έτος έναρξης λειτουργίας, που θα φτάσουν έως δώδεκα (12) ζεύγη σε βάθος πενταετίας (εκτιμώμενο μέγιστο πτητικής δραστηριότητας).

Τα υδροπλάνα που προβλέπεται να αναλάβουν το πτητικό έργο είναι τα Viking Twin Otter Series 400, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 19 επιβάτες και ν’ αναπτύσσουν ταχύτητα από 80 έως 180 κόμβους (300 χιλιόμετρα) την ώρα.

Στο υδατοδρόμιο του λιμένα Σητείας δεν θα γίνεται ανεφοδιασμός των υδροπλάνων με καύσιμα, ούτε και τεχνική υποστήριξη (συντήρηση, επισκευή κλπ.). Οι διαδικασίες αυτές θα λαμβάνουν χώρα σε χερσαία αεροδρόμια ανά την επικράτεια.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV