Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

ΕΕ: Απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο της πρότασης της Κομισιόν για τον Προϋπολογισμό 2020

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Πρόκειται για τον έβδομο και τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ο οποίος εντάσσεται εντός των ορίων που θέτει ο τελευταίος. Έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και νέων πρωτοβουλιών, αλλά και για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ: «Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 είναι η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού της Επιτροπής Γιούνκερ. Στόχος του είναι να στηρίζει σταθερά τις προτεραιότητες της ΕΕ —απασχόληση, ανάπτυξη, νεολαία, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και αλληλεγγύη— και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο. Καλώ το Συμβούλιο και το νέο Κοινοβούλιο να καταλήξουν εγκαίρως σε συμφωνία που θα παρέχει σταθερότητα για το μέλλον της ΕΕ.»

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι πόροι του προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: αφενός, ανταγωνιστική οικονομία και νεολαία και, αφετέρου, ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το 21 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2020 θα διατεθεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τον φιλόδοξο στόχο της διάθεσης του 20 % του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ σε δραστηριότητες που αφορούν την κλιματική αλλαγή.

Επένδυση σε μια ανταγωνιστική οικονομία και στη νεολαία

Αναλήψεις υποχρεώσεων άνω των 83 δισ. € θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, και θα στηρίξουν τη νεολαία. Από το ποσό αυτό θα διατεθούν:

13,2 δισ. € για έρευνα και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» —η μεγαλύτερη και τελική δόση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (+6,4 % σε σχέση με το 2019)— συμπεριλαμβανομένης της τελικής πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, ώστε να στηριχθούν κορυφαίοι καινοτόμοι, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με δυνατότητες ταχείας επέκτασης στην Ευρώπη και παγκοσμίως, 2,8 δισ. € για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 117 εκατ. € για την πρωτοβουλία υπέρ της απασχόλησης των νέων (ΠΑΝ), ώστε να στηριχθεί η νεολαία που ζει σε περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων (με αποτέλεσμα να ανέλθει σε 4,5 δισ. € η συνολική χρηματοδότηση της ΠΑΝ από το 2014 έως το 2020), 1,2 δισ. € (+75 % σε σχέση με το 2019) για το ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo, ώστε να μπορέσει να εξακολουθήσει να επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά, από τους σημερινούς 700 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως στους 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες έως τα τέλη του 2020, 255 εκατ. € για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ώστε να δοθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνεργαστούν για να αναπτύξουν προϊόντα και τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας.

Το EDIDP δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστεί η αμυντική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου έως τη σύσταση ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας το 2021.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ευελιξίας στον προϋπολογισμό για να διαχειριστεί καταστροφές, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Με την κινητοποίηση των διαφόρων διαθέσιμων μέσων, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα εξακολουθήσει να επενδύει σε αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής:

– 420,6 εκατ. € (+34,6 % σε σχέση με το 2019) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2019 για τη δημιουργία μόνιμου σώματος 10 000 συνοριοφυλάκων έως το 2027,

– 156,2 εκατ. € για το νέο πρόγραμμα rescEU (το οποίο αποτελεί αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας), με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση σεισμών, δασικών πυρκαγιών και άλλων καταστροφών. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ανάπτυξη εφεδρικών ικανοτήτων αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, αεροσκάφη και ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης, καθώς και ιατρικές ικανότητες έκτακτης ανάγκης,

– 560 εκατ. € για άτομα που χρήζουν βοήθειας στη Συρία, καθώς και για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τη δημοσιονομική υλοποίηση της δέσμευσης που αναλήφθηκε κατά την τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών για το μέλλον της Συρίας το 2019 (ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 προβλέπει ήδη χρηματοδότηση για τη Συρία ύψους 2,01 δισ. €),

– Συνεχής στήριξη για την ανάπτυξη του συστήματος εισόδου/εξόδου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, του αναβαθμισμένου συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με γενικό στόχο την αύξηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών της ΕΕ.

Προϋπολογισμός που αποφέρει αποτελέσματα

Βασική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να εξασφαλίζει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό αποτελεί επίσης θεμελιώδη στόχο της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού, επισκόπηση επιδόσεων για καθένα από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτή την επισκόπηση προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποφέρει απτά αποτελέσματα για όσους ζουν στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Επικαιρότητα

Διασυνδέονται τα πληροφοριακά συστήματα ΑΑΔΕ και ΗΔΙΚΑ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σε εφαρμογή τίθεται η πρώτη διασύνδεση μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, πρόκειται για την υπ’ αρ. 424/30-08-2019 υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της ΗΔΙΚΑ για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Η νέα διαδικασία διασύνδεσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης έρχεται να επιταχύνει τη μέχρι τώρα πρακτική, η οποία οδηγούσε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο site της από την Παρασκευή 20/9 και ώρα 15:00, λόγω της διαδικασίας εκκαθάρισης των μέχρι τώρα αιτήσεων με τα οικονομικά στοιχεία του 2018.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

SPECIAL EDITIONS

Η ΕΕ επενδύει 210 εκατ. ευρώ για την προώθηση καινοτόμων έργων στην αγορά

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει συνολικά 210 εκατ. ευρώ σε 108 καινοτόμα έργα και θα τα βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά ταχύτερα. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στηρίζει φορείς καινοτομίας, επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με έξυπνες ιδέες που φιλοδοξούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο.

Ο Επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, κ. Κάρλος Μοέδας, δήλωσε:

«Καθεμιά από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας προσφέρει λύση σε κάποιο πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, τόσο στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας όσο και σε πολλούς άλλους τομείς.

Με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας υλοποιεί ήδη την υπόσχεσή του να υποστηρίξει φορείς καινοτομίας με το όραμα και την ικανότητα να επιφέρουν θετικές αλλαγές στον κόσμο».

Τα επιλεγμένα έργα περιλαμβάνουν μια υβριδική πλατφόρμα προσομοίωσης για τη νευροχειρουργική, τεχνολογία που αναπαράγει τη διαδικασία της βροχής για την παροχή βιώσιμου πόσιμου νερού, αντιμεταστατικό εμβόλιο κατά του καρκίνου, τεχνολογία για τη χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα με υψηλή χωρική ευκρίνεια και πολλά άλλα.

Το πλαίσιο της χορηγούμενης χρηματοδότησης περιλαμβάνει δύο σκέλη ―τον accelerator (επιταχυντή) του ΕΣΚ και την επιτάχυνση της καινοτομίας― του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, ύψους 3 δισ. ευρώ, που διαρκεί από το 2018 έως το 2020, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ Ορίζοντας 2020.

Στο εξής, ο accelerator του ΕΣΚ θα δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου επιπλέον της επιχορήγησης. Οι καινοτόμες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για επιχορήγηση ή για συνδυασμό επιχορήγησης και χρηματοδότησης ποσού έως 17,5 εκατ. ευρώ, για την ταχεία και αποτελεσματική επέκτασή τους.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Εκδήλωση από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης για έργα ΕΣΠΑ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ταμπέλα ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ενημέρωση των πολιτών για τα έργα ΕΣΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης με τους φορείς της Κρήτης.

Η συνάντηση του δικτύου υπεύθυνων δημοσιότητας των δικαιούχων έργων του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, οργανώθηκε με επιτυχία, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο προϊστάμενος της Μονάδας Α΄ Γιάννης Μπαλαντινάκης και το στέλεχος της Μονάδας Α’ Μαρία Γιατρομανωλάκη. Την εκδήλωση συντόνισε η προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη.

Συζητήθηκαν οι υποχρεώσεις των φορέων, σχετικά με την προβολή και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης έγινε εκτενής αναφορά στους κανόνες που διέπουν τις δράσεις δημοσιότητας.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων για τα θέματα δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, http://www.pepkritis.gr στο φάκελο δημοσιότητα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα