Connect with us

Νέα Μεγάλα Έργα Σε Παραχώρηση

Ξεκινά η δημοπράτηση της Υποθαλλάσιας ζεύξης Σαλαμίνας μέσω του ‘Ανταγωνιστικού Διαλόγου’

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Εγκρίθηκε η διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης 

Όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει από προχτές εγκρίθηκε η διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 
 
 Σύμφωνα με την απόφαση η υλοποίηση της μόνιμης υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης της Σαλαμίνας με στην περιοχή του Περάματος είναι σκόπιμη καθώς: Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και πληθυσμό νησί του Αργοσαρωνικού και το πλησιέστερο σε απόσταση από τον Πειραιά. Με βάση τα στοιχεία του ΟΛΠ, το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στην πορθμειακή γραμμή Περάματος ?Σαλαμίνος ανέρχεται σε 9,8 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως γεγονός που την κατατάσσει ως πρώτη από πλευράς επιβατικής κίνησης στην Ελλάδα. 
 
 Μεγάλος αριθμός καθημερινών μετακινήσεων αφορά την εξυπηρέτηση των εργαζομένων του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, καθώς και των πληρωμάτων των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού. Με την υλοποίησης της οδικής ζεύξης θα υπάρξει σημαντική μείωση του χρόνου διέλευσης του θαλασσίου τμήματος πρόσβασης στην Σαλαμίνα, από 40 λεπτά που είναι σήμερα, κατά μέσο όρο, σε 4 λεπτά περίπου ενώ θα υπάρξει περιβαλλοντική αναβάθμιση τόσο της Σαλαμίνας όσο και της πόλης του Περάματος, αλλά και του θαλάσσιου λόγω: – Μείωσης των επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας (με την ομαλοποίησή της).
 
Σημειώνεται ότι τις περιόδους αιχμής (καλοκαίρι, Σαββατοκύριακα κλπ)εμφανίζονται σημαντικές ανασχέσεις κυκλοφορίας είτε προς την πλευρά της Σαλαμίνας είτε προς την πλευρά του Περάματος. – Μείωσης της ρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή που προκαλείται από την καθημερινή κίνηση πολύ μεγάλου αριθμού οχηματαγωγών πλοίων. 
 
 ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Η οδική σύνδεση της Σαλαμίνας προβλέπεται στην περιοχή του Περάματος από όπου μετακινείται ο κύριος όγκος των επισκεπτών του νησιού. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επιλογή της τεχνικής λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης λόγω αναγκών διέλευσης των πλοίων του Ναυστάθμου, γεγονός που αποκλείει την λύση της γέφυρας. 
 
 ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» 
Λόγω των νέων χρηματοοικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και που έχουν επιφέρει περιορισμό των διατιθέμενων δανειακών κεφαλαίων τόσο Δημόσιων Πόρων, όσο και των ιδιωτικών κεφαλαίων προς επένδυση (Δανειακών και ιδιωτικών), και με στόχο την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε συμβολής του Δημοσίου κατά την υλοποίηση του Έργου μέσω τόσο του εξορθολογισμού του σχεδιασμού του Έργου, όσο και με τη σύνταξη βέλτιστου και βιώσιμου χρηματοδοτικού σχεδίου, κρίνεται ότι η δημοπράτηση του έργου με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία δεν είναι εφικτή και επομένως προτείνεται η δημοπράτηση του Έργου με σύμβαση παραχώρησης και με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 
 
 Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος (Διαβούλευση) θα διεξαχθεί με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικό-οικονομικά και περιβαλλοντικά λύσης και από αυτόν θα καθορισθούν τα ακόλουθα : 
 
Η επιλογή της προσφερόμενης οδικής εξυπηρέτησης της υποθαλάσσιας σήραγγας μετά από ανάλυση κυκλοφοριακών φόρτων (μόνο επιβατικά αυτοκίνητα ή και βαρέα οχήματα). 
Η τυπική διατομή του Τεχνικού Έργου (διατομή αρτηρίας με 2 ή 3 ή 4 λωρίδες) μετά από Μελέτη Βιωσιμότητας του Έργου. 
Η τυπική διατομή των επί μέρους Τεχνικών του Έργου (με ένα ή δύο ορόφους). 
Η κατασκευή οδικού τμήματος σύνδεσης του Α/Κ Περάματος με την Λ. Σχιστού ώστε να παρακάμπτεται ο Δήμος Περάματος , μήκους περίπου 5χλμ. 
Η κατασκευή του συνδετήριου τμήματος από Α/Κ Παλουκίων μέχρι και την Βόρεια Παράκαμψη της πόλης της Σαλαμίνας και της σύνδεσής της με την οδό προς Φανερωμένη ενδεικτικού μήκους περίπου 9,5χλμ.. 
Τα τυχόν απαιτούμενα συνοδά έργα (ευρύτερες διευθετήσεις, ευρύτερα οδικά έργα κ.λπ.) 
Τυχόν άλλα τεχνικά, περιβαλλοντικά και λοιπά θέματα και εγκαταστάσεις, που θα ανακύψουν κατά τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. 
 
Τα όρια του έργου Παραχώρησης. Με τη σύμβαση παραχώρησης στόχος είναι να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του Έργου, τα οποία θα αποπληρωθούν μέσω της εκμετάλλευσης αυτού κατά την περίοδο της Παραχώρησης. 
 
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 Η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις ως εξής: κατά την Α φάση, θα γίνει προεπιλογή των κατάλληλων Υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Διαβούλευση) και στη συνέχεια θα υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά. 
 
 Η Β φάση, θα αφορά στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Διαδικασία Διαβούλευσης) με σκοπό : να καθορισθούν τα τεχνικά μέσα με τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες και οι στόχοι του Δημοσίου σε σχέση με το υπό εκτέλεση Έργο να προσδιορισθεί η νομική και η χρηματοοικονομική οργάνωση της υλοποίησης του Έργου. 
 
Κατά τη Φάση αυτή οι Υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στον καθορισμό και βασικό σχεδιασμό του Έργου, υποβάλλοντας προτάσεις και μελέτες, ενώ παράλληλα θα κληθούν να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης του Έργου, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους, καθώς και να διαμορφώσουν αντίστοιχες προτάσεις για τα νομικά κείμενα που θα διέπουν τις σχετικές συμφωνίες. Κατά την έναρξη της Β Φάσης, η Δημοπρατούσα Αρχή θα διανείμει στους Διαγωνιζόμενους τεύχος με οδηγίες (Τεύχος Ανταγωνιστικού Διαλόγου). 
 
Κατά τη Γ Φάση οι Διαγωνιζόμενοι θα λάβουν από τη Δημοπρατούσα Αρχή τα Τεύχη Δημοπράτησης Γ Φάσης, τα οποία θα διαμορφωθούν με βάση τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τις Δεσμευτικές τους Προσφορές με βάση τα υπόψη Τεύχη, οι οποίες θα κριθούν με το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», προκειμένου να ανακηρυχθεί ο Ανάδοχος του Έργου. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για όλα τα παραπάνω παραμένει άγνωστος. 
 
 Πηγή:ypodomes.com 

Advertisement
Advertisement

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα