Κατερίνα
Παναγέα

Δημοπρατείται νέο έργο ύδρευσης στην Καβάλα. Συγκεκριμένα, σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φίλιππων από τις πηγές Βοϊράνης» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Καβάλας.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας.

Η εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 9.176.000 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 7.400.000 ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 22 Απριλίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) .

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων Λυδίας, Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου, Πολύστυλου, Αμυγδαλεώνα και Ζυγού της Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας από τις πηγές Βοϊράνης.

Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 26.000 μέτρων και αναλυτικότερα:

 • μήκους 10.010 μέτρων από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 με συμπαγές τοίχωμα και διαμέτρους από DN110 – DN315 mm·
 • μήκους 15.990 μέτρων από αγωγούς ελατού χυτοσιδηρού με διαμέτρους DN125 – DN 300, κλάσης C40.

Προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων σε θέσεις πλησίον εκκενωτών του Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης (Κ.Α.Υ.) που συνδέει τις πηγές Βοϊράνης με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Δ.Ε. Καβάλας στα Αμισιανά.

Θα κατασκευαστούν:

 • το Α.Υ.1 πλησίον του φρεατίου Φ14 για την υδροδότηση της περιοχής του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων και της Κοινότητας Λυδίας·
 • το Α.Υ.2 πλησίον του φρεατίου Φ23 για την υδροδότηση των Κοινοτήτων Κρηνίδων, Φιλίππων, Κρυονερίου και της υψηλής ζώνης του Ζυγού·
 • το Α.Υ.3 πλησίον του φρεατίου Φ32 του Κ.Α.Υ., για την υδροδότηση των οικισμών Ζυγού, Νέου Ζυγού (Πρόσφυγες), Πολύστυλου, Δάτου, Μικροχωρίου, Αμυγδαλεώνα και Σταυρού.

Και τα τρία (3) αντλιοστάσια θα είναι ορθογωνικής κάτοψης, μεγίστων εξωτερικών διαστάσεων 11,40*6,60 (Μ*Π), θα περιλαμβάνουν υγρό θάλαμο αναρρόφησης, ωφέλιμης χωρητικότητας 55 m3 και ξηρό θάλαμο εγκατάστασης αντλιών.

Η πρόταση για τις αντλίες γίνεται για την κάλυψη των αναγκών εικοσαετίας και θα υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση επιπλέον αντλιών για την κάλυψη των αναγκών σαρακονταετίας.

Για καθαρά τεχνικούς λόγους (αποφυγή πολύ υψηλών πιέσεων) θα κατασκευαστούν δύο (2) ενδιάμεσα αντλιοστάσια, σε κατάλληλες θέσεις επί των οδεύσεων προς τους οικισμούς Φιλίππων και Κρυονερίου.

Θα εγκατασταθούν συνολικά 17 καινούρια αντλητικά συγκροτήματα, λειτουργικά και εφεδρικά.

Στα αντλιοστάσια Α.Υ.1., Α.Υ.2, -DEJ-KR- ΟΡΘΟΠΕΤΡΑ, ενδιάμεσο προς Φιλίππους, ενδιάμεσο προς Κρυονέρι και Α.Υ.3 θα τοποθετηθούν ισάριθμα Η/Ζ ανάλογης ισχύος για την κάλυψη της ανάγκης σε ηλεκτρικό ρεύμα των λειτουργικών αντλιών και των μικροκαταναλώσεων, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής από τη ΔΕΗ.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού θα γίνει εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης και ελέγχου του υπολειμματικού χλωρίου στις δεξαμενές των Α.Υ.1., Α.Υ.2, Α.Υ.3. και στις δεξαμενές των Κοινοτήτων Λυδίας – Κρηνίδων – Φιλίππων – Κρυονερίου – Πολύστυλου – Αμυγδαλεώνα – Χ.Ζ. Νέου Ζυγού (Πρόσφυγες) – Ζυγού.

Για την ομαλή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, τη διαχείριση και την εποπτεία του θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού τηλεελέγχου αντλιοστασίων – δεξαμενών.

Το έργο στο σύνολό του θα περιλαμβάνει:

 • έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)·
 • δώδεκα (12) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αντλιοστασίων (Τ.Σ.Ε. Α1 – Α12)·
 • δύο (2) Τ.Σ.Ε. ενδιάμεσων αντλιοστασίων (Τ.Σ.Ε. Β1 + Β2)· • οκτώ (8) Τ.Σ.Ε. πλήρωσης δεξαμενών (Τ.Σ.Ε. Δ1 – Δ8). Επιπλέον προβλέπονται:
 • είκοσι έξι (26) φρεάτια δικλείδων εσωτερικών διαστάσεων 1,50 x 1,50 m· • είκοσι τρία (23) φρεάτια εκκενωτών εσωτερικών διαστάσεων 1,50 x 1,50 m·
 • τριάντα ένα (31) φρεάτια αεροεξαγωγών εσωτερικών διαστάσεων 1,50 x 1,50 m·
 • δεκαοκτώ (18) φρεάτια αεροεξαγωγών εσωτερικών διαστάσεων 2,20 x 1,50 m·
 • πενήντα οκτώ (58) βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 – DN 200, ονομαστικής πίεσης 10 – 25 atm.

Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών παροχόμετρων, ηλεκτροκίνητων δικλείδων, φρεατίων διακλάδωσης και λοιπών εξαρτημάτων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV